Lista över rektorer för Lunds universitet

Wikimedia-listartikel

I äldre tider var posten som rektor (Rector magnificus) vid Lunds universitet "ambulatorisk", det vill säga att den roterade mellan samtliga professorer utifrån en given ordning mellan de olika fakulteterna. Mandattiden var 1668-1688 en termin, därefter ett år, ursprungligen med rektorsskifte vid Karlsdagen 28 januari (universitetets invigningsdag) men från 1810 vid skiftet mellan vår- och hösttermin.

I och med 1852 års universitetsstatuter ändrades rotationsordningen till att gå efter fullmaktsålder som professor oavsett fakultetstillhörighet. Posten kunde också endast innehas av ordinarie professorer vilka innehaft sin tjänst i minst två år.

Med 1876 års statuter infördes särskilda val av rektor oavsett fullmaktsålder samt en mandattid om två år. Mandattiden har sedermera successivt förlängts och är i dag sex år.

De äldsta statuterna (1666) tillät även universitetet att till rektor välja en icke professor, så framt denne kunde anses som "en förnäm person af lysande slägt, som både i anseende till ålder, lärdom och kärlek till academien och stadga i sitt uppförande kan anses tjenlig till ett sådant embete", vilken då fick titeln Rector illustris. Den handfull sådana "hedersrektorer" som utsågs under 1600- och 1700-talen var genomgående högadliga unga studenter med inflytelserika föräldrar, och deras tjänsteutövning får förmodas ha varit rent symbolisk. Vid sidan av dem utsågs därför även den professor som under normala omständigheter skulle ha innehaft rektoratet till fungerande prorektor. I längden nedan har så väl Rector illustris som prorektor förtecknats för de år detta varit aktuellt.

Rektorslängd redigera

Terminsvis roterande mandat redigera

Namn Bild Född Mandatperiod Död Ämnestillhörighet Anmärkning
Olof Bagger   1607
i Odense
VT 1668 11 mars 1677
i Lund
Professor primarius i teologi
Nils Beckman   1634
i Heide
HT 1668 1689
på okänd plats
Professor i romersk rätt
Christopher Rostius   10 september 1620
i Dachwig
VT 1669 24 mars 1687
i Malmö
Professor i praktisk medicin
Canutus Hahn   13 november 1633
i Uråsa socken
HT 1669 - VT 1670 29 december 1687
i Karlskrona
Professor i logik och metafysik Vårterminen 1670 som prorektor för rector illustris Nils Banér
Samuel von Pufendorf   8 januari 1632
i Dorfchemnitz
HT 1670 26 oktober 1694
i Berlin
Professor i praktisk filosofi Som prorektor för rector illustris Nils Banér
Martin Nordeman   24 juli 1636
i Nordviks by
VT 1671 10 januari 1684
på okänd ort
Professor i matematik
Hans Hjort-Cervinus   Okänt datum
i Ausås socken
HT 1671 Okänt datum
Själland
Professor i teologi
Nils Silfverskiöld   18 januari 1635
i Ölmstad
VT 1672 11 januari 1702
på okänd ort
Professor i svensk och romersk rätt
Anders Spole   13 juni 1630
i Barnarp
HT 1672 1 augusti 1699
i Uppsala
Professor ptolemaicus
Josua Schwartz   2 februari 1632
i Waldau
VT 1673 6 januari 1709
i Rendsburg
Professor secundus i teologi
Erasmus Sack   23 augusti 1633
i Giessen
HT 1673 1 september 1697
i Lund
Professor i teoretisk medicin
Petrus Holm   1 juli 1634
i Ullånger
VT 1674 30 juni 1688
i Uppsala
Professor först i österländska språk,
senare i teologi
Erik Elfvedalius   Juli 1634
i Klarälvdalen
HT 1674 8 februari 1677
i Lund
Professor först i historia och praktisk filosofi,
senare i romersk vältalighet och poesi
Joachim Ehrenbusch   1642
i Ruppin
VT 1675 1699
Rydsgårds gods
Professor i grekiska språket och litteraturen,
tillika extra ordinarie professor i romersk rätt
Som prorektor för rector illustris Sven Ribbing
Christian Papke   22 december 1634
i Greifswald
HT 1675 9 mars 1694
i Lund
Professor först i logik och metafysik,
senare primarius i teologi
Olof Bagger   1617
i Odense
VT 1676 11 mars 1677
i Lund
Professor primarius i teologi Andra ämbetsperioden
Nils Silfverskiöld   18 januari 1635
i Ölmstad
HT 1676 11 januari 1702
på okänd ort
Professor i svensk och romersk rätt Andra ämbetsperioden
Posten vakant 1677-1682
på grund av Skånska kriget
Martin Nordeman   24 juli 1636
i Nordviks by
HT 1682 - VT 1683 10 januari 1684
på okänd ort
Professor i matematik Andra (och formellt sett tredje) ämbetsperioden
Erasmus Sack   23 augusti 1633
i Giessen
HT 1683 - VT 1684 1 september 1697
i Lund
Professor i teoretisk medicin Andra (och formellt sett tredje) ämbetsperioden
Andreas Stobæus   1642
i Stoby
HT 1684 - VT 1685 15 december 1714
i Lund
Professor först i romersk vältalighet och poesi,
senare i historia och poesi
Första (och formellt sett andra) ämbetsperioden
Christian Papke   22 december 1634
i Greifswald
HT 1685 9 mars 1694
i Lund
Professor först i logik och metafysik,
senare primarius i teologi
Andra ämbetsperioden
Olof Cavallius   30 november 1648
i Västra Torsås socken
VT 1686 13 mars 1708
på okänd ort
Professor i historia
Johan Lundersten   22 juli 1646
i Lundby
HT 1686 11 augusti 1713
i Lund
Professor först i teoretisk filosofi,
senare kombinerat med praktisk filosofi
Andreas Riddermarck   20 november 1651
i Jönköping
VT 1687 15 mars 1707
i Plönninge
Professor först i matematik,
senare i svensk och romersk rätt
Jonas Petri Linnerius   2 mars 1653
i Skellefteå
HT 1687 10 februari 1734
i Lund
Professor primarius i teologi

Årsvis roterande mandat redigera

Namn Bild Född Mandatperiod Död Ämnestillhörighet Anmärkning
Nils Dahlhem   9 juli 1650
i Linköping
1688 26 februari 1692
på okänd ort
Professor först i logik och metafysik,
senare i teologi
Haquin Stridsberg   1660
i Spånga socken
1689 24 januari 1718
i Lund
Professor först i grekiska och österländska språk,
senare primarius i teologi
Jonas Hörling   22 mars 1659
i Stockholm
1690 19 januari 1728
på okänd ort
Professor först i vältalighet,
senare i svensk och romersk rätt
Erland Lagerlöf   1653
i Värmland
1691 28 november 1713
på okänd ort
Professor först i teoretisk filosofi,
senare i romersk vältalighet och poesi
Jonas Petri Linnerius   2 mars 1653
i Skellefteå
1692 10 februari 1734
i Lund
Professor primarius i teologi Andra ämbetsperioden
Erasmus Sack   23 augusti 1633
i Giessen
1693 1 september 1697
i Lund
Professor i teoretisk medicin Fjärde ämbetsperioden
Andreas Stobæus   1642
i Stoby
1694 15 december 1714
i Lund
Professor först i romersk vältalighet och poesi,
senare i historia och poesi
Tredje ämbetsperioden
Johan Poppelman   6 oktober 1649
i Varberg
1695 30 juni 1725
på okänd ort
Professor secundus i teologi
Andreas Riddermarck   20 november 1651
i Jönköping
VT 1696 15 mars 1707
i Plönninge
Professor först i matematik,
senare i svensk och romersk rätt
Andra ämbetsperioden.
Wetterhamn Riddermarck valdes till rektor för hela 1696, men valet stadfästes av någon anledning ej av universitetskanslern, varvid han valde att efter halva mandattiden överlämna ämbetet till Lundersten som stod närmast i tur.
Johan Lundersten   22 juli 1646
i Lundby
HT 1696 11 augusti 1713
i Lund
Professor först i teoretisk filosofi,
senare kombinerat med praktisk filosofi
Andra ämbetsperioden
Andreas Riddermarck   20 november 1651
i Jönköping
1697 15 mars 1707
i Plönninge
Professor först i matematik,
senare i svensk och romersk rätt
Tredje ämbetsperioden
Thomas Ihre   3 september 1659
i Visby domkyrkoförsamling
1698 11 mars 1720
i Linköpings domkyrkoförsamling
Professor tertius, senare secundus i teologi
Richard Ehrenborg   1655
i Ausås socken
1699 1700
på okänd ort
Professor i svensk och romersk rätt
Haquin Stridsberg   1660
i Spånga socken
1700 24 januari 1718
i Lund
Professor först i grekiska och österländska språk,
senare primarius i teologi
Andra ämbetsperioden
Jonas Hörling   22 mars 1659
i Stockholm
1701 19 januari 1728
på okänd ort
Professor först i vältalighet,
senare i svensk och romersk rätt
Andra ämbetsperioden
Erland Lagerlöf   1653
i Värmland
1702 28 november 1713
på okänd ort
Professor först i teoretisk filosofi,
senare i romersk vältalighet och poesi
Andra ämbetsperioden
Jonas Petri Linnerius   2 mars 1653
i Skellefteå
1703 10 februari 1734
i Lund
Professor primarius i teologi Tredje ämbetsperioden
Andreas Riddermarck   20 november 1651
i Jönköping
1704 15 mars 1707
i Plönninge
Professor först i matematik,
senare i svensk och romersk rätt
Fjärde ämbetsperioden
Jakob Fredrik Below   1669
i Stockholm
1705 1716
i Moskva
Professor i praktisk medicin
Andreas Stobæus   1642
i Stoby
1706 15 december 1714
i Lund
Professor först i romersk vältalighet och poesi,
senare i historia och poesi
Fjärde ämbetsperioden
Johan Poppelman   6 oktober 1649
i Varberg
1707 30 juni 1725
på okänd ort
Professor secundus i teologi Andra ämbetsperioden
Haquin Stridsberg   1660
i Spånga socken
1708 24 januari 1718
i Lund
Professor först i grekiska och österländska språk,
senare primarius i teologi
Tredje ämbetsperioden
Thomas Ihre   3 september 1659
i Visby domkyrkoförsamling
1709-1710 11 mars 1720
i Linköpings domkyrkoförsamling
Professor tertius, senare secundus i teologi Andra (och formellt sett tredje) ämbetsperioden
Erland Lagerlöf   1653
i Värmland
1711 28 november 1713
på okänd ort
Professor först i teoretisk filosofi,
senare i romersk vältalighet och poesi
Tredje ämbetsperioden
Bonde Humerus   25 februari 1659
i Lekaryd
1712-1713 7 augusti 1727
på okänd ort
Professor först i matematik,
senare i österländska språk samt secundus respektive primarius i teologi
Första (och formellt sett andra) ämbetsperioden
Andreas Rydelius   24 augusti 1671
i Linköping
1714 1 maj 1738
i Osby
Professor först i logik och metafysik,
senare secundus respektive primarius i teologi
Jonas Petri Linnerius   2 mars 1653
i Skellefteå
1715 10 februari 1734
i Lund
Professor primarius i teologi Fjärde ämbetsperioden
Jonas Hörling   22 mars 1659
i Stockholm
1716 19 januari 1728
på okänd ort
Professor först i vältalighet,
senare i svensk och romersk rätt
Tredje ämbetsperioden.
Som prorektor för rector illustris Carl Adolf Gyllenstierna
Johan Jacob Döbelius   29 mars 1674
i Rostock
1717 14 januari 1743
i Lund
Professor i praktisk medicin
Conrad Quensel   16 april 1676
i Stockholm
1718 13 januari 1736
i Lund
Professor i matematik
Martin Hegardt   2 februari 1685
i Malmö
1719 4 april 1732
i Lund
Först extra ordinarie professor i kyrkohistoria,
senare tertius, secundus respektive primarius i teologi
Arvid Moller   19 februari 1674
nära Dorpat
1720 6 april 1758
i Lund
Professor i praktisk filosofi
Carl Schultén   1677
i Svedvi
1721 1730
i Lund
Professor först i österländska språk,
senare tertius i teologi
Jacob Benzelius   25 februari 1683
i Uppsala
1722 19 juni 1747
i Stockholm
Först professor tertius, senare secundus i teologi
Andreas Rydelius   24 augusti 1671
i Linköping
1723 1 maj 1738
i Osby
Professor först i logik och metafysik,
senare secundus respektive primarius i teologi
Andra ämbetsperioden
Magnus Rydelius   24 juni 1676
i Fornåsa
1724 1 december 1742
i Lund
Professor först i romersk vältalighet och poesi,
senare tertius, secundus respektive primarius i teologi
Carl Papke   1 oktober 1687
i Lund
1725 1 februari 1740
på okänd ort
Professor först i logik och metafysik
senare tertius, secundus respektive primarius i teologi
Petrus Estenberg   3 juni 1686
i Stockholm
1726 26 april 1740
i Stockholm
Professor i grekiska språket och litteraturen Som prorektor för rector illustris Edmund Gripenhielm
Martin Hegardt   2 februari 1685
i Malmö
1727 4 april 1732
i Lund
Först extra ordinarie professor i kyrkohistoria,
senare tertius, secundus respektive primarius i teologi
Andra ämbetsperioden
Arvid Moller   19 februari 1674
nära Dorpat
1728 6 april 1758
i Lund
Professor i praktisk filosofi Andra ämbetsperioden
Johan Jacob Döbelius   29 mars 1674
i Rostock
1729 14 januari 1743
i Lund
Professor i praktisk medicin Andra ämbetsperioden
Conrad Quensel   16 april 1676
i Stockholm
1730 13 januari 1736
i Lund
Professor i matematik Andra ämbetsperioden
David Nehrman Ehrenstråhle   14 juli 1695
i Malmö
1731 6 maj 1769
i Bäckaby socken
Professor i svensk och romersk rätt
Andreas Rydelius   24 augusti 1671
i Linköping
1732 1 maj 1738
i Osby
Professor först i logik och metafysik,
senare secundus respektive primarius i teologi
Tredje ämbetsperioden
Magnus Rydelius   24 juni 1676
i Fornåsa
1733 1 december 1742
i Lund
Professor först i romersk vältalighet och poesi,
senare tertius, secundus respektive primarius i teologi
Andra ämbetsperioden
Henric Benzelius   7 augusti 1689
i Strängnäs
1734 20 maj 1758
i Uppsala
Professor först i österländska språk
senare secundus respektive primarius i teologi
Kilian Stobæus   6 februari 1690
i Vinslöv
1735 17 februari 1742
på okänd ort
Först extra ordinarie professor i naturfilosofi,
senare professor i historia
Nils Lagerlöf   9 januari 1688
i Arvika
1736 14 december 1769
i Stora Kils socken
Först professor i teoretisk filosofi,
senare professor tertius respektive primarius i teologi
Som prorektor för rector illustris Gabriel Falkenberg af Trystorp
Gustaf Harmens   1699
i Stockholm
1737 1774
i Lund
Professor i praktisk medicin
Niklas von Oelreich   12 januari 1699
i Örsjö
1738 4 december 1770
i Stockholm
Professor först i lärdomshistoria
senare i teoretisk filosofi
Johan Engeström   20 november 1699
i Lilla Slågarp
1739 16 maj 1777
på okänd ort
Professor först i österländska språk
senare professor secundus respektive primarius i teologi
Magnus Rydelius   24 juni 1676
i Fornåsa
1740 1 december 1742
i Lund
Professor först i romersk vältalighet och poesi,
senare professor tertius, secundus respektive primarius i teologi
Tredje ämbetsperioden
Arvid Moller   19 februari 1674
nära Dorpat
1741 6 april 1758
i Lund
Professor i praktisk filosofi Tredje ämbetsperioden
Johan Jacob Döbelius   29 mars 1674
i Rostock
1742 14 januari 1743
i Lund
Professor i praktisk medicin Tredje ämbetsperioden
avled i ämbetet två veckor innan rektorsinstallationen 28 januari
Daniel Menlös   27 november 1699
i Arboga
1743 13 juni 1743
i Lund
Professor i matematik Avled under ämbetsperioden
Posten vakant HT 1743
på grund av Daniel Menlös död
tjänstgörande prorektor var Johan Engeström
Ambrosius Westring   1692
på okänd ort
1744 1752
på okänd ort
Först professor tertius, senare secundus i teologi
Gustaf Harmens   1699
i Stockholm
1745 1774
i Lund
Professor i praktisk medicin Andra ämbetsprioden
Niklas von Oelreich   12 januari 1699
i Örsjö
1746 4 december 1770
i Stockholm
Professor först i lärdomshistoria
senare i teoretisk filosofi
Andra ämbetsperioden
Nils Stobæus   20 oktober 1694
i Lund
1747 7 december 1754
i Lund
Professor i romersk vältalighet och poesi
Sven Lagerbring   24 februari 1707
i Bosjöklosters socken
1748 5 december 1787
på okänd ort
Professor i historia
Sven Johan Munthe   3 november 1714
i Stora Slågarps socken
1749-1750 29 augusti 1774
i Lund
Professor först i österländska språk och grekiska,
senare professor quartus respektive tertius i teologi
1750 som prorektor för rector illustris Gustaf Fredrik Gyllenborg
Gustaf Harmens   1699
i Stockholm
1751 1774
i Lund
Professor i praktisk medicin Tredje ämbetsprioden
Nils Stobæus   20 oktober 1694
i Lund
1752 7 december 1754
i Lund
Professor i romersk vältalighet och poesi Andra ämbetsperioden
Jonas Wåhlin   8 maj 1699
i Västra Eneby socken
1753 23 maj 1777
på okänd ort
Först professor tertius, senare secundus respektive primarius i teologi
Eberhard Rosenblad   16 november 1714
i Sexdrega
1754 21 mars 1796
i Lund
professor i praktisk medicin
Sven Lagerbring   24 februari 1707
i Bosjöklosters socken
1755 5 december 1787
på okänd ort
Professor i historia Andra ämbetsperioden
Carl Jesper Benzelius   16 januari 1714
i Uppsala
1756 2 januari 1793
i Strängnäs
Först professor tertius, senare secundus i teologi
Lars Johan Colling   17 februari 1714
i Stockholm
1757 10 mars 1786
i Lund
Professor i svensk och romersk rätt
Johan Nelander   1709
i Fornåsa
1758 1789
på okänd ort
Professor i praktisk filosofi
Gustaf Ernst von Bildstein   1 maj 1703
i Stockholm
1759 19 augusti 1769
på okänd ort
Först professor quartus, senare tertius i teologi
Lars Liedbeck   13 juli 1707
i Jönköping
1760 5 augusti 1762
i Lund
Professor i matematik
Sven Johan Munthe   3 november 1714
i Stora Slågarps socken
1761 29 augusti 1774
i Lund
Professor först i österländska språk och grekiska,
senare professor quartus respektive tertius i teologi
Andra ämbetsperioden
Lars Laurel   25 maj 1705
i Stockholm
1762 20 oktober 1793
i Lund
Professor i teoretisk filosofi
Erik Gustaf Lidbeck   21 juni 1724
i Edsleskogs socken
1763 9 februari 1803
i Lund
Professor i naturalhistoria
Clas Blechert Trozelius   Augusti 1709
i Lofta socken
1764 1 november 1794
i Lund
Professor i ekonomi
Christian Wollin   22 maj 1731
i Simrishamn
1765 7 september 1798
i Övraby
Professor först i kemi
senare i teoretisk medicin och kemi
Carl Jesper Benzelius   16 januari 1714
i Uppsala
1766 2 januari 1793
i Strängnäs
Först professor tertius, senare secundus i teologi Andra ämbetsperioden
Lars Johan Colling   17 februari 1714
i Stockholm
1767 10 mars 1786
i Lund
Professor i svensk och romersk rätt Andra ämbetsperioden
Gustaf Harmens   1699
i Stockholm
1768 1774
i Lund
Professor i praktisk medicin Fjärde ämbetsprioden
Sven Lagerbring   24 februari 1707
i Bosjöklosters socken
1769 5 december 1787
på okänd ort
Professor i historia Tredje ämbetsperioden
Jonas Wåhlin   8 maj 1699
i Västra Eneby socken
1770 23 maj 1777
på okänd ort
Först professor tertius, senare secundus respektive primarius i teologi Andra ämbetsperioden
Eberhard Rosenblad   16 november 1714
i Sexdrega
1771 21 mars 1796
i Lund
professor i praktisk medicin Andra ämbetsperioden
Johan Nelander   1709
i Fornåsa
1772 1789
på okänd ort
Professor i praktisk filosofi Andra ämbetsperioden
Sven Johan Munthe   3 november 1714
i Stora Slågarps socken
1773 29 augusti 1774
i Lund
Professor först i österländska språk och grekiska,
senare professor quartus respektive tertius i teologi
Tredje ämbetsperioden
Lars Laurel   25 maj 1705
i Stockholm
1774 20 oktober 1793
i Lund
Professor i teoretisk filosofi Andra ämbetsperioden
Erik Gustaf Lidbeck   21 juni 1724
i Edsleskogs socken
1775 9 februari 1803
i Lund
Professor i naturalhistoria Andra ämbetsperioden
Clas Blechert Trozelius   Augusti 1709
i Lofta socken
1776 1 november 1794
i Lund
Professor i ekonomi Andra ämbetsperioden
Nils Schenmark   14 maj 1720
i Östra Stenby
1777 28 september 1788
i Lund
Professor i matematik
Andreas Peter Stobæus   14 maj 1732
på okänd ort
1778 1799
på okänd ort
Professor i romersk vältalighet och poesi
Thure Weidman   15 december 1744
i Gladsax socken
1779 15 augusti 1828
i Brunsbo
Professor först i österländska språk
senare tertius i teologi
Petrus Munck   14 juli 1732
i Trolle-Ljungby församling
1780 18 juli 1803
på okänd ort
Professor först i grekiska och österländska språk
senare tertius, secundus respektive primarius i teologi
Lars Johan Colling   17 februari 1714
i Stockholm
1781 10 mars 1786
i Lund
Professor i svensk och romersk rätt Tredje ämbetsperioden
Christian Wollin   22 maj 1731
i Simrishamn
1782 7 september 1798
i Övraby
Professor först i kemi
senare i teoretisk medicin och kemi
Erik Gustaf Lidbeck   21 juni 1724
i Edsleskogs socken
1783 9 februari 1803
i Lund
Professor i naturalhistoria Tredje ämbetsperioden
Nils Hesslén   2 september 1728
i Visseltofta
1784 13 april 1811
på okänd ort
Först professor quartius, sedan tertius, secundus respektive primarius i teologi
Lars Tengwall   13 juli 1746
i Lemmeströ socken
1785 3 maj 1809
i Lund
Professor först i praktisk filosofi
senare i svensk och romersk rätt
Kilian Stobæus d.y.   3 januari 1717
i Malmö
1786 11 mars 1792
i Lund
Professor i obstetrik
Andreas Peter Stobæus   14 maj 1732
på okänd ort
1787 1799
på okänd ort
Professor i romersk vältalighet och poesi
Thure Weidman   15 december 1744
i Gladsax socken
1788 15 augusti 1828
i Brunsbo
Professor först i österländska språk
senare tertius i teologi
Andreas Barfoth   19 augusti 1738
i Lund
1789 9 januari 1819
i Lund
Professor först i anatomi
senare i teoretisk medicin
Erland Samuel Bring   19 augusti 1736
i Ausås socken
1790 20 maj 1798
i Lund
Professor i historia
Johan Jacob Hellman   4 december 1736
i Södra Rörum
1791 27 maj 1812
i Örebro
Först professor quartus, senare tertius, secundus respektive primarius i teologi
Johan Henric Engelhart   17 oktober 1759
i Göteborg
1792 24 oktober 1832
i Fellingsbro
Professor i praktisk medicin
Matthias Norberg   juni 1747
i Nätra
1793 11 januari 1826
i Uppsala
Professor i österländska språk och grekiska
Matthaeus Fremling   17 oktober 1745
i Malmö
1794 20 juli 1820
i Lund
Professor i teoretisk filosofi
Pehr Tegman   10 september 1757
i Åmål
1795 23 september 1811
i Lund
Professor i matematik
Nils Hesslén   2 september 1728
i Visseltofta
1796 13 april 1811
på okänd ort
Först professor quartius, sedan tertius, secundus respektive primarius i teologi Andra ämbetsperioden
Lars Tengwall   13 juli 1746
i Lemmeströ socken
1797 3 maj 1809
i Lund
Professor först i praktisk filosofi
senare i svensk och romersk rätt
Andra ämbetsperioden
Andreas Barfoth   19 augusti 1738
i Lund
1798 9 januari 1819
i Lund
Professor först i anatomi
senare i teoretisk medicin
Andra ämbetsperioden
Matthias Norberg   juni 1747
i Nätra
1799 11 januari 1826
i Uppsala
Professor i österländska språk och grekiska Andra ämbetsperioden
Johan Jacob Hellman   4 december 1736
i Södra Rörum
1800 27 maj 1812
i Örebro
Först professor quartus, senare tertius, secundus respektive primarius i teologi Andra ämbetsperioden
Lars Peter Munthe   29 juli 1752
i Malmö
1801 27 maj 1807
i Lund
Professor i praktisk filosofi
Johan Henric Engelhart   17 oktober 1759
i Göteborg
1802 24 oktober 1832
i Fellingsbro
Professor i praktisk medicin Andra ämbetsperioden
Matthaeus Fremling   17 oktober 1745
i Malmö
1803 20 juli 1820
i Lund
Professor i teoretisk filosofi Andra ämbetsperioden
Arvid Henrik Florman   6 september 1761
i Kropps socken
1804 21 januari 1840
i Lund
Professor i anatomi och kirurgi
Pehr Tegman   10 september 1757
i Åmål
1805 23 september 1811
i Lund
Professor i matematik Andra ämbetsperioden
Johan Lundblad   1 mars 1753
i Tönnersjö socken
1806 18 juni 1820
i Lund
Professor i romersk vältalighet och poesi, under en tid tillika i historia
Anders Hylander   23 februari 1750
i Östra Tunhems socken
1807 1 juni 1830
i Lund
Först professor tertius, senare secundus i teologi
Anders Lidbeck   26 juli 1772
i Lund
1808 11 maj 1829
i Stockholm
Professor i estetik

Läsårsvis roterande mandat redigera

Namn Bild Född Mandatperiod Död Ämnestillhörighet Anmärkning
Nils Henrik Sjöborg   6 februari 1767
i Högestads socken
1809 - VT 1810 1 juli 1838
i Stockholm
Professor i historia
Johan Jacob Hellman   4 december 1736
i Södra Rörum
HT 1810 - VT 1811 27 maj 1812
i Örebro
Först professor quartus, senare tertius, secundus respektive primarius i teologi Tredje ämbetsperioden
Fredrik Johan Cederschiöld   25 mars 1774
i Sjösås socken
HT 1811 - VT 1812 4 april 1846
i Lund
Professor i moral
Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld   3 augusti 1775
i Lund
HT 1812 - VT 1813 18 maj 1840
i Köpenhamn
Professor i teoretisk medicin
Johan Lundblad   1 mars 1753
i Tönnersjö socken
HT 1813 - VT 1814 18 juni 1820
i Lund
Professor i romersk vältalighet och poesi, under en tid tillika i historia Andra ämbetsperioden
Anders Hylander   23 februari 1750
i Östra Tunhems socken
HT 1814 - VT 1815 1 juni 1830
i Lund
Först professor tertius, senare secundus i teologi Andra ämbetsperioden
Johan Holmbergson   24 juni 1764
i Härnösand
HT 1815 - VT 1816 26 maj 1842
i Lund
Professor först i svensk och romersk rätt, senare i ekonomisk och kameral lagfarenhet
Anders Lidbeck   26 juli 1772
i Lund
HT 1816 - VT 1817 11 maj 1829
i Stockholm
Professor i estetik Andra ämbetsperioden
Carl Erik Kjellin   18 januari 1776
i Göteborg
HT 1817 - VT 1818 6 januari 1844
i Kumla
Professor i matematik
Carl Fredrik Fallén   22 september 1764
i Kristinehamn
HT 1818 - VT 1819 26 augusti 1830
i Lund
Professor i naturalhistoria
Carl Adolph Agardh   23 januari 1785
i Båstad
HT 1819 - VT 1820 28 januari 1859
i Karlstad
Professor i botanik och praktisk ekonomi
Jonas Albin Engeström   29 mars 1787
i Mjällby
HT 1820 - VT 1821 17 juli 1846
på okänd ort
Professor i kemi och fysik
senare tillika i mineralogi
Jonas Brag   8 maj 1781
i Göteborg
HT 1821 - VT 1822 5 mars 1857
i Ängelholm
Professor i astronomi och fysik
Anders Otto Lindfors   28 juli 1781
i Karstorp
HT 1822 - VT 1823 8 mars 1844
i Lund
Professor först i historia
senare i romersk vältalighet och poesi
Martin Erik Ahlman   1773
i Lund
HT 1823 - VT 1824 1844
i Lund
Först professor tertius, senare secundus i teologi
Fredrik Johan Cederschiöld   25 mars 1774
i Sjösås socken
HT 1824 - VT 1825 4 april 1846
i Lund
Professor i moral Andra ämbetsperioden
Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld   3 augusti 1775
i Lund
HT 1825 - VT 1826 18 maj 1840
i Köpenhamn
Professor i teoretisk medicin Andra ämbetsperioden
Anders Lidbeck   26 juli 1772
i Lund
HT 1826 - VT 1827 11 maj 1829
i Stockholm
Professor i estetik Tredje ämbetsperioden
Jacob Sönnerberg   25 november 1770
i Långlöts socken
HT 1827 - VT 1828 1847
på okänd ort
Professor i praktisk medicin
Jonas Albin Engeström   29 mars 1787
i Mjällby
HT 1828 - VT 1829 17 juli 1846
på okänd ort
Professor i kemi och fysik
senare tillika i mineralogi
Andra ämbetsperioden
Anders Otto Lindfors   28 juli 1781
i Karstorp
HT 1829 - VT 1830 8 mars 1844
i Lund
Professor först i historia
senare i romersk vältalighet och poesi
Andra ämbetsperioden
Ebbe Samuel Bring   24 juli 1785
i Karstorp
HT 1830 - VT 1831 20 februari 1855
i Lund
Professor först i teoretisk filosofi
senare i historia
Carl Georg Brunius   23 mars 1792
i Tanums socken
HT 1831 - VT 1832 12 november 1869
i Lund
Professor i grekiska
Bengt Magnus Bolméer   16 januari 1785
i Vittaryd
HT 1832 - VT 1833 11 januari 1849
på okänd ort
Professor i österländska språk
Lorentz Fredrik Westman   4 februari 1795
i Linköping
HT 1833 - VT 1834 4 oktober 1861
i Lund
Professor i teoretisk filosofi
Carl Johan Hill   12 januari 1793
i Målilla socken
HT 1834 - VT 1835 25 augusti 1875
i Lund
Professor i matematik
Anders Jacob Hellstenius   30 november 1777
i Skara
HT 1835 - VT 1836 7 april 1844
på okänd ort
Professor i kyrkohistoria
Jacob Sönnerberg   25 november 1770
i Långlöts socken
HT 1836 - VT 1837 1847
på okänd ort
Professor i praktisk medicin Andra ämbetsperioden
Jonas Albin Engeström   29 mars 1787
i Mjällby
HT 1837 - VT 1838 17 juli 1846
på okänd ort
Professor i kemi och fysik
senare tillika i mineralogi
Tredje ämbetsperioden
Johan Henrik Thomander   16 juni 1798
i Fjälkinge socken
HT 1838 - VT 1839 9 juli 1865
i Lund
Professor först i pastoralteologi
senare i systematisk teologi
Carl Johan Schlyter   29 januari 1795
i Karlskrona
HT 1839 - VT 1840 29 december 1888
i Lund
Professor först i svensk och romersk rätt
senare i laghistoria
Ebbe Samuel Bring   24 juli 1785
i Karstorp
HT 1840 - VT 1841 20 februari 1855
i Lund
Professor först i teoretisk filosofi
senare i historia
Andra ämbetsperioden
Carl Georg Brunius   23 mars 1792
i Tanums socken
HT 1841 - VT 1842 12 november 1869
i Lund
Professor i grekiska Andra ämbetsperioden
Bengt Magnus Bolméer   16 januari 1785
i Vittaryd
HT 1842 - VT 1843 11 januari 1849
på okänd ort
Professor i österländska språk Andra ämbetsperioden
Lorentz Fredrik Westman   4 februari 1795
i Linköping
HT 1843 - VT 1844 4 oktober 1861
i Lund
Professor i teoretisk filosofi Andra ämbetsperioden
Carl Johan Hill   12 januari 1793
i Målilla socken
HT 1844 - VT 1845 25 augusti 1875
i Lund
Professor i matematik Andra ämbetsperioden
Sven Nilsson   8 mars 1787
i Asmundtorps socken
HT 1845 - VT 1846 30 november 1883
på okänd ort
Professor i naturalhistoria
Johan Wilhelm Zetterstedt   20 maj 1785
i Mjölby socken
HT 1846 - VT 1847 23 december 1874
i Lund
Professor i botanik och praktisk ekonomi
Adam Wilhelm Ekelund   16 november 1796
i Alseda socken
HT 1847 - VT 1848 18 juni 1885
i Lund
Professor i fysik
Carl August Hagberg   7 juli 1810
i Lund
HT 1848 - VT 1849 8 januari 1864
i Lund
Professor först i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur,
senare i nordiska språk
Henrik Reuterdahl   11 september 1795
i Malmö
HT 1849 - VT 1850 28 juni 1870
i Uppsala
Professor först i dogmatik och moralfilosofi,
senare i kyrkohistoria
Nils Henrik Lovén   29 december 1801
i Räng
HT 1850 - VT 1851 24 april 1877
i Lund
Professor i teoretisk medicin och rättsmedicin
Lorentz Fredrik Westman   4 februari 1795
i Linköping
HT 1851 - VT 1852 4 oktober 1861
i Lund
Professor i teoretisk filosofi Tredje ämbetsperioden
Hans Magnus Melin   14 september 1805
i Östra Vemmerlövs socken
HT 1852 - VT 1853 17 november 1877
i Lund
Professor först i pastoralteologi,
senare i exegetisk teologi
Johan Gustaf Ek   3 september 1808
i Skede socken
HT 1853 - VT 1854 8 oktober 1862
i Lund
Professor i romersk vältalighet och poesi
Nils Johan Berlin   18 februari 1812
i Härnösand
HT 1854 - VT 1855 27 december 1891
i Stockholm
Professor först i kemi och mineralogi,
senare i medicinsk och fysiologisk kemi
John Mortimer Agardh   1812
i Båstad
HT 1855 - VT 1856 1862
i Lund
Professor i astronomi
Ebbe Gustaf Bring   4 juli 1814
i Askersund
HT 1856 - VT 1857 13 augusti 1884
i Linköping
Professor i pastoralteologi
Pehr Erik Gellerstedt   31 augusti 1815
i Härnösand
HT 1857 - VT 1858 22 januari 1881
i Lund
Professor i praktisk medicin
Carl Johan Tornberg   23 oktober 1807
i Linköping
HT 1858 - VT 1859 6 september 1877
i Lund
Professor i österländska språk
Christian Naumann   1 juli 1810
i Malmö
HT 1859 - VT 1860 30 augusti 1888
i Stockholm
Professor i stats- och processrätt
Carl Fredrik Naumann   12 januari 1816
i Malmö
HT 1860 - VT 1861 9 augusti 1892
i Lund
Professor i anatomi
Anton Niklas Sundberg   27 maj 1818
i Uddevalla
HT 1861 - VT 1862 2 februari 1900
i Uppsala
Professor först i dogmatik och moralteologi,
senare i kyrkohistoria och symbolik
Jacob Georg Agardh   8 december 1813
i Lund
HT 1862 - VT 1863 17 januari 1901
på okänd ort
Professor i botanik
Axel Nyblæus   20 maj 1821
i Stockholm
HT 1863 - VT 1864 24 februari 1899
i Lund
Professor i praktisk filosofi
Fredrik August Wahlgren   26 augusti 1819
i Lund
HT 1864 - VT 1865 25 juli 1877
i Lund
Professor i zoologi
Wilhelm Flensburg   3 augusti 1819
i Södra Rörums socken
HT 1865 31 oktober 1897
i Lund
Professor i dogmatik och moralteologi Flensburg lämnade rektoratet i förtid sedan han valts till biskop i Lund och därvid automatiskt blivit universitetets prokansler.
Posten vakant VT 1866
på grund av Wilhelm Flensburgs utnämnande till universitetets prokansler
tjänstgörande prorektor var Fredrik August Wahlgren
Carl Jacob Ask   16 september 1825
i Skarhults socken
HT 1866 - VT 1867 6 augusti 1897
vid Ringsjön
Professor i kirurgi och obstetrik
Gustaf Ljunggren   6 mars 1823
i Lund
HT 1867 - VT 1868 31 augusti 1905
i Lund
Professor i estetik, litteratur och konsthistoria
Carl Wilhelm Linder   10 mars 1825
i Vists socken
HT 1868 - VT 1869 20 oktober 1882
i Linköping
Professor i grekiska språket och litteraturen
Gustaf Broomé   1824
i Västra Sallerups socken
HT 1869 - VT 1870 1894
på okänd ort
Professor i stats- och processrätt
Emanuel Olde   8 september 1802
i Stockholm
HT 1870 - VT 1871 2 augusti 1894
vid Ängelholm
Professor i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur
Christian Wilhelm Blomstrand   20 oktober 1826
i Växjö
HT 1871 - VT 1872 5 november 1897
i Lund
Professor i kemi och mineralogi
Carl Olbers   18 november 1819
i Fors socken
HT 1872 - VT 1873 5 april 1892
i Lund
Professor i kyrkohistoria och symbolik
Gustaf Knut Hamilton   29 november 1831
Hönsäter
HT 1873 - VT 1874 14 april 1913
i Djursholm
Professor i administrativrätt och nationalekonomi
Axel Möller   16 februari 1830
i Västra Alstads socken
HT 1874 - VT 1875 25 oktober 1896
i Lund
Professor i astronomi
Albert Lysander   29 maj 1822
i Göteborg
HT 1875 - VT 1876 25 april 1890
i Lund
Professor i romersk vältalighet och poesi
Theodor Wisén   31 mars 1835
på okänd ort
HT 1876 - VT 1877 15 februari 1892
på okänd ort
Professor i nordiska språk

Valda fleråriga mandat redigera

Namn Bild Född Mandatperiod Död Ämnestillhörighet Anmärkning
Gustaf Ljunggren   6 mars 1823
i Lund
HT 1877 - VT 1885 31 augusti 1905
i Lund
Professor i estetik, litteratur och konsthistoria Andra ämbetsperioden
Theodor Wisén   31 mars 1835
på okänd ort
HT 1885 - VT 1891 15 februari 1892
på okänd ort
Professor i nordiska språk Andra ämbetsperioden
Axel Möller   16 februari 1830
i Västra Alstads socken
HT 1891 - VT 1895 25 oktober 1896
i Lund
Professor i astronomi Andra ämbetsperioden
August Quennerstedt   3 juli 1837
i Rydaholms socken
HT 1895 - VT 1899 29 april 1926
i Lund
Professor i zoologi
Magnus Blix   25 december 1849
i Säbrå
HT 1899 - 14 februari 1904 14 februari 1904
i Lund
Professor i fysiologi och embryologi Avled i ämbetet
Seved Ribbing   17 februari 1845
i Stockholm
12 mars 1904 - VT 1907 14 februari 1921
i Lund
Professor i praktisk medicin
Victor Bäcklund   11 januari 1845
i Väsby socken
HT 1907 - VT 1909 23 februari 1922
i Lund
Professor i fysik
Bengt Jönsson   4 oktober 1849
i Kattarp
HT 1909 - 8 mars 1911 8 mars 1911
i Lund
Professor i botanik Avled i ämbetet
Axel Kock   2 mars 1851
i Trelleborg
15 mars 1911 - VT 1916 18 mars 1935
i Lund
Professor i nordiska språk
Johan Thyrén   6 april 1861
i Lund
HT 1916 - VT 1926 4 maj 1933
i Lund
Professor i straffrätt och juridisk encyklopedi
Axel Moberg   15 juni 1872
i Norrköping
HT 1926 - VT 1936 11 augusti 1955
på okänd ort
Professor i österländska språk
Martin P:son Nilsson   12 juli 1874
i Stoby församling
HT 1936 - VT 1939 7 april 1967
på okänd ort
Professor i klassisk fornkunskap och antikens historia
Einar Löfstedt d.y.   15 juni 1880
i Uppsala
HT 1939 - VT 1945 10 juni 1955
i Stockholm
Professor i romersk vältalighet
Johannes Lindblom   7 juni 1882
i Oppeby församling
HT 1945 - VT 1947 26 september 1974
i Lund
Professor i exegetisk teologi
Assar Hadding   10 januari 1886
i Östra Broby församling
HT 1947 - VT 1951 20 juni 1962
i Lund
Professor i geologi och mineralogi
Ragnar Bergendal   7 augusti 1890
i Lund
HT 1951 - VT 1957 5 februari 1980
i Lund
Professor i straffrätt och juridisk encyklopedi
Philip Sandblom   29 oktober 1903
i Chicago
HT 1957 - VT 1968 21 februari 2001
i Lausanne
Professor i kirurgi
Per Stjernquist   14 maj 1912
i Lund
HT 1968 - VT 1970 27 december 2005
i Lund
Professor i civilrätt
Sven Johansson   8 februari 1923
i Hols församling
HT 1970 - VT 1977 19 januari 1994
i Lund
Professor i kärnfysik
Carl-Gustaf Andrén   1 juli 1922
i Slättåkra
HT 1977 - VT 1980 18 april 2018
i Lund
Professor i praktisk teologi med kyrkorätt
Nils Stjernquist   29 augusti 1917
i Lund
HT 1980 - VT 1983 3 september 2000
i Lund
Professor i statskunskap
Håkan Westling   9 augusti 1928
i Göteborg
HT 1983 - VT 1992 12 mars 2018
i Lund
Professor i klinisk fysiologi
Boel Flodgren   17 november 1942
i Örebro
HT 1992 - VT 2003 Professor i handelsrätt Första kvinnan på posten.
Göran Bexell   24 december 1943
i Högsby
HT 2003 - 2008 Professor i etik
Per Eriksson   22 juni 1949
i Sölvesborg
2009-2014 Professor i signalbehandling
Torbjörn von Schantz   16 mars 1954
i Vimmerby
2015-2020 Professor i zoologisk ekologi
Erik Renström   29 juli 1963
i Göteborg
2021- Professor i experimentell endokrinologi

Se även redigera

Källor redigera