Försvarsgren

underindelning av de väpnade styrkorna i en suverän nation

Försvarsgren är en av tre eller fler indelningar som utgör ett lands försvarsmakt eller krigsmakt. Försvarsgrenarna indelas i sin tur i truppslag, vapenslag och flygslag.

FinlandRedigera

Försvarsmakten i Finland består av tre försvarsgrenar, armén, flygvapnet och marinen.

SverigeRedigera

Försvarsmakten i Sverige består av fyra försvarsgrenar, armén, marinen, flygvapnet och Hemvärnet.

TysklandRedigera

Försvarsmakten i Tyskland består av tre försvarsgrenar, armén, flygvapnet och marinen.

USARedigera

USA:s väpnade styrkor består av fem försvarsgrenar, armén (United States Army), marinkåren (United States Marine Corps), flottan (United States Navy), flygvapnet (United States Air Force) samt kustbevakningen (United States Coast Guard). Armén, marinkåren, flottan och flygvapnet hör till USA:s försvarsdepartement (Department of Defense). Marinkåren och flottan hör till samma militärdepartement, marindepartementet (Department of the Navy), som i sig är en del av försvarsdepartementet. Kustbevakningen har hört till flera departement: finansdepartementet, transportdepartementet och sedan 2003 inrikessäkerhetsdepartementet.

RysslandRedigera

Den ryska försvarsmakten är idag uppdelad i sex olika försvarsgrenar: