En mellanstatlig organisation är en form av internationell organisation, vilken har stater som medlemmar. Fullvärdiga medlemmar i mellanstatliga organisationer benämns ofta medlemsstater. Exempel på typiska mellanstatliga organisationer är Förenta nationerna (FN), Europarådet och Nordiska rådet. Beslut fattas vanligtvis med enhällighet inom mellanstatliga organisationer och det är ovanligt att beslut kan få rättslig verkan för en medlemsstat mot dess vilja. Detta är en väsentlig skillnad gentemot överstatliga organisationer, då medlemsstaterna istället överför en del av sin egen suveränitet till organisationen. Det bör noteras att Europeiska unionen är en något mer svårplacerad företeelse då den har drag av både mellanstatlighet och överstatlighet.[källa behövs]

Ett urval av regionala, mellanstatliga organisationer

Lista över mellanstatliga organisationer redigera

Världsomspännande redigera

Afrikanska redigera

Amerikanska redigera

Asiatiska redigera

Europeiska redigera

Oceaniska redigera

Mellanstatliga organisationer som upphört redigera

Planerade mellanstatliga organisationer redigera

Se även redigera