Öppna huvudmenyn
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


1 juniRedigera

 

1 juni

Mobilfria dagen

Samoas nationaldag

Namnsdag: Gun, Gunnel (Sverige)  Rabbe (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 31 maj  1 juni  2 juni2 juniRedigera

 

2 juni

Italiens nationaldag

Namnsdag: Rutger, Roger (Sverige)  Vendla (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 1 juni  2 juni  3 juni3 juniRedigera

 

3 juni

Namnsdag: Ingemar, Gudmar (Sverige)  Viola (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 2 juni  3 juni  4 juni4 juniRedigera

 

4 juni

Tongas nationaldag

Namnsdag: Solbritt, Solveig (Sverige)  Selim (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 3 juni  4 juni  5 juni5 juniRedigera

 

5 juni

Världsmiljödagen, Danmarks grundlagsdag

Namnsdag: Bo (Sverige)  Stig (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 4 juni  5 juni  6 juni6 juniRedigera

 

6 juni

Sveriges nationaldag (se bild)

Namnsdag: Gustav, Gösta (Sverige)  Gustav, Gustava, Gösta (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 5 juni  6 juni  7 juni7 juniRedigera

 

7 juni

Namnsdag: Robert, Robin (Sverige)  Robin, Robert (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 6 juni  7 juni  8 juni8 juniRedigera

 

8 juni

Namnsdag: Eivor, Majvor (Sverige)  Kettil, Kjell (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 7 juni  8 juni  9 juni9 juniRedigera

 

9 juni

Ålands självstyrelsedag

Pingstdagen

Namnsdag: Börje, Birger (Sverige)  Dag, Daga (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 8 juni  9 juni  10 juni10 juniRedigera

 

10 juni

Portugals nationaldag

Namnsdag: Svante, Boris (Sverige)  Svante (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 9 juni  10 juni  11 juni11 juniRedigera

 

11 juni

Namnsdag: Bertil, Berthold (Sverige)  Hjördis (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 10 juni  11 juni  12 juni12 juniRedigera

 

12 juni

Filippinernas nationaldag, Rysslands nationaldag (se bild)

Namnsdag: Eskil (Sverige)  Eskil (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 11 juni  12 juni  13 juni13 juniRedigera

 

13 juni

Namnsdag: Aina, Aino (Sverige)  Aslög, Åsa (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 12 juni  13 juni  14 juni14 juniRedigera

 

14 juni

Namnsdag: Håkan, Hakon (Sverige)  Melvin, Milton (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 13 juni  14 juni  15 juni15 juniRedigera

 

15 juni

Namnsdag: Margit, Margot (Sverige)  Mona, Monika (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 14 juni  15 juni  16 juni16 juniRedigera

 

16 juni

Namnsdag: Axel, Axelina (Sverige)  Eugenia, Eugen (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 15 juni  16 juni  17 juni17 juniRedigera

 

17 juni

Islands nationaldag

Namnsdag: Torborg, Torvald (Sverige)  Birger, Börje (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 16 juni  17 juni  18 juni18 juniRedigera

 

18 juni

Seychellernas nationaldag

Namnsdag: Björn, Bjarne (Sverige)  Ingolf (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 17 juni  18 juni  19 juni19 juniRedigera

 

19 juni

Namnsdag: Germund, Görel (Sverige)  Sigrid, Siri (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 18 juni  19 juni  20 juni20 juniRedigera

 

20 juni

FN:s internationella flyktingdag

Namnsdag: Linda (Sverige)  Inga, Ingalill (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 19 juni  20 juni  21 juni21 juniRedigera

21 juni

Sommarsolståndet (se bild), Grönlands självstyrelsedag

Namnsdag: Alf, Alvar (Sverige)  Inge, Ingemar, Ingmar (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 20 juni  21 juni  22 juni22 juniRedigera

 

22 juni

Namnsdag: Paulina, Paula (Sverige)  Lina, Paula, Paulina (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 21 juni  22 juni  23 juni23 juniRedigera

 

23 juni

Luxemburgs nationaldag

Namnsdag: Adolf, Alice (Sverige)  Adolf (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 22 juni  23 juni  24 juni24 juniRedigera

 

24 juni

Namnsdag: Johannes Döparens dag (Sverige)  Jan, Jens, Johan, Johannes, John, Johnny, Jon (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 23 juni  24 juni  25 juni25 juniRedigera

 

25 juni

Kroatiens nationaldag, Moçambiques nationaldag, Sloveniens nationaldag

Namnsdag: David, Salomon (Sverige)  Uno (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 24 juni  25 juni  26 juni26 juniRedigera

 

26 juni

Madagaskars nationaldag

Namnsdag: Rakel, Lea (Sverige)  Viveka (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 25 juni  26 juni  27 juni27 juniRedigera

 

27 juni

Djiboutis nationaldag (se bild)

Namnsdag: Selma, Fingal (Sverige)  Elvi, Elvira (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 26 juni  27 juni  28 juni28 juniRedigera

 

28 juni

Namnsdag: Leo (Sverige)  Leo, Leopold (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 27 juni  28 juni  29 juni29 juniRedigera

 

29 juni

Namnsdag: Peter, Petra (Sverige)  Pernilla, Petra, Per, Peter, Petter (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 28 juni  29 juni  30 juni30 juniRedigera

 

30 juni

Kongo-Kinshasas nationaldag

Namnsdag: Elof, Leif (Sverige)  Leif (Finland)

Denna dag i historien:


Fler händelser: 29 juni  30 juni  1 juli