USA:s ursprungsbefolkning är de indiannationer från de områden i Nordamerika som nu omfattas av USA:s gränser. De består av många olika nationer, varav många finns kvar än idag.

I USA kallades ursprungsbefolkningen, utom de i Alaska, på Hawaii och andra Stillahavsöar, tidigare ”amerikanska indianer” (American Indians) men har på senare tid istället börjat benämnas ”infödda amerikaner” (Native Americans). Ända från koloniseringens inledning uppstod strider mellan européer och urinvånarna; i början kunde grymheten vara ömsesidig, men med Indian Removal Act 1830 började den stegvisa fördrivningen av ursprungsbefolkningen, ofta dikterad direkt från Washington och ofta med tusentals dödade urinvånare som följd. Under senare hälften av 1800-talet förvisades till slut de återstående grupperna till reservat samtidigt som bisonoxen, prärieindianernas traditionella jaktbyte, i princip utrotades. Deras språk, religion och kultur undertrycktes sedan genom förbud och försök att påtvinga dem kristendom. Under senare tid har dock ett gradvis erkännande av ursprungsbefolkningens rättigheter allt mer hamnat på den politiska dagordningen och i några fall har skadestånd utbetalats för grymheter som tidigare begåtts – ett viktigt erkännande för många ursprungsamerikaner.

Innan européernas ankomst uppvisade ursprungsbefolkningens kultur en enorm mångfald. Några särskilt framträdande hantverk var sömnad, textilkonst, keramik och ett formaliserat bildspråk i form av stiliserade skulpturer och fetischer och sandmåleri. Mycket av konsten var intimt förknippad med förfäderskult och mytologi. Idag tillhör många ur ursprungsbefolkningen en synkretistisk, kristen rörelse som kombinerar den kristna liturgin med traditionella dans- och sångritualer till trummor.

Se ävenRedigera