Lista över Sveriges regentgemåler

Wikimedia-listartikel
Den här artikeln handlar om de personer, som har varit gifta med svenska regenter, men inte själva innehaft regeringsmakten. För de kvinnor, som har varit regerande drottningar, se lista över Sveriges regenter.

Lista över Sveriges regentgemåler upptar de personer (mestadels kvinnor och endast i Fredrik I:s fall en man), som har varit gifta med en svensk regent (kung, regerande drottning eller riksföreståndare). Den upptar endast de personer, som var gifta med regenterna under deras tid som regenter. Personer, som var gifta med regenter innan deras regeringstid, såsom exempelvis Gustaf VI Adolfs första hustru Margaret av Connaught, upptas alltså inte. Kronprinsessan Victorias make prins Daniel upptas inte heller ännu, eftersom Victoria ännu inte är regent. Emellertid medtas gemålerna oavsett vilken titel deras make/maka hade som regent. Under vikingatiden och den tidiga medeltiden är uppgifterna om födelse, död och giftermål ytterst osäkra, men åtminstone från och med 1500-talet och framåt är uppgifterna säkerställda. Regentgemålernas position och maktställning har också växlat mycket under historiens gång. Flera av dem har själva utövat stor makt, vid sidan av sina regerande makar, särskilt under medeltiden, medan andra har varit mer undanskymda och kanske mest blivit kända som mödrar till tronföljare. De allra flesta av äktenskapen har ingåtts av dynastiska skäl i politiska försök att skapa nya allianser. Det är i princip först under 1900-talet, som man har kunnat frångå alliansprincipen och låta äktenskapen tillkomma på mer eller mindre frivillig grund.

Några svenska drottningar och regenter

Erik Segersälls ätt

redigera
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor
Sigrid Storråda   Erik Segersäll Cirka 960 970-talet? 980-talet/990-talet?
skilsmässa
1020?
Swiatoslawa av Polen   Cirka 968? 980-talet/990-talet? 995
makens död
1014?
Estrid Olof Skötkonung 979 Cirka 1000? 1022
makens död
1035
Gunhild Anund Jakob Cirka 1010 ? 1022
makens trontillträde
1050
makens död
1060
Astrid Nialsdotter Emund den gamle ? Cirka 1040? 1050
makens trontillträde
1060?
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor

Stenkilska ätten

redigera
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor
Helena Inge den äldre 1065 ? 1079/1080
makens trontillträde
1105
makens död
1140
Ingegerd Haraldsdotter   Filip 1046 Cirka 1095 eller 1096 1105
makens trontillträde
1118
makens död
1120
Möjligen Ragnhild   Inge den yngre 1075 ? 1105/1110
makens trontillträde
1117
Ulvhild Håkansdotter 1095 1117 1125
makens död
Rikissa av Polen   Magnus den starke 12 april 1106 1127 1130
makens avsättning
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor

Sverkerska och erikska ätterna

redigera
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor
Ulvhild Håkansdotter Sverker den äldre 1134 1148
Rikissa av Polen   1148 1150-talet
Kristina Björnsdotter   Erik den helige 1120-talet 1149 eller 1150 1156
makens trontillträde
18 maj 1160
makens död
1170
Birgitta Haraldsdotter   Magnus Henriksson 1130 ? 1160
makens trontillträde
1161
makens död
1209
Kristina Stigsdotter Hvide   Karl Sverkersson 1145 1164 12 april 1167
makens död
1200
Cecilia Johansdotter Knut Eriksson Cirka 1145 1160 12 april 1167
makens trontillträde
1193
gick i kloster
Efter 1193
Benedikta Ebbesdotter   Sverker den yngre 1160-talet Cirka 1185 1195/1196
makens trontillträde
1199/1200
Ingegärd Birgersdotter   1180 1200 31 januari 1208
makens avsättning
7 april 1230?
Rikissa av Danmark   Erik Knutsson 1190 eller 1191 1210 10 april 1216
makens död
8 maj 1220
Troligen okänd kvinna av Bjälboätten   Knut Långe Okänt Okänt Tidigast 1229
(makens trontillträde)
Senast 1234
(makens död)
Okänt
Katarina Sunesdotter   Erik den läspe och halte 1215 Cirka 1243 eller 1244 2 februari 1250
makens död
Början av 1250-talet
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor

Bjälboätten

redigera
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor
Sofia Eriksdotter   Valdemar Birgersson 1241 1260 22 juli 1275
makens avsättning
1286
Helvig av Holstein   Magnus Ladulås 1250-talet 11 november 1276 18 december 1290
makens död
Cirka 1324?
Märta av Danmark   Birger Magnusson 1277 November 1298 Mars eller april 1318
makens avsättning
3 oktober 1341
Blanka av Namur   Magnus Eriksson 1320 Oktober eller början av november 1335 1363
Beatrix av Bayern   Erik Magnusson ? 1355 eller 1356 17 oktober 1356
makens utropande till kung
20 juni 1359
makens död
25 december 1359
Margareta Valdemarsdotter av Danmark   Håkan Magnusson Våren 1353 9 april 1363 15 februari 1364
makens avsättning
28 oktober 1412
Rikardis av Schwerin   Albrekt av Mecklenburg 1348 1365 Mellan 23 april och 11 juni 1377
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor

Regentgemåler under Kalmarunionens tid

redigera
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor
Filippa av England   Erik av Pommern 4 juni 1394 26 oktober 1406 5 januari 1430
Katarina Karlsdotter   Karl Knutsson 1418 5 oktober 1438 17 oktober 1438
makens tillträde som riksföreståndare
Hösten 1440
makens abdikation som riksföreståndare
Dorotea av Brandenburg   Kristofer av Bayern 1430 10 september 1445 6 januari 1448
makens död
Märta Lydekadotter Stralendorp Bengt Jönsson (Oxenstierna) ? 1437 Januari 1448
makens val till riksföreståndare
20 juni 1448
makens abdikation som riksföreståndare
?
Katarina Karlsdotter Sture Nils Jönsson (Oxenstierna) ? ? ?
Katarina Karlsdotter   Karl Knutsson 5 oktober 1438 20 juni 1448
makens trontillträde
7 september 1450
Dorotea av Brandenburg   Kristian I 26 oktober 1449 23 juni 1457
makens trontillträde
23 juni 1464
makens avsättning
10 november 1495
Elin Gustavsdotter Erik Axelsson ? September 1466 18 oktober 1466
makens val till riksföreståndare
12 november 1467
makens abdikation som riksföreståndare
1495
Kristina Abrahamsdotter   Karl Knutsson 1432 April eller maj 1470 15 maj 1470
makens död
1492
Ingeborg Åkesdotter Sten Sture den äldre 1440-talet 1467 1 juni 1470
makens val till riksföreståndare
6 oktober 1497
makens abdikation som riksföreståndare
Kristina av Sachsen   Hans 24 december 1461 6 september 1478 6 oktober 1497
makens trontillträde
Augusti 1501
makens avsättning
8 december 1521
Ingeborg Åkesdotter Sten Sture den äldre 1467 12 november 1501
makens val till riksföreståndare
14 december 1503
makens död
1507
Mette Ivarsdotter Svante Nilsson 1465 17 november 1504 31 december 1511 eller 2 januari 1512
makens död
1530-talet
Kristina Nilsdotter   Sten Sture den yngre 1494 16 november 1511 23 juli 1512
makens val till riksföreståndare
3 februari 1520
makens död
5 januari 1559
Elisabet av Österrike   Kristian II 18 juli 1501 12 augusti 1515 1 november 1520
makens trontillträde
23 augusti 1521
makens avsättning
19 januari 1526
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor

Vasaätten

redigera
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor
Katarina av Sachsen-Lauenburg   Gustav Vasa 24 september 1513 24 september 1531 23 september 1535
Margareta Eriksdotter   1 januari 1516 1 oktober 1536 26 augusti 1551
Katarina Stenbock   22 juli 1535 22 augusti 1552 29 september 1560
makens död
13 december 1621
Karin Månsdotter   Erik XIV 6 november 1550 13 juli 1567 inofficiellt i hemlighet
4 juli 1568 officiellt
29 september 1568
makens avsättning
13 september 1612
Katarina Jagellonica   Johan III 1 september 1526 4 oktober 1562 30 september 1568
makens trontillträde
16 september 1583
Gunilla Johansdotter   25 juni 1568 21 februari 1585 17 november 1592
makens död
19 juli 1597
Anna av Österrike   Sigismund 16 augusti 1573 21 maj 1592 17 november 1592
makens trontillträde
31 januari 1598
Kristina av Holstein-Gottorp   Karl IX 12 april 1573 8 juli 1592 24 juli 1599
makens tillträde som riksföreståndare
30 oktober 1611
makens död
8 december 1625
Maria Eleonora av Brandenburg   Gustav II Adolf 11 november 1599 25 november 1620 6 november 1632
makens död
18 mars 1655
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor

Pfalziska ätten

redigera
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor
Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp   Karl X Gustav 23 oktober 1636 24 oktober 1654 13 februari 1660
makens död
24 november 1715
Ulrika Eleonora den äldre   Karl XI 11 september 1656 6 maj 1680 26 juli 1693
Fredrik av Hessen–Kassel   Ulrika Eleonora den yngre 18 april 1676 24 mars 1715 5 december 1718
makans trontillträde
29 februari 1720
makans abdikation
25 mars 1751
Ulrika Eleonora den yngre   Fredrik I 23 januari 1688 24 mars 1715 24 mars 1720
makens trontillträde
24 november 1741
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor

Holstein-Gottorpska ätten

redigera
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor
Lovisa Ulrika av Preussen   Adolf Fredrik 24 juli 1720 18 augusti 1744 25 mars 1751
makens trontillträde
12 februari 1771
makens död
16 juli 1782
Sofia Magdalena av Danmark   Gustav III 3 juli 1746 4 november 1766 12 februari 1771
makens trontillträde
29 mars 1792
makens död
21 augusti 1813
Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden   Gustav IV Adolf 12 mars 1781 31 oktober 1797 29 mars 1809
makens abdikation
25 september 1826
Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp   Karl XIII 22 mars 1759 7 juli 1774 13 mars 1809
makens tillträde som riksföreståndare
5 februari 1818
makens död
20 juni 1818
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor

Bernadotteska ätten

redigera
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor
Desideria   Karl XIV Johan 8 november 1777 17 augusti 1798 5 februari 1818
makens trontillträde
8 mars 1844
makens död
17 december 1860
Josefina av Leuchtenberg   Oscar I 14 mars 1807 19 juni 1823 8 mars 1844
makens trontillträde
8 juli 1859
makens död
7 juni 1876
Lovisa av Nederländerna   Karl XV 5 augusti 1828 19 juni 1850 8 juli 1859
makens trontillträde
30 mars 1871
Sofia av Nassau   Oscar II 9 juli 1836 6 juni 1857 18 september 1872
makens trontillträde
8 december 1907
makens död
30 december 1913
Victoria av Baden   Gustaf V 7 augusti 1862 20 september 1881 8 december 1907
makens trontillträde
4 april 1930
Louise Mountbatten   Gustaf VI Adolf 13 juli 1889 3 november 1923 29 oktober 1950
makens trontillträde
7 mars 1965
Silvia Renate Sommerlath   Carl XVI Gustaf 23 december 1943 19 juni 1976
Namn Bild Gift med Födelse Giftermål Blev regentgemål Upphörde att vara
regentgemål
Död Källor

Grafisk tidsaxel över Sveriges regentgemåler

redigera
Drottning SilviaDrottning SilviaLouise MountbattenVictoria av BadenSofia av NassauSofia av NassauSofia av NassauLovisa av NederländernaJosefina av LeuchtenbergDrottning DesideriaHedvig Elisabet Charlotta av Holstein-GottorpHedvig Elisabet Charlotta av Holstein-GottorpHedvig Elisabet Charlotta av Holstein-GottorpHedvig Elisabet Charlotta av Holstein-GottorpFredrika av BadenFredrika av BadenFredrika av BadenFredrika av BadenSofia Magdalena av DanmarkLovisa Ulrika av PreussenUlrika EleonoraFredrik IUlrika Eleonora av DanmarkHedvig Eleonora av Holstein-GottorpHedvig Eleonora av Holstein-GottorpMaria Eleonora av BrandenburgMaria Eleonora av BrandenburgKristina av Holstein-GottorpKristina av Holstein-GottorpKristina av Holstein-GottorpKristina av Holstein-GottorpKristina av Holstein-GottorpKarin MånsdotterKristina av Holstein-GottorpAnna av Österrike (1573–1598)Anna av Österrike (1573–1598)Gunilla Johansdotter (Bielke af Åkerö)Gunila Johansdotter (Bielke af Åkerö)Katarina JagellonicaKatarina Gustavsdotter (Stenbock)Katarina Gustavsdotter (Stenbock)Margareta LeijonhufvudKatarina av Sachsen-LauenburgKatarina av Sachsen-LauenburgElisabet av ÖsterrikeKristina Nilsdotter (Gyllenstierna)Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna)Mette Ivarsdotter (Dyre)Ingeborg Åkesdotter (Tott)Ingeborg Åkesdotter (Tott)Kristina av SachsenKristina AbrahamsdotterKristina av SachsenKristina av SachsenKristina av SachsenIngeborg Åkesdotter (Tott)Elin GustavsdotterDorotea av BrandenburgDorotea av BrandenburgKatarina Karlsdotter (Gumsehuvud)Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud)Katarina Karlsdotter StureMärta Lydekadotter StralendorpDorotea av BrandenburgDorotea av BrandenburgDorotea av BrandenburgKatarina Karlsdotter (Gumsehuvud)Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud)Filippa av EnglandRikardis av SchwerinDrottning MargaretaBeatrix av BayernBeatrix av BayernBlanka av NamurMärta av DanmarkMärta av DanmarkMärta av DanmarkMärta av DanmarkHelvig av HolsteinSofia Eriksdotter av DanmarkKatarina SunesdotterKatarina SunesdotterHelena Pedersdotter StrangeHelena Pedersdotter StrangeRikissa av Danmark (Folkungaätten)Rikissa av Danmark (Folkungaätten)Ingegärd BirgersdotterIngegärd BirgersdotterUlvhild HåkansdotterUlvhild HåkansdotterRagnhild av TäljeBenedikta EbbesdotterBenedikta EbbesdotterCecilia JohansdotterKristina Stigsdotter HvideKristina Stigsdotter HvideBirgitta HaraldsdotterBirgitta HaraldsdotterKristina BjörnsdotterKristina BjörnsdotterRikissa av PolenRikissa av PolenUlvhild HåkansdotterRikissa av PolenRikissa av PolenIngegerd HaraldsdotterHelena av SverigeAstrid NialsdotterGunhild (svensk drottning)Estrid av obotriternaSwiatoslawa av PolenSwiatoslawa av PolenSigrid Storråda

Se även

redigera