President (politiskt ämbete)

statschef i republik eller delrepublik

President är ofta titeln på statschefen i en republik[1]. Det finns även en monarki där statschefen har denna titel, nämligen Förenade arabemiraten. I Iran är president titeln på regeringschefen, inte statschefen, och den ingår som del av titeln för regeringschefen eller för riksdagstalmannen i en del andra länder.

Amerikanska presidenter på en bild från 1991. Gerald Ford, Richard Nixon, George H.W. Bush, Ronald Reagan och Jimmy Carter.

En president i en republik väljs oftast för en viss period, till exempel fyra år; se presidentval. Presidentval kan vara direkta val, där presidenten väljs av folket, eller indirekta val, där presidenten väljs av parlamentet eller någon annan institution i samhället. I många länder har presidenter kommit till makten på annat sätt, i vissa fall genom statskupp eller revolution, i diktaturer ofta genom att utses av sin företrädare, av det styrande politiska partiet eller av den styrande juntan, i andra fall kan en president tillträda genom överenskommelse mellan olika maktcentra i landet.

I republiker har man normalt inte riksregalier i samma utsträckning som i monarkier, men i många länder har presidenten ett presidentband som symbol för sitt ämbete.

President som titel för statschef redigera

President som titel eller del av titeln för regeringschef redigera

Titlar som ministerpresident och konseljpresident används i vissa länder för regeringschefen. Regeringschefen i de flesta tyska delstaterna har titeln ministerpresident.

President redigera

Titlar med ”president” som del redigera

President som del av titeln för parlamentets talman redigera

I Norge leds stortingets arbete av stortingspresidenten. I Tyskland leds förbundsdagens arbete av förbundsdagspresidenten.

Se även redigera

Referenser redigera