Johan Jacob Hellman

svensk präst

Johan Jacob Hellman, född den 4 december 1736 i Södra Rörum, död den 27 maj 1812 i Örebro,[1] var en svensk teolog, professor och domprost.

Hellman inskrevs redan som 11-åring vid Lunds universitet 1747 och erhöll tio år senare magistergraden. Han verkade därefter som lärare i österländska språk vari han blev docent 1760. År 1767 blev han adjunkt inom filosofisk fakultet och 1770 inom teologisk fakultet. Inom den senare kom han att i tur och ordning bekläda samtliga professurer: den fjärde 1783, den tredje 1790, den andra 1795 och slutligen den första 1807. Av dessa var den sistnämnda automatisk förenad med posten som domprost i Lund. Under sin professorstid hann Hellman också tre gånger vara universitetets rektor.

Hellman föreslogs vid flera tillfällen som biskop i Lunds respektive Växjö stift samt representerade som riksdagsman inom prästeståndet Lunds stift vid riksdagarna år 1800, 1809 och 1812. Han avled medan han befann sig på den sistnämnda.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Johan Jacob Hellman i Magnus Laurentius Ståhl, Biographiske underrättelser om professorer vid kongl. universitetet i Lund, ifrån dess inrättning till närvarande tid (1834)
Företrädare:
Erland Samuel Bring
Rektor för Lunds universitet
1791
Efterträdare:
Johan Henric Engelhart
Företrädare:
Christian Wollin
i egenskap av inspektor för Götiska nationen
Inspektor för Östgöta nation
1798–1812
Efterträdare:
Carl Fredrik Fallén
Företrädare:
Matthias Norberg
Rektor för Lunds universitet
1800
Efterträdare:
Lars Peter Munthe
Företrädare:
Nils Henrik Sjöborg
Rektor för Lunds universitet
1810–1811
Efterträdare:
Fredrik Johan Cederschiöld