Missionsföreståndare är titeln på den högst uppsatte tjänstemannen i många svenska folkrörelsekyrkor och missionsorganisationer.

Samfund och organisationer med missionsföreståndare:

I Evangeliska Frikyrkan kallas motsvarande befattningshavare missionsdirektor.

Se även Redigera