Ett flygvapen är en flygstridskomponent ingående i en stats militära försvar, antingen som självständig försvarsgren eller integrerad i övriga försvarsgrenar.

MiG-17, ett flygplan från egyptiska flygvapnet.

Flygvapnets uppgift är att i krigstid ombesörja eventuell luftkrigföring och under fredstid från luften bevaka det egna territoriet.

FlygvapenorganisationerRedigera

Se ävenRedigera