Landskommun

kommuntyp i Finland 1865-1977 och Sverige 1863-1970

En landskommun är ett administrativt begrepp - för Sveriges del historiskt - betecknande en kommun som inte är stad, köping, municipalsamhälle eller motsvarande, det vill säga om kommuner av skilda slag finns inom samma stat.

SverigeRedigera

När de svenska förordningarna om kommunalstyrelse trädde i kraft den 1 januari 1863 delades Sverige in i närmare 2 500 kommuner. Av dessa var 88 städer och åtta köpingar. Övriga cirka 2 400 var landskommuner. Nästan alla socknar blev landskommuner, utom de som ansågs alltför befolkningsmässigt små för att klara sig på egen hand.

Genom förordningarna renodlades (delades) den kommunala förvaltningen och det var här begreppet kommun infördes. Kyrkliga ärenden skulle handläggas inom den kyrkliga kommunen och övriga ärenden inom den borgerliga kommunen. Varje församling (stadsförsamling respektive socken) utgjorde en kyrklig kommun. Varje stad, varje köping och varje församling (socken) på landsbygden utgjorde en borgerlig kommun. Normalt användes kortformen kommun i dessa kommuners namn, utom när det fanns flera kommuner av olika typ men med samma namn (landskommun, ordet känt sedan 1840[1]), köpingskommun, känt från 1893, eller stadskommun, känt från 1839). Detta kan dock leda till vissa missförstånd idag då städer och köpingar också var kommuner.

Antalet landskommuner förändrades inte nämnvärt under de följande 90 åren. Några blev köpingar, som sedan i vissa fall blev städer. Några delades och ett mindre antal inkorporerades med grannkommuner.

Vid kommunreformen 1952 reducerades antalet landskommuner till 816. När begreppet landskommun avskaffades den 31 december 1970[2] och enhetlig kommuntyp infördes (1 januari 1971) blev antalet kommuner 624.

FinlandRedigera

Tidigare var Finlands kommuner städer, köpingar eller landskommuner. År 1977 blev Finlands alla köpingar städer och ordet landskommun blev inofficiellt, men också efter det hade några Finlands kommuner ordet landskommun (på finska maalaiskunta) i sina namn, till exempel Raumo landskommun (på finska Rauman maalaiskunta) och Rovaniemi landskommun (på finska Rovaniemen maalaiskunta). Sista sådana kommun var Jyväskylä landskommun (på finska Jyväskylän maalaiskunta). Det funnits två kommuner som hade ordet bara i sitt finska men inte sitt svenska namn: Helsinge (nuvarande Vanda) hette Helsingin maalaiskunta på finska upp till 1972, och Pedersöre hette Pietarsaaren maalaiskunta upp till 1989.

EstlandRedigera

Estlands kommuner kan vara städer eller landskommuner.

LettlandRedigera

Lettlands administrativa indelning skilde till 2009 på storstäder, städer och landskommuner. De senare kallade pagasti.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Svenska Akademiens ordbok
  2. ^ Karin Magnusson (5 januari 2016). ”Vi är inte rädda för det komplicerade – eftersom inget är mer svårjobbat än 70-talet” (på svenska). Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/karinmagnusson/article21957589.ab. Läst 30 september 2017.