Om du är osäker kan du fråga här.
Ämnesguider

Wikipedia:Relevanskriterier är kriterier skapade av Wikipedias användare för att bedöma om ett ämne inom en rad olika områden är tillräckligt betydande för att motivera en artikel.

Praxis utformas gemensamt av Wikipedias användare, till exempel genom diskussioner av enskilda fall. Den här sidan sammanfattar vad som oftast anses relevant och inte. Detta är bara en förenkling av det som framkommit tidigare och alla fall täcks inte av den här sidan. Praxis kan också ändras med tiden.

Denna sida är varken en riktlinje eller policy. Om en artikel inte uppfyller de kriterier som står här kan det ändå finnas speciella omständigheter som gör att den kan försvara sin plats i Wikipedia. Riktlinjen vi i första hand utgår från är Wikipedia:Relevans.

Fler relevanskriterier kan även finnas i ämnesguiderna.

Personer

redigera

Vad som kan tas med i biografier är ett känsligt kapitel. Se Wikipedia:Artiklar om nu levande personer för de riktlinjer som gäller för nu levande personer. Klart är också att Wikipedia inte är någon genealogisk och biografisk databas, och ska alltså inte innehålla artiklar om personer som enbart är intressanta för släktforskning.

Ett tillräckligt – men inte nödvändigt – krav är, att en person finns i ett etablerat biografiskt lexikon, till exempel Svenskt biografiskt handlexikon, Svenskt biografiskt lexikon eller Vem är det, eller i vanligt lexikon som Bonniers lexikon, Bra Böckers Lexikon, Nordisk familjebok, Svensk uppslagsbok eller Nationalencyklopedin.

Adel och andra högreståndspersoner

redigera

Adelspersoner, i både historisk tid och nutid, förtjänar inte en egen personartikel enbart i kraft av att de tillhör adliga släkter. Adelspersoner som kvalificerar sig på meriter genom annan kategori på den här sidan, liksom de som ägt större godsegendomar, eller som på annat sätt haft stort inflytande över många människors levnadsförhållanden, är med stor sannolikhet relevanta för egna artiklar. Dessa bör då i första hand innehålla information som styrker detta och inte enbart uppgifter om formell titulatur, heraldik och familjeförhållanden.

Ett alternativ till artiklar om enskilda adelspersoner är artiklar om en viss adelsfamilj alternativt en viss adelstitel, där kortfattad information om enskilda personer som inte uppnår notabilitet för en personartikel i egen rätt kan infogas.

Jämför med relevanskriterierna för kungliga personer längre ned.

Akademiker och forskare

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Att skriva om utbildning.

En akademiker kan ha en egen artikel i Wikipedia om hon eller han är ledamot av ett exklusivt akademiskt samfund (Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Akademien etc), har tilldelats ett internationellt erkänt forskningspris (Nobelpriset, Fieldsmedaljen etc), är rektor, prefekt, professor, docent etc., har citerats i många vetenskapliga publikationer, eller på annat sätt visat sig vara en mer framstående och uppmärksammad forskare än vad som är normalt för varje person som disputerat i ämnet.

Arkitekter

redigera
 • Är omnämnd i konsthistoriska översiktsverk eller motsvarande.
 • Har vunnit något kvalificerat pris.
 • Har ritat minst två byggnader, som ansetts värd att ha en egen artikel eller som i övrigt var för sig anses vara kulturhistoriskt välbekanta.
 • Har varit medlem av något kvalificerat konstnärligt samfund, som Kungliga Akademien för de fria konsterna eller motsvarande.

Brottslingar

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Att skriva om brott.

Brottslingar bör endast få egna artiklar om de är mycket väl kända. Exempel på detta kan vara om de mördat makthavare (Jacob Johan Anckarström, Gavrilo Princip, Lee Harvey Oswald) eller om brotten på annat sätt påverkat ett samhälle (Usama bin Ladin, Anders Behring Breivik), eller om brotten är mycket uppmärksammade (Jack the Ripper, Clark Olofsson). Brottslingar som har bytt namn bör endast ha det nya namnet utsatt och omdirigeringar om det nya namnet är välkänt (Lars-Inge Svartenbrandt/Lars Ferm) annars anges det namn under vilket brottslingen är mest omtalad under.

När det gäller levande personer är det även viktigt att riktlinjen för biografier om levande personer uppfylls.

Författare och översättare

redigera

En författare är relevant om något av följande kriterier är uppfyllt:

För författare av sångtexter, noveller, dikter och liknande:

 • Har skrivit ett stort antal verk med större spridning.
 • Har skrivit minst en text som ingår i en officiell psalmbok.

En litterär översättare är relevant om något av följande kriterier är uppfyllt:

 • Upphovsman till en eller flera översättningar som uppmärksammats för själva översättningen.
 • Har översatt ett stort antal verk med allmän spridning.
 • Finns med som översättare i litteraturhistoriska uppslagsverk.
 • Har vunnit ett kvalificerat pris, till exempel Årets översättning eller Svenska Akademiens översättarpris.

Begreppet Författare är här använt i vid mening om alla som författar olika sorters textbaserade verk. Det inkluderar både författare av facklitteratur och skönlitteratur (inklusive sångtexter), liksom exempelvis korsordskonstruktörer. Se även nedan om personer inom press.

Jurister

redigera

En jurist är relevant genom att uppfylla något av följande:

Med särskilt uppmärksammat fall avses något av följande:

 • rättsfall som ägnas betydande uppmärksamhet i juridisk facklitteratur och periodika, eller
 • rättsfall som skildrats ingående i nyhetsmedia eller av sentida historiker, eller
 • rättsfall som haft påvisbar inverkan på politiska beslut och samhällsdebatt i landet med jurisdiktion.

Konstnärer med flera

redigera

Konstnärer, inklusive illustratörer, fotografer, formgivare med flera, är relevanta om de uppfyller något av följande kriterier:

 • Behandlas i konsthistoriska översiktsverk eller motsvarande.
 • Har vunnit något kvalificerat pris.
 • Har haft egen utställning på relevant museum.
 • Är representerad som individuell konstnär på nationellt museum eller internationellt erkända museer.
 • Har varit huvudperson i någon väldokumenterad konstnärlig rörelse.
 • Har varit verksam vid något furstligt hov eller varit ledare för någon statlig institution.
 • Har framställt minst två verk som var för sig anses vara kulturhistoriskt välbekanta.
 • Har varit medlem av något kvalificerat konstnärligt samfund, exempelvis Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Kungliga personer

redigera

Furstliga personer är relevanta om de uppfyller något av följande kriterier:

 • Härskare/statschef/suverän (kejsare, kung, regerande drottning, storhertig, sultan, furste etc.) över en vid tidpunkten allmänt erkänd statsbildning eller äldre jämförbar motsvarighet.
 • Andra fullvärdiga medlemmar, både infödda och ingifta, tillhörande furstliga släkter som är eller har varit i regerande ställning under någon del av personens livstid. Sådana personer behöver inte ha varit en fullvärdig medlem av en furstlig släkt under hela sin levnad.

För personer i kungliga släkter som inte varit i regerande ställning under personens livstid, eller som inte varit fullvärdig medlem pga morganatisk härstamning gäller samma relevanskriterier som för adelspersoner.

Militärpersoner

redigera

En militärperson är relevant för en egen artikel genom att uppfylla något av följande:

Musiker, musikgrupper och låtskrivare

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Att skriva om musik.

Musiker och musikgrupper är i allmänhet relevanta om de har släppt något fullängdsalbum på ett skivbolag som inte är egenskapat. Utöver detta kan de platsa om de under flera år har varit väl etablerade artister på musikscenen i minst ett land. Exempelvis kan de ha tillägnats längre recensioner eller reportage i etablerad media, erhållit något etablerat pris eller skrivit något välkänt verk. Relevans skall kunna styrkas genom till exempel länkning till artiklar i etablerat medium.

Låtskrivare (av populärmusik, psalmer och dylikt) är i allmänhet relevanta om de komponerat ett stort antal verk med allmän spridning.

Näringslivspersoner och företagare

redigera

En näringslivsperson är relevant om personen är/har varit ofta uppmärksammad i affärspress och liknande media. Verkställande direktör, koncernchef eller styrelseordförande för betydande företag, såsom börsnoterade företag eller onoterade företag av stort allmänt intresse, är vanligen relevanta.

Politiker och ämbetsmän

redigera

En politiker eller ämbetsman som uppfyller något av följande kriterier är i regel relevant för en egen artikel.

Religiösa ledare

redigera

En präst eller andlig ledare som uppfyller något av följande kriterier är i regel relevant för en egen artikel.

 • Påve, patriark, ärkebiskop, biskop, missionsföreståndare, distriktsföreståndare eller motsvarande funktionär inom icke-kristna religioner.
 • Domprost, kontraktsprost och därmed jämförbar befattningshavare.
 • Religiösa funktionärer med betydande icke-religiösa administrativa uppgifter (som kolonialtjänstemän, svenska kyrkoherdar före 1862, med mera), vilka som auktoritetspersoner haft stor betydelse för lokalsamhället i sin samtid.
 • Författare av en eller flera skrifter som publicerats på etablerade förlag platsar på de kriterierna.
 • Samt den som uppenbart har motsvarande makt och inflytande, eller har fått omfattande nationell medial uppmärksamhet, även utan formella titlar som passar in i listan.

Sport och idrottspersoner

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Att skriva om sport.

En idrottare (aktiv, ledare eller liknande) är i allmänhet relevant om vederbörande är eller har varit yrkesmässigt verksam (professionell) på hög nivå eller tillhör den nationella eliten. Pojk- eller flicklandslagsspel räcker normalt inte som relevansgrundande merit.

Underhållning och journalistik (film, TV, teater, cirkus, radio och press)

redigera

En person är relevant genom att uppfylla något av följande:

 • Programledare, huvudrollsinnehavare, regissör eller annan framträdande profil i en relevant film, tv- eller radioprogramserie.
 • Mindre framträdande profil, eller konstnärlig medarbetare (manusförfattare etcetera), i två eller flera särskilt relevanta filmer eller tv- eller radioprogramserier (som uppfyller flera relevanskriterier).
 • Skådespelare, programledare, journalist med mera som belönats med något etablerat, nationellt eller internationellt pris, till exempel Guldmasken, Kristallen, Stora journalistpriset med mera.
 • Chefredaktör, fast kolumnist, fast krönikör eller liknande i särskilt relevant tidning (riktlinje: upplaga på minst 100 000).
 • Statistroller och liknande ger ingen relevans oavsett verkets spridning, men kan omnämnas om personen är känd i övrigt, se cameo.

En skådespelare är relevant genom att uppfylla något av följande:

 • Huvudroll i filmer som ingått i det normala utbudet på biografer.
 • Huvudroll i en uppmärksammad teveserie som visats på nationella tevekanaler.
 • Huvudroll i en film eller teveserie som belönats med något etablerat nationellt pris.
 • Flera huvudroller på betydande nationella eller regionala teatrar.
 • Roller som uppmärksammats i nationell press eller belönats med ett betydande pris.

En regissör är relevant genom att uppfylla något av följande:

 • Regisserat en film som ingått i det normala utbudet på biografer.
 • Regisserat en uppmärksammad teveserie som visats på nationella tevekanaler.
 • Regisserat en film eller teveserie som belönats med något etablerat, nationellt pris.
 • Regisserat flera uppsättningar på betydande nationella eller regionala teatrar
 • Fått ett betydande pris eller betydande uppmärksamhet i nationell press för sin gärning som regissör

Fiktiva fenomen och personer

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Att skriva om fiktion § Relevanskriterier.

Fiktiva fenomen och/eller personer (till exempel rollfigurer i Harry Potter) är relevanta eller har encyklopediskt värde om de uppfyller ett av följande kriterier:

 • De är omnämnda mer än en gång och är av spårbar betydelse i välkända verk oberoende av och utanför sitt egna fiktiva universum/franchise/kanon (betald eller obetald marknadsföring, fandom och fanfiction räknas inte).
 • De har en dokumenterad betydelse och påverkan på kulturen utanför ursprungsverken.

En fiktiv person, plats, varelse, begrepp eller sak kan vara relevant för en egen artikel om den omnämns på ett icke-trivialt sätt i flera olika verk. Kolla annars upp ifall den platsar bättre i en samlingsartikel kring ursprungsverket.

Institutioner och organisationer

redigera

Tillräckliga krav för institutioner (myndigheter, företag, föreningar, stiftelser etcetera) om inget annat anges:

 • Institutionen är utförligt beskriven i flera etablerade massmedier/skrifter utan anknytning till institutionen själv (tidningar, böcker, TV-dokumentärer, internetsajter).

Företag

redigera

Ett företag eller ett bolag är relevant eller har encyklopediskt värde om det uppfyller ett av följande kriterier:

 • Företaget är noterat på en större aktiebörs så som Stockholmsbörsen eller motsvarande.
 • Företaget eller bolaget förekommer i listor över viktiga företag, publicerade av renommerade och oberoende publikationer, till exempel stjärnmärkta restauranger i Michelinguiden.
 • Företaget har stor marknadsandel i en eller flera branscher, vilka i sig är av encyklopediskt intresse.
 • Företaget har bidragit starkt till utveckling av produkter med stor betydelse för många människor.
 • Företaget äger ett varumärke som är relevant nog för en egen artikel om enbart varumärket.

Ett företags storlek kan även det vara en indikation på relevans. Ett företag som uppfyller två av följande kriterier för minst två år i följd är oftast encyklopediskt relevant:

 • Företaget har eller har haft minst 500 helårsanställda
 • Företaget har tillgångar värda motsvarande minst 250 miljoner SEK
 • Företaget har en omsättning på motsvarande minst 500 miljoner SEK/år

Även ett företags ålder bör tas med i bedömningen.

 • Ett företag som bedrivit kontinuerlig verksamhet under lång tid (över 60 år; längre än en genomsnittlig persons normala arbetsliv) kan antas ha ett större encyklopediskt intresse än ett som är nystartat eller bara existerat en kort tidsperiod.

Även ett företags grundare bör tas med i bedömningen.

 • Ett företag som grundats av personer som är väletablerade inom näringslivet eller som på annat sätt gjort sig kända utöver det vanliga kan i vissa fall vara relevant tack vare att dessa personer grundat företaget.

notabla personer (med notabel person menas en person som det finns en biografisk artikel på svenskspråkiga Wikipedia som uppfyller relevanskriterier för personartikel) och som på annat sätt gjort sig kända utöver det vanliga (dvs något mer än bara "företagare") kan i vissa fall vara relevant.

Varumärken och produkter

redigera
 • Varumärken och produkter som är allmänt kända, åtminstone på nationell nivå.

Se även:

Huliganfirmor

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Att skriva om kriminalfall.

Skolor och bibliotek

redigera

Utbildningsinstitutioner är i regel relevanta om de haft kulturhistorisk betydelse i sig själva, inte bara som en undervisningslokal. Offentliga universitet, högskolor, folkhögskolor och gymnasieskolor kan i allmänhet ha egna artiklar. Kommunala grundskolor och liknande kan i allmänhet beskrivas i artikeln om kommunen eller dess skolförvaltning.

Se Wikipedia:Att skriva om utbildning för skolor, lärosäten och studentorganisationer.

Större bibliotek är oftast relevanta som egna artiklar. Bland annat gäller det huvudbibliotek i en kommun eller liknande, och en sådan artikel bör också kunna presentera biblioteksfilialerna. Vissa bibliotek är inhysta i historiskt viktiga byggnader, och i så fall kan artikeln både handla om byggnaden och institutionen. Bibliotek som endast är en del av verksamheten i en större byggnad kan ge möjlighet till en särskild byggnadsartikel (samma resonemang kan gälla museer och museibyggnader).

Myndighetsinstanser

redigera
 • Nationella myndigheter i både enhetsstater och förbundsstater är alltid relevanta. Delstatliga myndigheter är i regel relevanta.
  • Texter om enskilda enheter inom myndigheter enligt ovan bör i de flesta fall, om inte särskilda skäl föreligger (historik, storlek, egen identitet osv), sammanfogas med respektive myndighets huvudartikel.
 • Myndigheter eller förvaltningar inom en kommun, stad eller annan administrativ enhet är relevanta endast om de har en viss storlek. Som tumregel kan användas att de har minst 100 anställda.
  • Lokala myndigheter/förvaltningar som inte är notabla nog för en egen artikel kan listas i artikeln om staden eller regionen.

Ideella organisationer och föreningar

redigera

En organisation eller en förening är relevant eller har encyklopediskt värde om den uppfyller något av följande kriterier:

 • den har någon form av verksamhet av tillräckligt betydande nivå utanför de enskilda medlemmarnas intressesfär i egenskap av föreningsmedlemmar Invändning: Fluff[förtydliga]
 • den har haft inflytande på en större rörelses utveckling
 • den har haft dokumenterad och kontinuerlig verksamhet under många år. Tumregel: Ungefär 65 års kontinuerlig verksamhet.
 • den har haft avgörande betydelse i någon encyklopediskt relevant persons liv
 • den är remissinstans på riksnivå, eller har annat politiskt inflytande
 • den är en permanent sammanslutning av organisationer, där åtminstone två av dem uppfyller något av ovanstående kriterier

En organisation eller en förening är vanligen inte relevant om den uppfyller följande kriterium:

 • Den har ett litet antal medlemmar, <1 000
 • Den riktar sig till en mindre intressegrupp
 • Den endast har lokal prägel
 • Den är en lokalavdelning eller på annat sätt underordnad avdelning till en större organisation, utan särdrag som gör den särskilt intressant

Politiska partier

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Att skriva om politik.
 • Politiska partier är i allmänhet relevanta om de har varit registrerade för nationella och internationella val (som EU-parlamentsval), och haft mandat i någon internationell, nationell, regional eller lokal församling.

Idrottsföreningar och idrottsevenemang

redigera

En idrottsförening är i allmänhet relevant genom att delta i elitnivå, eller genom att vara stor och betydande. Se Wikipedia:Att skriva om sport för utvecklade relevanskriterier.

Andra evenemang

redigera

Ett evenemang har relevans genom att vara stort och betydande, särskilt om det också är återkommande.

Husdjursföreningar

redigera
 • Avelsorganisationer som har nationellt (eller internationellt) avelsanvar för (minst) en husdjursras.

Böcker, filmer, konstverk och andra kulturprodukter

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Att skriva om TV och radio och Wikipedia:Att skriva om fiktion.

En kulturprodukt (bok, målning, film, musikstycke etcetera) är relevant om den uppfyller eller har uppfyllt något av dessa kriterier:

 • Skapad före år 1500. Kommentar: Tidsgränsen är satt precis före tryckhantverkets genombrott, då böcker och musikalier var ovanliga.
 • Finns upptagen i historiska antologier om litteratur, konst etc., eller omnämnd i kulturhistoriska översiktsverk.
 • Behandlad i facklitteratur.
 • Har av trovärdiga källor bedömts ha stor betydelse för sin genre. Kommentar: Bör preciseras.
 • Har vunnit någon nationell eller internationell kvalificerad utmärkelse, eller är del av en exklusiv samling (till exempel världsminne eller litterär kanon).
 • Har tillägnats ett antal recensioner eller reportage i flera oberoende, etablerade massmedier.
 • Har varit populärt nog att komma med på topplista (mest sålda böcker, mest sedda filmer, etc.)

En bok, film eller annat som är en icke fristående del av en större serie, t.ex. en enskild bok i en serie med böcker eller ett avsnitt av en TV-serie, bör normalt beskrivas i en artikel om serien eller franchisen.

Ett verk som ännu inte är publicerat kan ha en egen artikel om det oberoende källmaterialet (i form av tidningsreportage etc, inte i form av utgivarens marknadsföring) är omfattande nog. Annars kan det beskrivas i artikeln om upphovsmannen eller franchisen.

Konstverk och andra unika verk

redigera

Ett unikt konstverk är relevant om det

 • är konst- och/eller kulturhistoriskt välbekant.
 • är särskilt belysande för en viss konsthistorisk/stilistisk epok eller riktning, eller en viss relevant konstnär eller dylikt.
 • belönats med någon större konstnärlig utmärkelse.
 • ingår i samlingar vid nationella eller större privata konstmuseer.
 • utgör offentlig utsmyckning, till exempel en staty.
 • av andra skäl än ovan givits stor uppmärksamhet i etablerade massmedier och dylikt, till exempel på grund av uppmärksammade konststölder, höga försäljningspriser, kända falsarier etcetera.

Mindre kända verk kan beskrivas i artikeln om upphovsmannen.

Noveller, dikter och liknande texter

redigera

En novell, dikt eller liknande är relevant om den förekommit i flera av varandra oberoende samlingar på samma språk och blivit särskilt omskriven av kritiker eller i andra medier. Om en text endast förekommit i en enda textsamling, borde texten infogas i artikeln om textsamlingen.

Tidningar och tidskrifter

redigera
 • Publikationer vars huvudsyfte är marknadsföring av ett visst varumärke, ett visst företag eller liknande, bör beskrivas i artikeln om utgivaren. Publikationer för radannonser och liknande, till exempel Gula tidningen, bedöms som tidskrifter i allmänhet.
 • Dagstidningar och tidskrifter är relevanta om de har många betalande prenumeranter (i storleksordningen 2 000 och uppåt), eller säljs som lösnummer i ett flertal butiker. Gratistidningar, personaltidningar och organisationers medlemstidningar är inte relevanta enbart för att de har stor upplaga, men kan bli det genom att uppfylla kriterierna nedanför. En mindre relevant medlemstidning kan annars beskrivas i artikeln om organisationen.
 • Tidningar och tidskrifter är vanligen encyklopediskt relevanta om de uppfyller minst ett av följande villkor:
  • Haft en kontinuerlig utgivning i minst 50 år.
  • Har fått uppmärksamhet i flera oberoende massmedier.
  • Används för originalpublicering av artikelförfattare som lever upp till relevanskraven.
  • Är ett ledande nyhets- eller debattorgan inom en bransch eller ett ämnesområde som lever upp till relevanskraven.
  • Är ett ledande nyhets- eller debattorgan inom ett land, en större region, eller ett visst språk, som är tillräckligt spritt för att ha en egen kod i ISO 639.

Webbplatser och webbinnehåll

redigera

En webbplats eller webbinnehåll (till detta begrepp räknas webbserier, olika former av webbradiostationer och podcasts, bloggar, internetforum, webbtidningar, e-zines, webbspel med mera) är relevanta om ett av följande kriterier är uppfyllt

 • Har exceptionellt hög trafik[förtydliga]
 • Har uppmärksammats av flera etablerade massmedier utanför internet

Webbplatser som vanligen inte är relevanta

Musikstycken och album

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Att skriva om musik.

Ett album är relevant:

 • Om det är utgivet på ett internationellt eller större nationellt bolag eller.
 • Om det är utgivet på ett independentbolag eller annat lokalt bolag och fått en guldskiva.

Filmer, tv-serier och tv-program

redigera

En film bör ha en egen artikel om den har visats i minst ett land av någon nationell eller internationell biografkedja eller på någon internationell filmfestival.

Radio- och tv-serier, tv-filmer eller tv-program är relevanta om de uppfyller något av följande:

 • Har sänts rikstäckande (antingen genom en kanal/nätverk/strömningstjänst eller via syndikering) i ursprungslandet med antingen:
  • Påvisbara tittarsiffror (från mätföretag som MMS, Nielsen osv) eller oberoende uppmärksamhet i andrahandskällor (betald marknadsföring räknas inte),
  • Om det även mer än enstaka gånger sänts utanför ursprungslandet,
  • Om det tillägnats recensioner av oberoende och professionella kritiker.
 • Ett tv-program som utgör ett programformat med verkshöjd som exporterats till andra marknader.
 • Har varit finalist (nominerad) till, eller belönats med, en eller flera etablerade utmärkelser, till exempel Emmy Award, Golden Globe Award eller Kristallen (enbart genrespecifika utmärkelser som Saturn Award räknas inte).

Skapa en sammanhängande artikel om tv-serien före artiklar om säsonger, enskilda avsnitt, begrepp eller rollfigurer i serien. Se Wikipedia:Att skriva om fiktion.

Enskilda avsnitt i en tv-serie bör i regel inte ges en egen artikel, men en kort sammanfattning kan ingå i huvudartikeln. Enstaka program är relevanta om de fått en betydande och varaktig uppmärksamhet i media och då utanför tv-sidorna och motsvarande eller om avsnittet är unikt genom att inom tv-världen vara störst, längst, dyrast, först med en teknisk lösning eller motsvarande.

Huvudrollsfigurer i en relevant serie med ett litet antal huvudroller är relevanta om serien spelats in i minst två säsonger. Birollsfigurer kan beskrivas i en sammanfattande artikel.

Youtubare och influerare

redigera

Youtubare och influerare är relevanta om de:

 • Har omnämnande i betydande andrahandskällor.
 • Har eller har haft höga tittarsiffror i förhållande till språk- och ämnesområdet.
 • Har representation på andra språkversioner (om tillämpligt).

Mat- och dryckesrelaterade artiklar

redigera

Se: Wikipedia:Att skriva om mat och dryck

Mjukvara

redigera

Mjukvaran är relevant om den uppfyller något av följande kriterier:

 • Den har behandlats ingående i ett flertal respekterade, självständiga andrahandskällor.
 • Den har tilldelats ett större välkänt pris.
 • Den har varit fokus för ett flertal recensioner i källor med stor läsekrets med tanke på källans språk.
 • Det ges undervisning om mjukvaran i grundskolor eller på universitetsnivå.
 • Mjukvaran tas upp i oberoende manualer eller instruktionsböcker, skrivna av oberoende författare och utgivna av oberoende förlag
 • Mjukvaran har tillerkänts historisk eller teknisk signifikans av ett flertal trovärdiga källor, d.v.s den har gjort något av
  • infört en viktig teknisk innovation.
  • blivit erkänd som viktig inom utvecklingen av ett område på ett sådant sätt att mjukvaran utmärker sig från dess konkurrenter i det område eller sektor som den tillhört och sålts inom. Anspråk på historisk eller teknisk signifikans måste verifieras av en neutral och oberoende källa; egenpublicerade anspråk gällande mjukvarans betydelse uppfyller inte kraven.

Om en mjukvara tillverkad av ett företag påverkar företagets ekonomiska situation på ett drastiskt sätt, men inte på annat sätt skiljt ut sig från andra liknande produkter och uppnått något av relevanskraven ovan, bör mjukvaran behandlas kortfattat i företagets artikel. Mjukvaran med alla dess produktspecifikationer förtjänar då inte en egen separat artikel.

Datorspel

redigera

Ett datorspel är relevant också om det uppfyller något av nedanstående kriterier (tillsvidare ett utkast till kriterier):

 • Spelet har getts ut kommersiellt som ROM-modul
 • Spelet har i andrahandskällor bedömts vara ett av de viktigaste eller mest sålda programmen för en icke-marginell spelkonsol
 • Spelet har i andrahandskällor bedömts ha en historisk betydelse, till exempel som förebild, inspiration eller startskott för en spelgenre

Andra spel

redigera

För spel som inte är datorspel gäller att det är relevant om:

 • Spelet har vunnit en större utmärkelse (Årets spel).
 • Spelet har kraftigt uppmärksammats eller erhållit god kritik från kända kritiker.

Platser, vägar och byggnader

redigera

En plats, en väg, en byggnad, ett bebyggt område etcetera är i allmänhet relevant om den är något av följande:

 • Platsen är namngiven på en statlig landsvägskarta eller finns i nationell statistik.
 • Nutida eller äldre enhet för offentlig eller religiös administration.
 • Byggnadsminne, nationalpark eller annan plats med nationell skyddsstatus.
 • Väg som tillhör det nationella vägnätet, motsvarande järnväg, och station för fjärrtrafik.
 • Offentlig religiös byggnad, publikanpassad sportanläggning eller liknande.
 • Område, torg eller gata med flera samhällsfunktioner.
 • Byggnad eller område som är arkitektoniskt intressant, enligt kriterierna för konstverk.

Se även

redigera