Partisekreterare

befattningshavare i ett politiskt parti

En partisekreterare är den befattningshavare i ett politiskt parti som handhar det yttersta ansvaret för organisationsfrågor och det dagliga arbetet i partiet. Vilket inte hindrar att partisekreteraren i regel också har en central politisk position i sitt parti.

Partiledaren eller partiordföranden förmodas med denna distinktion vara den som leder det politiska arbetet, medan alltså partisekreteraren sköter organisationsfrågorna.

I Kinas kommunistiska parti har partisekreteraren en nyckelroll i att upprätthålla partiets kontroll över olika delar av staten och militär.

Partisekreterare i svensk politik Redigera

I svensk politik är partisekreterare i vissa partier en tjänsteman adjungerad till partistyrelsen, som även utser densamme. Socialdemokraternas partisekreterare är formellt kongressvald ordinarie ledamot i partistyrelsens verkställande utskott, partisekreteraren brukar emellertid redan vara utsedd innan partikongressen och kongressens uppgift blir att bekräfta valet. Också Miljöpartiets partisekreterare är kongressvald. I Vänsterpartiet och i Sverigedemokraterna utses partisekreteraren bland ledamöterna i partistyrelsen och ingår således som ledamot med rösträtt. Den första kvinnliga partisekreteraren i Sverige var kristdemokraternas Inger Davidson.

Riksdagspartiernas partisekreterare Redigera

Partisekreterarna för de invalda partierna i Sveriges riksdag.

Parti Namn Källa
Centerpartiet   Karin Ernlund
[1]
Kristdemokraterna   Liza-Maria Norlin
[2]
Liberalerna   Gulan Avci
[3]
Miljöpartiet   Katrin Wissing
[4]
Moderaterna   Karin Enström
[5]
Socialdemokraterna   Tobias Baudin
[6]
Sverigedemokraterna   Mattias Bäckström Johansson
[7]
Vänsterpartiet   Aron Etzler
[8]

Referenser Redigera

Se även Redigera