van der Waalsradie

radien på ett tänkt klot som kan användas för att modellera atomen

En atoms van der Waalsradie är radien på ett tänkt klot som kan användas för att modellera atomen. van der Waalsradien bestäms genom att mäta mellanrummet mellan två obundna atomer i kristaller.

En vätekloridmolekyl avbildad med det tänkta klotet med van der Waalsradien

van der Waals-radien är uppkallad efter fysikern Johannes Diderik van der Waals.