Malldiskussion:Stilguide

Aktiva diskussioner

2006Redigera

Det här blir jättesnyggt! Bra jobbat. Hannibal 19 februari 2006 kl.11.30 (CET)

2008Redigera

"Etikett" och "trovärdighet" är väl inte stilistiska frågor? Bägge hör väl hemma i riktlinjemallen, snarare. // habj 3 mars 2008 kl. 17.53 (CET)

2010Redigera

DispositionRedigera

Efter visst övervägande kommer här ett förslag till justerad disposition, jämfört med befintlig till höger. I vissa fall även med förslag till ändrade artikelnamn. Formen är tänkt att behållas (tills vidare). Synpunkter innan jag skrider till verket? /Urbourbo 9 februari 2010 kl. 15.24 (CET)

Det tidigare förslaget nu implementerat; men som alltid under fortsatt utveckling. /Urbourbo 25 februari 2010 kl. 23.29 (CET)

FörslagRedigera

Nuvarande:
{{Stilguide}}
Jmf tidigare utseende:
{{stilguide/gammal}}
Mall:Stilguide/gammal
Jmf manual:
{{manual}}
Manual  


Jmf policies:
{{policylista}}
Jmf riktlinjer (numer uppdaterad):
{{riktlinjer}}

Raderade rubriker ...som inte behandlar "språklig stil" / stilistik eller grafisk form.

Struktur

Externa länkar

DiskussionRedigera

Instämmer om att mycket av innehållet i mallen inte har med stil att göra. Möjligen skulle den kunna ges en bredare rubrik och behålla ett par extra poster, men jag tycker förslaget är bra.
andejons 10 februari 2010 kl. 07.21 (CET)
Vissa av rubrikerna kan ändå vara väsentliga för den som läser stilguiden. Jag tror att riktlinjens inledning klarare borde visa på vad som inte ingår, med hänvisning till de andra relevanta dokumenten. Detta är ett allmänt problem, jag har ofta gått i cirklar på jakt efter information jag vet att finns, men som inte är kärnmaterialet i något av dokumenten (eller som behandlas i ett dokument med något missvisande namn). Ovan föreslagna ändring verkar göra arbetsfördelningen klarare, förhoppningsvis kan arbetet fortsätta på relaterade dokument.
Illustrationer och källhänvisningar upplever jag inte som en del av språket. Rubriken borde ändras att omfatta dessa, om man inte vill föra dem till ”form”.
Avsnittet om tabeller är mer tekniskt än de andra och passar inte riktigt i stilguiden. Här borde avsnittet behandla när en tabell är på sin plats, inte med hurudan kod den konstrueras. Själva dokumentet borde alltså flyttas till en teknisk helhet och i själva stilguiden ersättas med ny text.
Det är också litet problematiskt att guiden[förtydliga] i sin helhet har samma namn som riktlinjen. Man borde också på något sätt särskilja vad som är specialdokument inom stilguiden och vilka dokument som är helt självständiga eller hör till någon annan helhet.
--LPfi 10 februari 2010 kl. 10.02 (CET)
Tack för utmärkta kommentarer! Visst lämnar de nuvarande sidorna i wp-namnrymden en hel del övrigt att önska. Helt rätt också att omarbeta inledningen till wp:Stilguide efter genomförande av justerad disposition, för att inte minst avgränsa vad vi avser med "stilguide".
 1. Flyttar raskt illustrations-artikeln till "form".
 2. wp:Källhänvisningar kan säkert behöva omarbetas den också, men jag upplever att det är en del av språket, dels i bemärkelsen att man bör lära sig hur man typografiskt etc utför bra källhänvisningar, dels i bemärkelsen att de är en central del i konsten att uttrycka sig verifierbart och neutralt. Jag övervägde ett slag en rubrik "innehåll", men dels är det begreppet lite för brett för att passa in under "stil", dels kan "språk" definieras ganska brett vilket även ger en fördel i få och lättöverskådliga rubriker. Dock bör vi nog se till att definiera vad vi i sammanhanget menar med språk, i den ovan nämnda inledningen.
 3. Inser nu att Tabeller i princip också är wp:hjälp-relaterad snarare än stilguide. Men kanske kan vi utöka den med någon inledande stil-relaterad diskussion? (Dvs som du indikerar; När och för vilken typ av info bör tabeller användas? Varför inte? Jmf wp:Krångla inte till det. Hur väljer man mellan tabell, lista, kategori, etc?)
 4. Det vore nog för övrigt på sin plats med en översyn av och kanske navigationsmall för även mer tekniska "hjälp"-relaterade dokument, och det är ju inte uteslutet att ett och samma dokument (tex Tabeller, Mallar) åtminstone tills vidare kan höra till både hjälp- och stilguide-"serierna". Ser nu att enwp använder "Help:"-namnrymden, men jag hittar inga sidor alls under sådan namnrymd på svwp. Kanske något att diskutera vidare.
Hälsn! /Urbourbo 10 februari 2010 kl. 10.53 (CET)
Jag är lite fundersam över framför allt två saker, som båda på ett eller annat sätt går att rätta till,
 1. mallen bör i möjligaste mån följa dispositionen i stilguiden, och
 2. namnen på länkarna, och även namnen på avsnitten i stilguiden, bör överenstämma med namnen på de riktlinjer och policys som de hänvisar till.
Båda för att det skall vara glasklart hur allt hänger ihop så att man lätt och snabbt kan hitta det man söker. Johan G 10 februari 2010 kl. 17.26 (CET)
Hej, och tack för synpunkterna! Håller helt med, och mitt syfte är absolut att samma disposition samtidigt ska införas på wp:Stilguide, samt att - om/när vi är överens om det även döpa om resp artikel enl ovan! Allt gott, /Urbourbo 10 februari 2010 kl. 18.01 (CET)
I övrigt håller jag med Urbourbo om att det borde finnas något motsvarande system med hjälpsidorna. Jag ser inte bara en möjlighet, utan även fördelar, med att avhandla till exempel tabeller i båda namnrymderna. Man skulle kunna ha "enklare" saker i Wikipedia-namnrymden, som vänster och högerjustering färg och enklare exempel, och mer komplicerade saker i Hjälp-namnrymden, som visade och dolda tabeller, exakta storlekar på celler med mera. Johan G 10 februari 2010 kl. 17.36 (CET)
Just Hjälp-namnrymden är praktiskt taget avvecklad här på svwp utan allt sådant, både den översiktliga och detaljerade informationen, finns (nåja, bör finnas...) numera i Wikipedia-namnrymden. Däremot behöver informationen förstås struktureras upp, efter ett antal år med "lapp på lapp". --MagnusA 10 februari 2010 kl. 18.11 (CET)
En enkel start vore kanske en navimall {{manual}} (som ett slags "fördjupning" till {{introduktion}}) där vi samlar "tekniska" artiklar om mallar, tabeller, osv? Problemet är kanske att många sådana ännu saknas. /Urbourbo 10 februari 2010 kl. 18.38 (CET)
Det som redan finns kan ju vara en bra början. :-) För mig låter dock Stilguiden mer om att det handlar hur artiklarna skall vara utformade (struktur, språk, stil, kolla fakta, etc.Hur man sedan gör rent tekniskt i wikikoden (ref-taggar, tabeller, etc) hör hemma i en annan avdelning är stilguiden. --MagnusA 10 februari 2010 kl. 18.44 (CET)
Sant. Finns en del att göra. Är själv ännu inte tillräckligt inläst på de delarna av WP-namnrymden för att komma med något klipskt förslag spontant... :) /Urbourbo 10 februari 2010 kl. 21.40 (CET)

Jag blir djärvare av ert medhåll, och inser vid ny genomläsning att avsnitten om struktur/länkar ju inte heller rimligen handlar om "stil", åtminstone i traditionell bemärkelse. En uppdelning av "stil" i a/ språk och b/ form känns plötsligt bäst. Justerar förslaget ovan därefter. Låt oss dock fila vidare på hur de strukna artiklarna kan struktureras och navimallas. Allt gott! /Urbourbo 10 februari 2010 kl. 21.40 (CET)

Ja, jag tror det är bra att vara tillräckligt radikal, så man inte behöver fortsätta om ett år, då man vant sig och märker allt som ännu bär på onödig barlast. Men namngivning, navigationsrutor och länkning tycker jag nog att hör till stilen. Hur man skriver en bra artikel och hur man gör tekniskt tycker jag kunde finnas under Se även. Delar av vad Wikipedia inte är hör också till stilguiden (t.ex. ingen användarguide och ingen plats för förgänglig information). --LPfi 10 februari 2010 kl. 22.25 (CET)
Hej igen, Frågan är hur snävt/brett vi bör definiera "stil". Svårt att hitta ett "korrekt" svar förstås, utan vi får välja en definition som passar oss. För att bestämma vilka sidor/teman som inte ska ingå i stil, så bör vi kanske först tänka igenom vart de ska hamna istället. Jag har rensat upp i sammanställningen av riktlinjerna, och det blir tydligt att vi bör ha en gemensam hierarki och terminologi/definitioner för att det ska bli konsekvent och lättbegripligt. På riktlinje-sidan har följande uppdelning gjorts:
 • Uppförande
 • Innehåll
 • Stil
 • Struktur
 • Administration
Om vi gillar denna uppdelning, så skulle jag säga att tex navigationsrutor och externa länkar hör till "struktur" snarare än stil. Namngivning är inte lika självklart; kanske "stil"? "Se även"-länkar går ju alltid klämma in om det känns betydelsefullt. Synpunkter? /Urbourbo 14 februari 2010 kl. 12.56 (CET)

StilistikRedigera

Jag kan känna att vi saknar en övergripande sida om de delar av språkhantering/språkvård/"språklig stil" som inte innefattas av det lite snävare och mer konkreta begreppet "skrivregler", för att utveckla bla texterna wp:fluff ("var specifik och koncis", med dess nya undersidor om vessleord/påfågelord) och Wikipedia:Stilguide#Språklig_stil, och kanske de delar av wp:vad Wikipedia inte är (t.ex. ingen användarguide och ingen plats för förgänglig information) som LPfi nämnde. Namnförslag, i brist på bättre: wp:Stilistik. Synpunkter? /Urbourbo 14 februari 2010 kl. 12.56 (CET)

Jag är ganska benägen att tro att "Stilguide" mer eller är mindre är en anglifiering av engelskans begrepp "Style Guide", som ofta är en handbok i språklig, typografisk och grafisk stil, ofta specifik för ett företag, instutition eller annat. Mig veterligen, dock i egenskap av lekman, finns inte motsvarande i sverige. Ofta finns dock dock en handbok för grafisk och typografisk formgivning av trycksaker med mera, en så kallad grafisk profil, men jag antar att folk förutsätts ha med sig språket från skolan. Men tyvärr står det still i huvudet när det kommer till ett lämpligt namn... Johan G 14 februari 2010 kl. 15.19 (CET)
Min tolkning är att "en:style guide" är ungefär = "skrivregler" + "grafisk profil". Instämmer i att ett mer "svenskt" ord än stilguide vore att föredra, samtidigt som det inte är uteslutet att vi använder en ovanlig term givet att vi definierar tydligt vad vi menar. En variant vore kanske "stilmanual", jmf en:Wikipedia:Manual of Style?
Ang "grafisk profil": För vanliga skribenter på WP och de allra flesta av oss som pysslar med svwp så är det ju bara en delmängd av "grafisk profil" som vi kan påverka (bland många exempel så är tex wp-logon i övre vänstra hörnet något som inte kan ändras), och begreppet "grafisk profil" är inte helt klockren för våra syften. En variant vore kanske "grafiska riktlinjer" eller "formriktlinjer" eller "riktlinjer för form"? Lite klurigt detta. ;) /Urbourbo 14 februari 2010 kl. 16.06 (CET)
Jag tycker nog att stilguide låter som det bästa av dessa förslag. Vi skall i väldigt liten grad ägna oss åt grafisk profil, det borde mediawiki sköta åt oss, enligt riktlinjer som gemene redaktör inte skall behöva bekymra sig om (och de som ägnar sig åt det skall inte vara bundna av vad vi nu skriver ihop). Är det inte språklig stil, disposition och användningen av bilder, tabeller, faktarutor och liknande som vi skall tänka på här? Om någon hittar ett bra ord, så ok, men "guide" är rätt allmänt använt i svenskan, "stil" är svenska och stilguide tycker jag både låter som svenska och som det vi håller på med. --LPfi 14 februari 2010 kl. 19.09 (CET)

Bortsett från valet av sidnamn / begrepp, så hittade jag nu en lysande (och ännu oöversatt) sida på enwp som behandlar just detta om stilistik eller "språklig stil" utöver rena skrivregler: en:Wikipedia:Writing better articles. Artikeln är mastig och kanske svår för oss att orka översätta i brådrasket, men ett första steg vore att skapa en stubbe (gärna med något mer specifikt namn än den engelska dito), och väva in sammanfattningar av de relaterade artiklarna, och sedan översätta från enwp och skriva nytt efter hand. Den engelska artikeln behandlar förutom språk även bla färg, och vi kunde även utan problem guida kring grafiska/layoutmässiga stilverktyg som tabeller, listor osv. Med målet att skapa en övergripande riktlinje för "stil" att ersätta den nuvarande "stilguide". Hur låter det tycker ni? Hälsn, /Urbourbo 15 februari 2010 kl. 19.14 (CET)

Inser att även Wikipedia:Den perfekta artikeln ligger nära detta tema. Dags för en översyn, helt klart... /Urbourbo 16 februari 2010 kl. 15.43 (CET)
Kanske wp:Språkguide är ett vettigt övergripande begrepp, som dessutom saknar den litterära laddningen som "stilistik" har? /Urbourbo 16 februari 2010 kl. 15.50 (CET)
Det verkar inte helt fel, men då bör samtidigt det som har med layout med mera inte höra dit, troligen inte disposition heller. Alltså att man tydligare separerar texten från utseendet, alltså innehåll och form, vilket kan behövas. Jag har tidigare tolkat stilguide som en guide till dispositionen. Fördelen blir ju att den blir ett "paraply" över de språkinriktade riktlinjerna och att de hänger ihop bättre logiskt och blir lättare att hitta i, men man behöver då även ett bra "paraply" över de om utseendet. Det verkar som att både guide, manual och handbok är ganska sällsynta i sidnamn i WP-namnrymden, så jag är lite rådvill på den biten. Johan G 16 februari 2010 kl. 22.44 (CET)
Även Wikipedia:Handbok för NPOV & Wikipedia:Skriv från en neutral utgångspunkt & Wikipedia:Inledning av artiklar innehåller en form av språklig guide. /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 13.57 (CET)

Jmf enwpRedigera

För att göra detta ännu krångligare, så kan vi jämföra med enwp:s navimallar. Tämligen rörigt även där som synes.

/Urbourbo 14 februari 2010 kl. 16.49 (CET)

Klassificering av alla riktlinjerRedigera

Se ovan länk för en sammanställning av samtliga riktlinjer, inklusive alla stilguide-relaterade dokument. Idealt vore om vi kom fram till konsensus kring samma klassificering av typer såväl som ämnen för både riktlinjer, stilguider och motsvarande kategorier och navi-mallar. Diskussionen bör nog lyftas till annan plats (bybrunnen), men låt oss finslipa tankarna här först. Dvs synpunkter välkomna, på såväl tabell som enskilda artiklar! Allt gott, /Urbourbo 15 februari 2010 kl. 19.05 (CET)

Manualartiklar...Redigera

...nu sammanställda på ovan länk. /Urbourbo 16 februari 2010 kl. 15.02 (CET)

Klart?Redigera

Synpunkter välkomna! Se även diskussion på huvudsidan. Allt gott, /Urbourbo 9 mars 2010 kl. 14.23 (CET)

Detta är en arkiverad diskussion från Wikipedia:Projekt mallstandardisering/Mallhjälp. Modifiera inte innehållet, utan fortsätt vid behov diskussionen längre ned på sidan eller starta en ny tråd på Mallhjälp.

wp-navimallarRedigera

Vi kanske även skulle ta och standardisera utseendet på navimallarna för wp? Jmf Malldiskussion:Stilguide#Förslag /Urbourbo 17 februari 2010 kl. 13.46 (CET)

Just de mallarna uppfyller väldigt olika funktioner så jag är inte helt säker på att det är en jättebra idé att slå ihop dem under en metamall. 『Sertion』 17 februari 2010 kl. 14.15 (CET)
Metamall var inget krav, men färger, loggor och marginaler skiljer sig lite onödigt mycket tycker jag. Alla gäller ju wp-rymden, eller vad är det som skiljer menar du? /Urbourbo 17 februari 2010 kl. 14.22 (CET)
Det är främst {{frågor}}, {{kvalitet}}, {{administration}} och {{varningar och blockeringar}} jag syftade på. 『Sertion』 17 februari 2010 kl. 14.35 (CET)
OK, otydligt av mig; jag avsåg främst de mallar som finns på disksidan för stilguidemallen ovan. /Urbourbo 17 februari 2010 kl. 14.37 (CET)

Vore super om vi kunde göra samma med {{Riktlinjer}} som med {{manual}} tycker jag! /Urbourbo 25 februari 2010 kl. 23.11 (CET)

Håller helt klart med om att {{riktlinjer}} borde fungera som {{manual}} med visningsbara "dolda" avsnitt, med undantag av grundprinciperna kanske. Johan G 3 mars 2010 kl. 20.46 (CET)
Ska bara klart nu. 『Sertion』 9 mars 2010 kl. 17.10 (CET)
Tackar! :) /Urbourbo 9 mars 2010 kl. 23.33 (CET)

ÅsiktsargumentRedigera

Jag hittade en gammal sida här: Wikipedia:Åsiktsargument. Vad tycker ni; värd att återuppliva? Som del av stilguide? /Urbourbo 24 februari 2010 kl. 19.26 (CET)