Konciliet i Pisa hölls i Pisa 1409 och hade till sitt huvudsakliga syfte att få ett slut på den stora schismen. De båda påvarna i Avignon och Rom avsattes och i stället tillsatte konciliet påven Alexander V, som allmänt kom att betraktas som motpåve. Pisakonciliet är inte erkänt som ett ekumeniskt koncilium.

KällorRedigera

Påvar under den stora schismen
Johannes XXIII (motpåve)Johannes XXIII (motpåve)Alexander VGregorius XIIInnocentius VIIInnocentius VIIBonifatius IXUrban VIBenedictus XIII (motpåve)Clemens VII (motpåve)Martin VGregorius XI