Ett flygvapen är en flygstridskomponent ingående i en stats militära försvar, antingen som självständig försvarsgren eller integrerad i övriga försvarsgrenar.

En KC-130H och två F-18[särskiljning behövs] från Spanska flygvapnet.

Flygvapnets uppgift är att i krigstid ombesörja eventuell luftkrigföring och under fredstid från luften bevaka det egna territoriet.

Flygvapenorganisationer redigera

Galleri redigera

Se även redigera