Endokrinologi är den medicinska disciplin som intresserar sig för kroppens tillverkning, insöndrande och påverkan av hormoner i kroppen. Ordet endokrinologi kommer av grekiskans ἔνδον, endon, "inuti", κρίνω, krīnō, "att separera" och -λογία, -logia, "lära"

Hormoner är kemiska föreningar vilka som regel tillverkas av hormonkörtlar eller perifera endokrina celler i kroppen, och vilka som regel insöndras i blodet som för dem till sina målceller. Hormonerna för signaler till sina målceller och får dem att agera på olika sätt.

Sambandet mellan endokrinologi och nervsystemet studeras inom neuroendokrinologin, som överlappar endokrinologin. Studier av sambandet mellan psyke och beteende studeras inom psykoneuroendokrinologi.

Endokrina körtlar, hormoner och sjukdomar redigera

Se även redigera

Referenser redigera

  • Människokroppen: fysiologi och anatomi (2). Stockholm: Liber. 2007. ISBN 91-47-08435-9 

Vidare läsning redigera

  • Ajanki, Tord; Prah André (1995). Historier om läkemedel: om genialitet, hugskott, slump och vardagsslit. Stockholm: Apotekarsocieteten. sid. 207-228. Libris 7756522. ISBN 9186274600