Fiktivt universum

självförenlig fiktiv miljö med fenomen som kan avskilja sig från verkligheten

Fiktivt universum avser en enhetlig fiktiv värld skapad för berättartekniska medium som film, TV, tecknade serier, skönlitteratur eller datorspel.

Karta över Landet Oz.

Många följare ställer stora krav på att det fiktiva universumet ska vara konsekvent, och ha en inre logik, det vill säga att även om något är ologiskt i den vanliga världen, så kan det vara logiskt i det fiktiva universumet om det är ologiskt på samma sätt hela tiden. Om berättelsen introducerar magi så kräver den inre logiken att magin fortsätta att existera, tills något i det fiktiva universumet förändrar det.

Alla berättelser formar någon typ av fiktivt universum, men då många romansviter, såpoperor, följetonger, TV-serier och omfattande tecknade serier pågår under relativt lång tid tenderar det fiktiva universumet att bli så utmejslat att det dels blir väldigt tydligt, dels blir oerhört svårt för författarna att inte krocka med regler ur tidigare verk.

Berättelser där det fiktiva universumet har andra naturlagar eller innehåller andra nationer än de vi känner till från verkligheten brukar kallas för fantasy.

Urval av fiktiva universum redigera

Se även redigera