Abdikation (av lat. ab-, "av", och dicare, "förkunna"), avsäga sitt ämbete, eller avsäga sig regeringsmakten eller tronen; när en regent avgår i förtid.

Begreppet används normalt endast beträffande monarker eller andra statschefer som normalt sitter på livstid. Formellt görs en abdikation självmant, men ofta är den påtvingad av yttre omständigheter.

I bland annat Nederländerna och Luxemburg har det ofta förekommit att regenten abdikerar vid hög ålder.

Några regenter som abdikerat:

Se även redigera