Joachim Buscovius, adlad Ehrenbusch, född 13 juli 1642 i Ruppin i kurfurstendömet Brandenburg, död 1 maj 1699[1] på sitt gods Rydsgård i Skåne, var en tyskfödd svensk universitetslärare och ämbetsman.

Buscovius blev juris licentiat i Rostock[2] och förordnades därefter till konsistoriefiskal i svenska Pommern. Vid instiftandet av Lunds universitet år 1668 blev han dess protonotarius och erhöll samma år professuren i grekiska, med vilken befattning han från år 1671 förenade med en extra ordinarie professur vid juridiska fakulteten.

År 1677 anställdes Buscovius som generalauditör vid svenska hären och blev samma år ledamot i den kommission som inrättades för att införa den svenska lagen i de sydsvenska landskapen. Han förordnades samtidigt som häradshövding i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härad i Skåne. Han adlades år 1681 varvid han antog namnet Ehrenbusch.

Ehrenbusch ligger begraven i S:t Nicolai kyrka i Trelleborg.[3]

KällorRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Erik Elfvedalius
Rektor för Lunds universitet
1674 (ht) som tjänstgörande prorektor
för rector illustris Sven Ribbing
Efterträdare:
Christian Papke