Distriktsföreståndare är i flera svenska religiösa samfund använd titel för en vald andlig ledare för en distriktsorganisation inom samfundet.

Motsvarar den organisatoriska ställning som en biskop har i episkopala samfund.

Se även redigera