Öppna huvudmenyn

Systematisk teologi är en del av teologin som omfattar det systematiska studiet av de kristna troslärorna. Detta inkluderar studiet av kristen teologisk utveckling och traditionens samtida betydelse.[1]

Ämnet systematisk teologi förekommer internationellt under detta namn både vid konfessionella och icke-konfessionella teologiska utbildningar. Ämnet kan ha lite olika avgränsning vid olika lärosäten, men vanligen ingår dogmatik (trons innehåll), teologisk etik och religionsfilosofi.[2][3] Även praktisk teologi kan ingå, och i romersk-katolska utbildningar brukar fundamentalteologi skiljas ut från dogmatiken.

Systematisk teologi vid svenska lärosätenRedigera

Benämningen systematisk teologi som examensämne finns i Sverige vid Lunds universitet[1], Teologiska högskolan Stockholm[2] , Newmaninstitutet[4][5] och Umeå Universitet[6]. Vid Uppsala universitet heter ämnet sedan 1 januari 2006 systematisk teologi med livsåskådningsforskning (tidigare tros- och livsåskådningsvetenskap). På övriga svenska universitet och högskolor har den systematiska teologin vanligen uppgått i ämnet tros- och livsåskådningsvetenskap.

KällorRedigera