Rättegång

del av rättsprocess

Rättegång är den del av rättsprocessen som sker vid en domstol. I vardagligt tal syftar ordet på huvudförhandlingen, det vill säga sammanträdet i rättssalen.

Rättegången 1961 i Israel mot SS-officeren Adolf Eichmann

Se ävenRedigera