Här är det tänkt att man ska kunna lista fågelartiklar i olika kategorier för att bedöma vilka som är bra och vilka som behöver förbättras.

Kvalitetstabell

redigera

Fåglar i Sverige

redigera

Senast granskade AHA (diskussion) 21 september 2020 kl. 12.00 (CET) [svara]

Tabellen omfattar:

 • arter som regelbundet häckar i Sverige (B)
 • arter vars status som regelbunden häckningsfågel är osäker (b)
 • flyttfåglar som uppträder i Sverige på regelbunden basis (M)
 • tillfälliga gäster som anträffats i mer än 100 exemplar (R)

Förklaring:

 • Kort: Artikeln som helhet är för kort eller någon av de viktigare avsnitten saknas eller är för kort.
 • Ok: Artikeln som helhet tar upp de viktigaste aspekterna och inget avsnitt saknas.
 • Ok+: Artikeln håller en kvalitet som räcker för rekommendering, eller högre kvalitetsbedömningar.
Artikel  KK  Stub Kort  Ok  OK+ Bra Utmärkt
R Aftonfalk   
B Alfågel   
R Alförrädare   
R Alkekung   
R Amerikansk kopparand   
R Amerikansk kricka   
B Backsvala   
B Bergand   
B Bergfink   
B Berglärka   
B Berguv   
B Bivråk   
R Biätare   
B Björktrast   
B Blå kärrhök   
B Blåhake   
R Blåkråka   
B Blåmes   
B Bläsand   
M Bläsgås   
B Bofink   
R Brandkronad kungsfågel   
R Brednäbbad simsnäppa   
R Bredstjärtad labb   
b Brun glada   
B Brun kärrhök   
B Brunand   
B Brushane   
B Buskskvätta   
R Busksångare   
R Bändelkorsnäbb   
R Citronärla   
B Dalripa   
R Dammsnäppa   
B Domherre   
B Drillsnäppa   
B Dubbelbeckasin   
B Dubbeltrast   
B Duvhök   
B Dvärgbeckasin   
B Dvärgmås   
b Dvärgsparv   
B Ejder   
B Enkelbeckasin   
B Entita   
B Fasan   
B Fiskgjuse   
B Fiskmås   
B Fisktärna   
B Fjällabb   
B Fjällgås   
B Fjällpipare   
B Fjällripa   
b Fjälluggla   
B Fjällvråk   
R Flodsångare   
B Forsärla   
B Fältpiplärka   
B Gluttsnäppa   
B Gransångare   
B Gravand   
B Grå flugsnappare   
B Grågås   
B Gråhakedopping   
B Gråhäger   
R Grålira   
B Gråsiska   
B Gråsparv   
B Gråspett   
B Gråtrut   
B Gräsand   
B Gräshoppsångare   
B Grönbena   
B Grönfink   
B Gröngöling   
B Grönsiska   
B Grönsångare   
B Gulhämpling   
B Gulsparv   
B Gulärla   
B Gärdsmyg   
B Gök   
B Göktyta   
B Halsbandsflugsnappare   
R Havssula   
B Havstrut   
B Havsörn   
B Hornuggla   
B Hussvala   
B Hämpling   
b Härfågel   
B Härmsångare   
B Höksångare   
B Hökuggla   
B Jaktfalk   
B Jorduggla   
B Järnsparv   
B Järpe   
B Kaja   
B Kanadagås   
R Kaspisk trut   
B Kattuggla   
B Kentsk tärna   
B Klippduva   
R Klykstjärtad stormsvala   
B Knipa   
B Knölsvan   
B Koltrast   
B Kornknarr   
B Kornsparv   
B Korp   
R Korttålärka   
B Kricka   
B Kråka   
B Kungsfiskare   
B Kungsfågel   
R Kungsfågelsångare   
B Kungsörn   
B Kustlabb   
M Kustpipare   
M Kustsnäppa   
B Kärrsnäppa   
B Kärrsångare   
B Ladusvala   
B Lappmes   
B Lappsparv   
B Lappuggla   
B Lavskrika   
B Ljungpipare   
b Lundsångare   
R Lunnefågel   
B Lärkfalk   
B Lövsångare   
R Medelhavstrut   
R Mellanspett   
B Mindre flugsnappare   
B Mindre hackspett   
B Mindre korsnäbb   
R Mindre lira   
R Mindre skrikörn   
B Mindre strandpipare   
R Mindre sumphöna   
M Mindre sångsvan   
B Morkulla   
B Mosnäppa   
B Myrsnäppa   
B Myrspov   
B Nattskärra   
b Nordsångare   
B Näktergal   
B Nötkråka   
B Nötskrika   
B Nötväcka   
B Ormvråk   
B Orre   
B Ortolansparv   
B Pilfink   
B Pilgrimsfalk   
R Praktejder   
M Prutgås   
B Pungmes   
B Pärluggla   
B Rapphöna   
B Ringduva   
B Ringtrast   
B Rosenfink   
R Rosenstare   
B Roskarl   
R Rostand   
R Rostgumpsvala   
B Råka   
B Röd glada   
B Rödbena   
B Rödhake   
R Rödhalsad gås   
R Rödhuvad dykand   
B Rödspov   
B Rödstjärt   
B Rödstrupig piplärka   
B Rödvingetrast   
B Rördrom   
B Rörhöna   
B Rörsångare   
B Salskrake   
M Sandlöpare   
B Sidensvans   
B Sillgrissla   
B Silltrut   
B Silvertärna   
B Sjöorre   
B Skata   
B Skedand   
B Skogsduva   
B Skogssnäppa   
B Skrattmås   
B Skräntärna   
B Skäggdopping   
B Skäggmes   
B Skärfläcka   
B Skärpiplärka   
B Skärsnäppa   
B Slaguggla   
B Smalnäbbad simsnäppa   
B Smådopping   
B Småfläckig sumphöna   
B Smålom   
B Småskrake   
M Småsnäppa   
B Småspov   
B Småtärna   
B Snatterand   
B Snösparv   
B Sommargylling   
B Sothöna   
B Sparvhök   
B Sparvuggla   
M Spetsbergsgås   
B Spillkråka   
M Spovsnäppa   
B Stare   
B Steglits   
B Stenfalk   
B Stenknäck   
B Stenskvätta   
B Stjärtand   
B Stjärtmes   
R Storlabb   
B Storlom   
R Stormfågel   
R Stormsvala   
B Storskarv   
B Storskrake   
B Storspov   
B Strandskata   
B Strömstare   
R Stäpphök   
B Större hackspett   
B Större korsnäbb   
R Större piplärka   
R Större skrikörn   
B Större strandpipare   
B Svart rödstjärt   
b Svart stork   
B Svartbent strandpipare   
R Svarthakad buskskvätta   
B Svarthakedopping   
B Svarthalsad dopping   
R Svarthuvad mås   
B Svarthätta   
B Svartmes   
R Svartnäbbad islom   
R Svartpannad törnskata   
B Svartsnäppa   
B Svarttärna   
B Svartvit flugsnappare   
B Svärta   
B Sånglärka   
B Sångsvan   
B Sädesärla   
B Sädgås   
B Sävsparv   
B Sävsångare   
R Tajgasångare   
B Talgoxe   
B Tallbit   
B Talltita   
B Taltrast   
R Tereksnäppa   
B Tjäder   
B Tobisgrissla   
R Tofslärka   
B Tofsmes   
B Tofsvipa   
b Toppskarv   
B Tordmule   
B Tornfalk   
B Tornseglare   
b Tornuggla   
B Trana   
B Trastsångare   
B Tretåig hackspett   
B Tretåig mås   
B Trädgårdssångare   
B Trädkrypare   
B Trädlärka   
B Trädpiplärka   
B Turkduva   
R Turturduva   
R Tuvsnäppa   
R Tärnmås   
B Törnskata   
B Törnsångare   
b Vaktel   
B Varfågel   
R Vassångare   
R Vattenpiplärka   
B Vattenrall   
B Videsparv   
B Videsångare   
B Vigg   
B Vinterhämpling   
b Vit stork   
B Vitkindad gås   
R Vitnäbbad islom   
B Vitryggig hackspett   
R Vittrut   
R Vitvingad trut   
R Vitvingad tärna   
B Årta   
R Ägretthäger   
B Ängshök   
B Ängspiplärka   
B Ärtsångare   

Checklista

redigera

(Efter Etxrges förslag på diskussionssidan)

 • Vetenskapligt namn
 • Föda
 • Antal ägg per kull
 • Längd
 • Bild
 • Svenskt och vetenskapligt namn på överordnade taxon
 • Vingspann
 • Antal kullar per år
 • Utbredningsområde
 • Vikt
 • Utseende
 • Naturtyp som den förekommer i
 • Häckningsbeteende
 • Livslängd
 • Läte

Stubbar

redigera

Se Kategori:Fågelstubbar