Försvarsgren

underindelning av de väpnade styrkorna i en suverän nation

Försvarsgren är en av tre eller fler indelningar som utgör ett lands försvarsmakt eller krigsmakt. Försvarsgrenarna indelas i sin tur i truppslag, vapenslag och flygslag.

Finland redigera

Försvarsmakten i Finland består av tre försvarsgrenar, armén, flygvapnet och marinen.

Sverige redigera

Försvarsmakten i Sverige består av tre försvarsgrenar, armén, marinen och flygvapnet. Från att tidigare ha varit underställd armén betraktas hemvärnet sedan 2020 som en egen försvarsgrensliknande stridskraft, men har inte benämningen försvarsgren.

Tyskland redigera

Försvarsmakten i Tyskland består av tre försvarsgrenar, armén, flygvapnet och marinen.

USA redigera

USA:s väpnade styrkor består av sex försvarsgrenar, armén (United States Army), marinkåren (United States Marine Corps), flottan (United States Navy), flygvapnet (United States Air Force), kustbevakningen (United States Coast Guard) samt sedan 2019 rymdstyrkan (United States Space Force). Armén, marinkåren, flottan och flygvapnet hör till USA:s försvarsdepartement (Department of Defense). Marinkåren och flottan hör till samma militärdepartement, marindepartementet (Department of the Navy), som i sig är en del av försvarsdepartementet. Kustbevakningen har hört till flera departement: finansdepartementet, transportdepartementet och sedan 2003 inrikessäkerhetsdepartementet.

Ryssland redigera

Den ryska försvarsmakten är idag uppdelad i sex olika försvarsgrenar: