För fotbollsspelaren, se Göran Bexell (fotbollsspelare).
Rector magnificus Göran Bexell på Akademiska Föreningen april 2007.

Göran Bertil David Bexell, född den 24 december 1943 i Högsby, Kalmar län, är seniorprofessor i etik vid Lunds universitet samt före detta universitetsrektor vid Lunds universitet. Han är far till statsvetaren Magdalena Bexell och cancerforskaren Daniel Bexell. Han är inspector musices vid Lunds universitet

BiografiRedigera

Bexell, som är uppvuxen i Ryssby, Kronobergs län, härstammar från den småländska prästsläkten Bexell och är son till kyrkoherde Bertil Bexell och Hillevi Rydeman samt kusin med professor Oloph Bexell och med barnboksförfattaren Eva Bexell. Göran Bexell tog kantors- och organistexamen 1961, studentexamen i Ljungby 1963. Under studietiden i Lund var han aktiv i bland annat kårarbete, Smålands nation och Lunds studentsångförening, vars Otto Lindbladmedalj i guld han fick 2007.

Göran Bexell disputerade i etik 1975 och är sedan 1990 professor i samma ämne vid Lunds universitet. Han var dekanus för den teologiska fakulteten 1995–1999 och ordförande i områdesstyrelsen för humaniora och teologi 2000–2003. Han var rector magnificus för Lunds universitet under åren 20032008 och har fått universitetets guldmedalj.

Bexell var 2007–2008 ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Under sin rektorsperiod var han ordförande i växelvis Öresundsuniversitetet och Öresund Science Region.

Under två tvåårsperioder var Bexell ordförande i Council för European University Centre vid Pekings universitet, och extern ordförande i styrelsen för Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. 2003-2006 var han ledamot i Högskoleverkets styrelse och 2000–2011 styrelseledamot i Crafoordska stiftelsen.Under en sexårsperiod var han ledamot av Pressens opinionsnämnd i Stockholm samt i styrelsen för Högskolan i Halmstad och under en nioårsperiod ledamot i styrelsen för Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala och under flertalet år ordförande. Under flera perioder var han likaledes ordförande i styrgruppen för utbildning i akademiskt ledarskap inom Sveriges Universitets- och Högskoleförbund. Under sex år var han ordförande i Jubileumskommittén för firande av Lunds universitets 350 - årsjubileum 2016-2018.

Bexell fick år 2004 H.M. Konungens medalj 12:e storleken i Serafimerordens band.

2009-2019 var han ordförande i styrelsen för Skissernas museum i Lund, tillhörigt Lunds universitet. Sedan 2015 är han vidare ordförande i LMK-stiftelsens styrelse i Lund samt ledamot i styrelsen för Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse, Lund. Han är inspector musices vid Lunds universitet.

Bexell är ledamot av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund samt Societas Ethica och är hedersledamot i Vetenskapssocieteten i Lund, där han var preses 1991–1995.

Han är hedersledamot i Lunds nation vid Lunds universitet. Han har fått Agardhmedaljen i guld av Akademiska Föreningen i Lund.

Åren 1990–1997 var Göran Bexell redaktör för Svensk Teologisk Kvartalskrift. Han har varit ordförande i Svenska kyrkans teologiska kommitté, vice ordförande i kyrkomötets läronämnd och kyrkoordningskommittén.

Bexell arbetade under ca tio år som sekreterare och sedan som ledamot i den statliga utredningen 1969 års psalmkommitté.Han finns representerad i Den svenska psalmboken 1986 med tre originaltexter (nummer 155, 563 och 637) samt med tre bearbetade verk. Han har också publicerat dikter i den litterära lundatidskriften Vox.

Bland Bexells senare produktion i etik finns Svensk moralpolitik (1995) samt artiklar i frågor om moral och moralism, universalism och partikularism i etiken samt om global etik. Som inbjuden etikexpert har Bexell medverkat i ett stort antal seminarier, symposier, konferenser, utbildningar i ämbetsverk, politiska organisationer, landsting, företag, kyrkor och skolor.

År 2011 gav han ut boken Akademiska värden visar vägen, som argumenterar för att akademiska värden som akademisk frihet, integritet och kvalitet ska vara överordnade allt annat inom ett universitet. Med denna utgångspunkt behandlas främst nutida ideologier om universitetet, forskning, utbildning, globalisering och samhällsansvar.

Under senare år har Bexell medverkat i Harry Martinson-sällskapets tidskrift Doris med temat Harry Martinson och etiken, i dialog med professorn och författaren Björn Larsson. Han föreläser också om akademiska värden och akademiskt ledarskap samt om Dag Hammarskjölds liv och död.

2017 utkom En lundensisk litteraturhistoria (Makadam förlag), där Bexell är en av redaktörerna tillsammans med Katarina Bernhardsson, Daniel Möller och Johan Stenström. Samma år blev Bexell nasologie doktor vid den nasologiska fakulteten med avhandlingen Att lägga näsan i blöt. Studier i nasologi och etik. Han medverkar även i 350 näsor under 350 år, 2017.

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Boel Flodgren
Rektor för Lunds universitet
2003–2008
Efterträdare:
Per Eriksson