Wikipedia:Lista över dåliga artikelidéer

Detta är personliga åsikter från ett mindre antal användare kring vad som är dåliga artikelidéer. De är förenklat uttryckta och man bör läsa Wikipedias officiella riktlinjer för att få en bättre bild av vad som är dåliga artikelidéer. Se exempelvis:

Wikipedia är ett uppslagsverk. Även om många ämnen är intressanta för andra att läsa så är inte alla det. Därför finns det gemensamma tankar om vad som är relevant. Undvik att skriva artiklar om:

 • ditt husdjur, om det inte är känt från film eller tävlingar.
 • gatan där du bor, om den inte har stor historisk betydelse.
 • din lokala förening, din högstadie/gymnasieskola, eller ditt lajv, om den inte har varit omnämnd i media eller av andra skäl har stort allmänintresse.
 • din Counter-Strike-klan eller World of Warcraft-guild.
 • slangord eller nypåhittat ord som bara du, dina kompisar eller din förening använder.
 • något som du hittat på själv, och som varken finns i verkligheten eller i något publicerat litterärt verk.

Wikipedia är inte tänkt som en reklamplats för företag, organisationer eller artister som inte anser sig ha råd med annan reklam. Undvik därför att skapa reklammässiga artiklar om:

Om din organisation eller ditt företag är så pass känt att Wikipedia bör ha en artikel om den kommer någon utomstående förr eller senare att skriva den.

Wikipedia ska vara trovärdigt. Var därför ytterst försiktig med att skriva i artiklar där det kan finnas en intressekonflikt för dig. Det kan handla om artiklar om:

 • dig själv eller någon av dina nära bekanta
 • bandet som du spelar i eller råddar
 • en politiker du valkampanjar för
 • en större förening där du är förtroendevald
 • ett företag där du har ett starkt ekonomiskt intresse, exempelvis som VD eller ägare
 • en webbplats som du varit med om att utveckla

Undvik också att lägga externa länkar till exempelvis ditt eget företag eller band.

Wikipedia ska inte ta ställning och inte framhäva åsikter. Undvik därför att skriva om

 • ämnen kring vilka du har ett starkt känslomässigt engagemang och där du vet att du har svårt att skriva neutralt.

Man kan naturligtvis vara mycket intresserad av och insatt i något samtidigt som man är noga med att skriva om ämnet på ett neutralt sätt. Skribenter av det slaget är en stor tillgång för Wikipedia. Därför är det viktigt att komma ihåg att dessa råd inte är några riktlinjer eller regler. Självklart har en person som är heltidsengagerad medlem av Centrumdemokraterna – Kommunens Väl och ett stort fan av Xena – Krigarprinsessan ett känslomässigt engagemang kopplat till dessa intressen. Eftersom artiklarna i fråga inte heller är särskilt fyllda av innehåll uppmuntras personen i allra högsta grad att bidra till dem. Däremot ska man vara mycket restriktiv med att utan goda skäl redigera eventuell kritik som andra har skrivit i artiklarna om Xena och Centrumdemokraterna. Sådan kritik kan mycket väl tänkas dyka upp allteftersom artikeln fylls med innehåll.

Listan är inte alls fullständig och kan förstås göras ännu längre, men förhoppningsvis visar den tydliga exempel på vad som är olämpligt. Se Wikipedia:Intressekonflikter för en mer formell beskrivning av artiklar som du inte bör skriva.