Andreas Riddermarck (fram till adlandet Andreas Wetterhamn) född 20 november 1651 i Jönköping, död 15 mars 1707 på Plönninge, nära Halmstad, var en svensk professor.

BiografiRedigera

Andreas Riddermarck föddes ofrälse i Jönköping där hans far Peter Håkansson Wetterhamn enligt Gabriel Anrep ska ha varit den förnämste handlanden och borgaren. Modern hette Margareta Göransdotter Stormhatt och var dotter till en faktor över ett plåtslageri.

Sina första akademiska studier gjorde Riddermarck vid det nyinrättade universitetet i Lund och fortsatte dem ytterligare under elva år vid åtskilliga holländska och tyska universitet. Efter sin hemkomst utnämnd till professor i historia i Uppsala 1683 och kallades han året därefter till professor i matematik i Lund med uppdrag att tillika vara lärare i levande språk. I denna befattning kvarstod han till 1702, då han förflyttades till professuren för svensk och romersk lagfarenhet vid samma universitet. Han hade förut på samma gång som brodern Lars, 1688, fått adlig värdighet och kallade sig liksom denne för Riddermarck.

Riddermarck försökte sig med framgång som latinsk skald och skall även ha författat poem på svenska. Vid akademiska disputationer uppträdde han med gratulationsskrifter bl.a. på franska, italienska och spanska. Däremot var hans vetenskapliga författarverksamhet mindre betydande. Visserligen presiderade han för 85 disputationer i de mest olika ämnen, men de flesta av dessa anges uttryckligen författade av respondenterna. Han var en flitig almanacksförfattare. Han utgav en Comptoir- och skrijf almanach för 1698 samt vanliga almanackor för 1691-1705, av vilka flera årgångar utkom både i Lund, Göteborg, Jönköping och Stockholm, varjämte även den under hans brorsons namn utgivna almanackan för 1706 torde kunna tillskrivas honom. I almanackorna införde han enligt tidens sed små uppsatser i olika ämnen, såsom om himlakropparna, matematikens nytta, biografi över Martin Luther, beskrivning över Ryssland, o.s.v.

Riddermarck var gift med Anna Maria Sackensköld, dotter till hans professorskollega, livmedikus Erasmus Sack.

HuvudkällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Riddermarck, 1904–1926.
Företrädare:
Melchior de Lascaris
Språkmästare vid Lunds universitet
1685–1703
Efterträdare:
Pierre Allegre
Företrädare:
Johan Lundersten
Rektor för Lunds universitet
1687 (vt)
Efterträdare:
Jonas Linnerius
Företrädare:
Anders Spole
Inspektor för Smålands nation
1687–1707
Efterträdare:
Bonde Humerus
Företrädare:
Första ämbetsinnehavaren
Inspektor för Västgöta nation
1693–1696
Efterträdare:
Thomas Ihre
Företrädare:
Johan Lundersten
Rektor för Lunds universitet
1697
Efterträdare:
Thomas Ihre
Företrädare:
Jonas Linnerius
Rektor för Lunds universitet
1704
Efterträdare:
Jacob Fredrik Below