Öppna huvudmenyn

Handelsrätt är ett område inom juridiken som behandlar delar av juridiken som är av vikt inom nationell samt internationell handel.

Handelsrätt är också en vanlig beteckning på kurser i civilrätt avpassade för företagsekonomer, det vill säga handelshögskolestuderande, snarare än för juridikstuderande.