Ämnesguider

Artiklar om pornografirelaterade ämnen, såsom enskilda porrskådespelare, har genom svenskspråkiga Wikipedias historia väckt starka känslor. Pornografi, erotica i allmänhet och sexbranschen rent generellt anses av många som problematiska delar av den nutida och historiska kulturen. Dess ofta ansenliga konsumtion, internationella spridning och ekonomiska betydelse gör dock ämnet nödvändigt att beskriva i en encyklopedi, på ett sansat och balanserat sätt.

Denna sida är bland annat tänkt som en dokumentation av kontentan i tidigare diskussioner, för att förtydliga allmänna åsikter och praxis i skrivandet. Diskussioner från olika diskussionssidor kan med fördel flyttas över till denna ämnesguides diskussionssida, direkt på den eller i de flesta fall kanske hellre i ett arkiv så inte diskussionssidan blir för snårig och oöverskådlig. Länkar till diskussioner på andra sidor kan läggas in längst ner på den här sidan.

Ämnesguiden är även tänkt som en struktur över hur artiklar kan skrivas och utvecklas, vilka perspektiv som är viktiga och vilka andra hänsyn som kan behöva beaktas. Detta har likheter med artiklar om andra viktiga personer, verk, genrer, företag eller relaterade fenomen. I flera av dessa artikelkategorier finns ämnesguider som med små förändringar kan användas även för pornografiskt relaterade artiklar.

Diskussioner Redigera

Följande är några av de diskussioner som hållits och de förslag som framförts. Detta har kompletterats med en del uppdaterade tankar, utifrån utvecklingen av branschen sedan Wikipedias barndom (diskussionerna i ämnet härrör mestadels från 2006).

Bör porrskådespelare och porrfilmer vara med i Wikipedia? I så fall varför? Redigera

Ja, porrskådespelare och porrfilmer bör i viss mån få artiklar på Wikipedia (se även nästa fråga). Anledningen till det är att målet med Wikipedia är att samla all verifierbar kunskap i en fri encyklopedi med ett neutralt perspektiv. Att censurera bort vissa delar av verkligheten är ingen bra grundpolicy. Däremot bör det finnas gränser, och de kommer huvudsakligen från fyra av Wikipedias grundprinciper: att vara en encyklopedi, att vara neutral, att respektera upphovsrätten, och att respektera de andra användarna.

Hur definierar man relevans hos en porrskådespelare? Det vill säga, vilka porrskådespelare får vara med? Redigera

Ett förslag har varit att, som när det gäller vanliga skådespelare, inte skriva om personer som har mindre än X filmer bakom sig. Eftersom porrfilmer produceras i större mängd än klassiska spelfilmer hävdar vissa att gränsen bör ligga högre än för vanliga skådespelare. (Man kanske kan jämföra med medverkan i tv-serier?) Det har också diskuterats ifall Internet Movie Database kanske inte är en tillräcklig källa i de här fallen, eftersom de inte tar med alla filmer. Internet Adult Film Database skulle kunna vara ett bättre rättesnöre.

I en tid med ofta gratis internetpornografi kommer även global spridning och visningssiffror att spela roll. Personer höga visningssiffror på de största videoplattformarna, eller som är mottagare av ett antal AVN Awards eller liknande utmärkelser, kan också sägas ha fått ansenlig uppmärksamhet som leder till rimligt läsarintresse.

Vad ska stå med i en biografi över en porrskådespelare? Redigera

Det är på den här punkten de flesta åsikter går isär. Med tanke på att Wikipedia inte ska censureras för minderåriga finns det inga förbud på Wikipedia mot att beskriva eventuella specialiteter närmare (bortsett från om sådana beskrivningar skulle bryta mot lagarna i USA eller i bidragsgivarens hemland). Fast eftersom Wikipedia inte heller ska vara ett reklammedium utan en encyklopedi med krav på neutralitet, bör sådana beskrivningar endast förekomma för att upplysa om särskilt viktiga egenskaper. Detta kan gälla då någon är först/ensam om en företeelse eller om det skapade rubriker utanför porrvärlden. En orsak till det är att alla fakta på Wikipedia ska kunna gå att verifiera på andra håll. En annan, som är minst lika viktig, är att somliga användare kan anse att artiklarna väcker anstöt om de innehåller värdeladdade ord eller detaljerade beskrivningar. Lägg märke till att några användare har anmält vissa artiklar om enskilda porrskådespelare till Wikipedia:Sidor föreslagna för radering, på grund av sitt innehåll (det vill säga inte för ämnesområdet).

Artiklar om pornografi bör, så långt det är rimligt, ha en {{Inte censurerat}}-mall på sin diskussionssida. Detta markerar att artikeln berör ett känsligt ämne och att artikelns utveckling och diskussionerna kopplade till artikeln bör hållas med respekt för Wikipedias grundprinciper.

Varför skrivs det så få artiklar om porrkonsumenterna? Redigera

Alla artiklar på Wikipedia skrivs på frivillig grund, och med den tillgängliga kunskapen enskilda användare har och kan hitta adekvata källor för. Att peka på att andra borde skriva artiklar om ett visst ämne är därför sällan en bra taktik. Bättre är att vara djärv och börja på egen hand.

Med detta sagt är enskilda porrkonsumenter och enskild porrkonsumtion en mindre bra utgångspunkt för artikelskrivande. Pornografi är en medieövergripande underhållningsgenre, och det är som massmedieprodukter och uppmärksammade yrkesmänniskor, viktiga företag och samhällsfenomen pornografi får ett encyklopediskt värde. Då blir det också lättare att hitta användbara modeller för skrivandet hos andra massmediegenrer, yrkeskategorier och företagsgrenar.

Riskerar inte artiklar om porrskådespelare oftare än andra artiklar att bli föremål för klotter? Redigera

Jo, precis som artiklar om nazister, politiker, avföring, och andra artiklar om sex och kön. Klottersanering här på Wikipedia har dock god koll på det här, och många andra användare hjälper till. Varför inte du själv?  

Struktur och artikelutveckling Redigera

Nedan listas olika rekommendationer och tips inför skrivandet i pornografirelaterade artiklar. Dessa är olika beroende på vad det är för typ av artikel.

Personartiklar Redigera

Ämnesguiden Wikipedia:Biografiska artiklar presenterar tydliga råd för hur en artikel om en relevant yrkesperson bör kunna struktureras. Det handlar om ingress (med översikt), biografisk bakgrund och relevanta yrkeserfarenheter, kronologisk översikt över yrkesliv och senare år, andra relevanta aktiviteter, eventuella kontroverser och personens privatliv (det som kan källbeläggas). I listform syns därefter ofta viktigare produktioner och förekommande utmärkelser.

Den pornografiska branschen är känd för många snabba produktioner, vilket ofta leder till mer kvantitet än kvalitet. Därför bör eventuella verklistor endast vara urval, för att inte riskera att tippa balansen. Numera har pornografiska verk ofta mer eller mindre obscena titlar, vilket gör urvalslistor desto mer hanterliga.

Pornografiska verk Redigera

Pornografi och annan erotica produceras i många medier. Det innebär att artiklar om pornografiska verk bör kunna ställas under samma krav och med samma formatering som liknande artiklar i andra medier och genrer. En pornografisk tidning kan beskrivas så som man beskriver en tidning, en pornografisk film som en film i en annan genre (åtminstone för större produktioner som är tydligt definierbara och uppmärksammade). Pornografins koppling till onani, karaktär av superstimulus och identitet som kroppsgenre kan begränsa urvalet av lämpliga artikelämnen; Coolidge-effekten bidrar till att främja kvantitet i produktionen (och inte kvalitet).

Företag Redigera

Den pornografiska branschen har utvecklats åt olika håll, som illegal verksamhet fram till 1970-talet och därefter som en mer eller mindre tolererad (om än sällan helt accepterad) del av många länders ekonomi. Företagandet har omvandlats flera gånger, bland annat eftersom den teknologiska utvecklingen ett antal gånger förändrat villkoren för företagandet. Det går från 1950- och 1960-talens herr- och porrtidningar, 1970-talets biofilmsproduktioner, 1980-talets övergång till konsumtion via videokassett, 1990-talets betal-TV-utbud och tidiga konsumtion via Internet, 2000-talets DVD-utbud och allt större gratisutbud på Internet, 2010-talets expansiva gratisutbud samt utveckling inom etisk pornografi och webbkameramodellande samt senare debatter i olika länder kring begränsning av pornografin för bland annat minderåriga.

Ämnesguiden Wikipedia:Att skriva om näringsliv, företag och varumärken kan fungera som en allmän översikt över skrivandet även inom den pornografiska branschen. Ämnets känslighet, samt branschens ofta dåliga reglering och vissa kopplingar till kriminalitet, gör skrivandet lite extra utmanande. Men det går att hitta information, och förutom artiklar i allmänna nyhetstidningar (många tillgängliga på webben) finns branschorgan som AVN och XBiz. I de senare kan ren marknadsföring behöva sållas från den faktiska företagsinformation som en Wikipedia-artikel bör presentera.

Genrer och översikter Redigera

Artiklar om pornografiska genrer bör kunna utvecklas som genrer inom annan form av litteratur eller olika konstriktningar. Om en genre fått betydelse, bör det gå att hitta ämnet beskrivet i litteraturen eller i akademiska studier. Se även {{Erotik i medier}} för länkar till olika geografiska eller genreöversikter.

Längst ner på sidan listas diskussioner, artiklar, riktlinjer och databaser som kan vara användbara för att ge en översikt över ämnet; och bland databaserna kan det finnas material som är lämpligt för källhänvisningar.

Se även Redigera

Externa länkar Redigera

Engelskspråkiga Wikipedia Redigera

Övriga länkar Redigera