Sveriges kommuner 1952

Wikimedia-listartikel

Efter kommunreformen 1952 bestod Sverige av 1037 kommuner, varav 133 städer, 88 köpingar och 816 landskommuner. Det var en minskning från 2 498 året före reformen. Länen är placerade efter dåtidens länskodsordning.

Stockholms stadRedigera

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1968

Stockholms länRedigera

 
Kommuner i Stockholms län med Stockholms stad 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (12 st):

Köpingar (5 st):

Landskommuner (38 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1957

1 januari 1959

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1968

Uppsala länRedigera

 
Kommuner i Uppsala län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (2 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (22 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1967

Södermanlands länRedigera

 
Kommuner i Södermanlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Vid kommunreformen på 1970-talet överfördes hela Hölö, Enhörna samt del av Mariefreds stad (Taxinge församling) till Stockholms län.

Städer (9 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (29 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1955

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1967

Östergötlands länRedigera

 
Kommuner i Östergötlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Del av Tjust-Eds och Uknadalens landskommun mottogs från Kalmar län vid kommunreformen på 1970-talet.

Städer (7 st):

Köpingar (4 st):

Landskommuner (36 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1961

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1969

Jönköpings länRedigera

 
Kommuner i Jönköpings län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Hylte landskommun och Unnaryds landskommun(utom Bolmsö socken) överfördes till Hallands län på 1970-talet, likaså Tannåkers socken samt ö-delen av Bolmsö till Kronobergs län. Dessutom har Habo kommun och Mullsjö kommun tillkommit 1998 från Skaraborgs län.

Städer (9 st):

Köpingar (6 st):

Landskommuner (39 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1953

1 januari 1967

Kronobergs länRedigera

 
Kommuner i Kronobergs län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Hälleberga , Algutsboda och del av Älmeboda landskommun överfördes till Kalmar län vid kommunreformen på 1970-talet. Samtidigt mottog Kronobergs län Tannåkers socken samt ö-delen av Bolmsö från Jönköpings län.

Städer (2 st):

Köpingar (8 st):

Landskommuner (34 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1957

1 januari 1958

1 januari 1960

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Kalmar länRedigera

 
Kommuner i Kalmars län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Del av Tjust-Eds och Uknadalens landskommun överfördes till Östergötlands län vid kommunreformen på 1970-talet. Samtidigt mottog Kalmars län Hälleberga, Algutsboda och del av Älmeboda landskommun från Kronobergs län.

Städer (6 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (41 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1956

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Gotlands länRedigera

 
Kommuner år 1952 i Gotlands län. Länsgränsen är den samma idag som då.

Städer (1 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (12 st):

Blekinge länRedigera

 
Kommuner år 1952 i Blekinge län. Länsgränsen är den samma idag som då.

Städer (4 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (20 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1963

1 januari 1967

Kristianstads länRedigera

 
Kommuner år 1952 i dåvarande Kristianstads län. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Delar av Sösdala och Glemmingebro samt hela Löderup har överförts från Kristianstads län till Malmöhus län. Kristianstads län mottog också del av Karup (från (Hallands län) vid 1970-talets kommunreform. Båda länen gick år 1997 upp i Skåne län.

Städer (4 st):

Köpingar (9 st):

Landskommuner (45 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1962

1 januari 1967

1 januari 1969

Malmöhus länRedigera

 
Kommuner år 1952 i dåvarande Malmöhus län. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Delar av Sösdala och Glemmingebro samt hela Löderup har senare överförts från Kristianstads län till Malmöhus län. Båda länen gick år 1997 upp i Skåne län.

Städer (9 st):

Köpingar (9 st):

Landskommuner (54 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1955

1 januari 1959

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1969

Hallands länRedigera

 
Kommuner i Hallands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Lindome har överförts till Göteborgs och Bohus län (idag Västra Götalands län), del av Karup (Östra Karups socken) har överförts till Kristianstads län(idag Skåne län) och Hallands län har mottagit Hylte och Kungsäters landskommuner samt del av Unnaryd och Högvad.

Städer (5 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (33 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1967

1 januari 1969

Göteborgs och Bohus länRedigera

 
Kommuner i Göteborgs och Bohus län den 1 januari 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (7 st):

Landskommuner (37 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1962

1 januari 1967

Älvsborgs länRedigera

 
Kommuner i Älvsborgs län 1 januari 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (6 st):

Köpingar (6 st):

Landskommuner (55 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1953

1 januari 1955

1 januari 1961

1 januari 1967

1 januari 1969

Skaraborgs länRedigera

 
Kommuner i Skaraborgs län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Tivedens landskommun överfördes till Örebro län på 1967. Samtidigt mottogs delar av Redvägs landskommun från Älvsborgs län samt en del av Visnums landskommun i Värmlands län. Skaraborgs län valde att 1998 gå upp i Västra Götalands län. Mullsjö kommun och Habo kommun valde dock att byta län till Jönköpings län vid denna tidpunkt.

Städer (7 st):

Köpingar (4 st):

Landskommuner (45 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1967

1 januari 1969

Värmlands länRedigera

 
Kommuner i Värmlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. En del av Visnums landskommun (Södra Råda församling) gick 1971 över till Gullspångs kommun i Skaraborgs län (idag Västra Götalands län).

Städer (6 st):

Köpingar (7 st):

Landskommuner (39 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1969

Örebro länRedigera

 
Kommuner i Örebro län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Tivedens landskommun mottogs från Skaraborgs län 1967. Samtidigt överfördes delar av Glanshammars landskommun (Götlunda församling) till Västmanlands län 1974.

Städer (6 st):

Köpingar (5 st):

Landskommuner (22 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1955

1 januari 1962

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Västmanlands länRedigera

 
Kommuner i Västmanlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Del av Glanshammars landskommun (Götlunda församling) mottogs från Örebro län på 1970-talet. Samtidigt överfördes Fjärdhundra landskommun till Uppsala län (Enköpings kommun). År 2007 överfördes också Heby kommun (på kartan är detta Östervåla, Vittinge, Västerlövsta och Nora) till Uppsala län.

Städer (5 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (20 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1963

1 januari 1967

Kopparbergs länRedigera

 
Kommuner i Kopparbergs län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (6 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (41 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1959

1 januari 1963

1 januari 1967

Gävleborgs länRedigera

 
Kommuner i Gävleborgs län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess.

Städer (5 st):

Köpingar (2 st):

Landskommuner (35 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

23 januari 1953

1 januari 1959

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1969

Västernorrlands länRedigera

 
Kommunindelningen i Västernorrlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. De dåvarande landskommunerna Fjällsjö och Tåsjö har överförts till Jämtlands län.

Städer (5 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (36 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1963

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Jämtlands länRedigera

 
Kommunindelningen i Jämtlands län 1952. Notera att länsgränsen har ändrats sedan dess. Jämtlands län har mottagit Fjällsjö och Tåsjö dåvarande landskommuner från Västernorrlands län. Vidare har en del mindre justeringar skett av länsgränsen mellan Jämtlands län och Kopparbergs län (idag Dalarnas län).

Jämtlands län bestod efter kommunreformen 1952 av 35 kommuner, varav en stad, två köpingar och 32 landskommuner. Innan reformens genomförande fanns det 62 kommuner i länet, varav 59 landskommuner. Staden och köpingarna förblev oförändrade.

Städer (1 st):

Köpingar (2 st):

Landskommuner (32 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1963

1 januari 1967

1 januari 1969

Västerbottens länRedigera

 
Kommunindelningen i Västerbottens län 1952. Länsgränsen är den samma idag som då.

Städer (3 st):

Köpingar (3 st):

Landskommuner (27 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1959

1 januari 1965

1 januari 1967

1 januari 1969

Norrbottens länRedigera

 
Kommunindelningen i Norrbottens län 1952. Länsgränsen är den samma idag som då.

Städer (5 st):

Köpingar (1 st):

Landskommuner (24 st):

Förändringar 1952–1970Redigera

1 januari 1967

1 januari 1969

KällorRedigera