Wikipedia:Wikipediafrågor

Uppslagsordet ”WP:WF” leder hit. För Wikifika, se Wikipedia:Wikiträffar.
Kontakta Wikipedia
Frågor
Kontakt
 Arkiv för denna sida     Genväg WP:WF
Bluegradient1.svg
Wikipediafrågor
Frågor om hur Wikipedia fungerar
Wikipedia-logo.png
Oraklet utfrågas, målad 1884 av John William Waterhouse.

Här kan man ställa frågor om hur Wikipedia fungerar och om vad som är brukligt. Både rena nybörjarfrågor och frågor från dem som varit med ett tag är välkomna. I de flesta fall droppar svar in inom någon timme. Frågor som visar sig återkomma ofta kan läggas till på listan med vanliga frågor och svar.

Signera ditt inlägg med fyra tilde (~~~~) så skapas signatur med tidpunkt automatiskt. Tänk på att inte signera med e-postadress, telefonnummer, bostadsadress och annat som du inte vill ska spridas över Internet.

Fler frågemöjligheter

Du kan också ställa frågor kring Wikipedia på:

Senaste frågorna från Fikarummet:Redigera

Fråga från Fikarummet:

Ämnen många gånger behandlade på ett svårt sätt.Redigera

Jag är nyfiken på mycket och Wikipedia är en plats jag ofta återkommer till. Som icke-naturvetare med ett mycket stort naturvetenskapligt intresse, så blir det gärna för mycket tid spenderad på att klicka sig vidare från artikel till artikel. Något som slår mig gång efter annan är den den höga nivån på många artiklar jag läser. Inte bara i kvalitet, men allt för ofta det stora kravet på förkunskaper i ämnet för texten. Det är många gånger som om texterna vore tagna från universitetens läroböcker i fysik. Mitt förslag är att uppmuntra textförfattare till nya artiklar och kunniga redigerare av gamla, att inleda texten med ett tämligen populärvetenskapligt stycke. Jag är övertygad om att det gör att fler i högre grad kan förstå även den efterföljande texten, när läsaren fått hjälp att få upp farten. Eller åtminstone känner sig något kunnigare efter inledningen och nöjer sig med det. Jag är absolut inte emot att komplicerade ämnen behandlas som de är. Jag vill bara få hjälp att förstå, utan att först gå tre år på ett naturvetenskapligt gymnasieprogram och därefter ett par år på universitetet. Någon insatt kanske tycker att jag är både fånig och fåkunnig, men jag tycker inte att man ska behöva förstå artikelns innehåll innan man med förståelse läser den. Varje artikelförfattare har självfallet frihet att själv välja nivå på texten och där med lägga ribban för läsaren att ta sig över. Med det sagt så tror jag samtidigt att för de skribenter som vill bli lästa av betydligt fler, så vore en inbjudande och lättförståelig inledning mycket välgörande. För tex grundskoleelever som intresserar sig för kvarkstjäror (hyggligt förståelig text) eller Fermi–Dirac-statistik (inte helt enkel) är det ju bra om de inte lätt förvirrade bara bläddrar sig vidare. Själv är jag undersköterska, med visserligen universitetskursen Universum för nyfikna bakom mig. Dock hette kursenboken Physics for poets och det antyder förmodligen den matematiska nivån som jag befann mig på. Men även för mig torde många artikelförfattare vilja öppna dörren till det de brinner om att få berätta eller åtminstone till en början glänta på dörren. Tintin (diskussion) 18 mars 2020 kl. 00.22 (CET))

Jag är helt överens, och jag uppfattar att det är konsensus om det här i Wikipedia-gemenskapen, åtminstone i princip. Jag har inte någon klar uppfattning om de naturvetenskapliga artiklarna, men har sett det ifråga om matematik.
Problemet är att det är svårt att skriva enkelt om komplicerade ämnen, i synnerhet som man måste använda ett annat upplägg än det genom vilket man själv lärt sig, och det genom man undervisar sina studenter (för dem som är lärare). Samtidigt måste man se till att man inte inför fel genom att förenkla för mycket (planeterna rör sig inte i cirkelbanor kring solen, är elliptisk för svårt? hur många "ungefär" kan man ha utan att det stör läsningen?)
De som klarar att skriva enkelt, tydligt och korrekt om dessa ämnen är helt enkelt för få för att hinna med hela artikelbeståndet. Det är bra att nu som då påminna om problematiken, men utöver det gäller det helt att locka fler att skriva.
--LPfi (diskussion) 18 mars 2020 kl. 06.41 (CET)
Meningen är att ingressen skall ha enklast möjlig språk (som du efterfrågar) medan substansen längre ner kan ha svårare. I svåra frågor blir det dock tvunget basera förklaringen på begrepp som i sig är svåra. Corioliseffekten försökte jag och andra göra begriplig vilket inte fullt ut gick. Vi brukar säga att vi bör utgå från att ingressen skall kunna förstås att personer med grundskolebakgrund, dvs vara 15-16 år.Att göra språket ännu enklare går ut över läsbarheten, då omskrivningar av basbegrepp gör texten tyngre.Yger (diskussion) 18 mars 2020 kl. 08.24 (CET)
Tack för synpunkterna, Tintin! Det ska egentligen redan vara ungefär som du beskriver. Den övre delen av artiklar ska alla kunna förstå, medan den nedre kan innehålla mer fördjupningar som kräver förkunskaper. Du kan läsa om det i Wikipedia:Inledning och sammanhang. Trots det kan det förekomma att artiklar inte lever upp till det av olika anledningar. Alla har i grunden rätt att tycka till om artiklarna eller själva förbättra dem. Om du hittar en artikel med brister som du inte klarar av att förbättra själv kan du ta upp bristerna och dina förslag på lösningar på artikelns diskussionssida och förhoppningsvis få hjälp av andra. Om du har frågor eller funderingar kan du även vända dig till mig eller någon annan av Wikipedias faddrar. /Kyllo (f.n. fadder)|kontakt| 18 mars 2020 kl. 15.49 (CET)

GrönlandRedigera

Ser vi på Grönland som en ö eller ett land en stat i detta fallet? Den ligger ju både i Kategori:Landformer i Grönland samt Kategori:Insjöar efter land. ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 19 mars 2020 kl. 11.09 (CET)

Jag vet inte om jag förstår. "Landform" här syftar väl på insjö som en typ av landform? 62 osv (diskussion) 19 mars 2020 kl. 15.38 (CET)
Jag syftar på åtgärdsmallen och om insjöarna skall kategoriseras efter administrativt område (land/stat/nation) eller efter geografi/geologi (ön). ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 19 mars 2020 kl. 16.39 (CET)
I Grönland finns det en stor ö som har tiotusentals sjöar. Sedan finns det många mindre öar som bara har enstaka. Så i fallet Grönland är nog det enda vettiga alternativet att kategorisera efter kommun eller motsvarande (Grönland har en gigantisk nationalpark som är kommunfri). 62 osv (diskussion) 20 mars 2020 kl. 07.14 (CET)
Jag antar att frågan handlar om vilken preposition som ska användas: "Insjöar i (administrativa enheten) Grönland" eller "Insjöar (ön) Grönland". Eftersom Grönlands öar är en av landformerna i överkategorin är det tydligt att det handlar om det administrativa området och inte om ön. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 20 mars 2020 kl. 15.49 (CET)
Å andra sidan så vill jag minnas att Språkrådet rekommenderar i de allra flesta fall att för öar så ska användas (om inte det administrativa tagit över alldeles, som i Japan), åtminstone när det kommer till saker rörande geografi. Har för mig att vi har haft en hel del diskussioner om detta, bl.a. på Bybrunnen, med Island som fokus. Vi har även artikeln I eller på som tar upp detta. //Vätte (diskussion) 21 mars 2020 kl. 17.35 (CET)
Så jag borde men gott samvete kunna ta bort åtgärdskategorin? ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 21 mars 2020 kl. 16.46 (CET)
Det kan du med all säkerhet, för åtgärdsmallen föreslår ju bara att den befintliga kategorin ska slås samman med en som raderades för över ett halvår sedan. 62 osv (diskussion) 21 mars 2020 kl. 16.55 (CET)

Rundgång i kategoriRedigera

Hur undviker jag att Kategori:Samhällsvetenskaplig filosofi inte ska kategoriseras i sig själv? Är det något strul med mall:bryt ut? Borde inte mjukvaran stoppa detta på nått sätt? ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 19 mars 2020 kl. 13.21 (CET)

Användare:GeMet: Det är just "bryt ut"-mallen som orsaker det. När jag tog bort mallen så försvann rundgången. DIEXEL (diskussion) 19 mars 2020 kl. 15.10 (CET)

Sorteringshopfällbar tabellRedigera

Enligt Wikipedia:Tabeller kan man dels göra sorteringsbara tabeller, dels hopfällbara. Kan dessa två funktioner kombineras? Riggwelter (diskussion) 20 mars 2020 kl. 18.54 (CET)

Ja det är möjligt, en:Help:Collapsing#Sortable_tables ger exempel på hur det kan göras. --Fredde 20 mars 2020 kl. 19.00 (CET)
Ja. Just nu finns en i WP:Bybrunnen#Kategorier. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 20 mars 2020 kl. 19.01 (CET)
Tack! Riggwelter (diskussion) 20 mars 2020 kl. 19.30 (CET)

En SO-lärare med undran: använda Wikipedia i undervisningen?Redigera

Jag är en högstadielärare. Vi jobbar med jämförelser av världsreligionerna och sekulära synpunkter.

Är det möjligt att använda Wikipedia för detta arbete?

Jag hade tänkt att det skall resultera i ett dokument/översikt där sex kolumner representerar de fem världsreligionerna + en för sekulära synpunkter. Sedan skall vi lägga till tre kolumner; vad är lika, vad skiljer och en kolumn för slutsats.

Översikten består av rader med innehåll som "vad händer vid födelse", "riter för att bli vuxen", "riter vid bildande av familj" etc

Detta bildar ett rutnät där varje elev får en ruta och samlar och formulerar kärnfull text om sitt tilldelade ämne, exvis födelse inom buddhismen.

Sedan kan följa en fantastisk ömsesidig granskning etc.

Är det möjligt att upprätta ett konto där bara elever och lärare har tillgång till?

Det roligaste skulle vara att sedan öppna sidan och få reaktioner utifrån.

Vad tror ni? --Kasu01 (diskussion) 21 mars 2020 kl. 21.01‎ (CET) (Signatur tillagd i efterhand.)

Ja, det är i princip möjligt, men det beror lite på vad du menar. Det är inget som hindrar er att skapa ett dokument med en tabell som ni jämför i. Men den kommer inte att passa att publicera på Wikipedia rakt av, om inte varje slutsats är källbelagd på något sätt. Det vill säga, ni kan inte publicera era egna slutsatser, det strider mot Wikipedias riktlinjer om egen forskning. Sedan är ju frågan om den passar i någon artikel överhuvudtaget, kolla gärna det först. Vad gäller konto, så är riktlinjerna att varje person ska ha sitt eget konto. Ett gemensamt för en hel klass är inte tillåten. Min spontana reaktion är att du kanske ska undersöka Wikiversity som kanske lämpar sig bättre för det du vill åstadkomma. Ainali diskussionbidrag 21 mars 2020 kl. 22.58 (CET)
Fastän var och en har eget konto kan man använda en gemensam projektsida, kanske i det här fallet en undersida till lärarens användarsida. Men jag håller med: om avsikten inte är att skapa eller förbättra artiklar på Wikipedia är Wikiversity bättre. Jag har för mig att aktivitetsnivån där är ganska låg, vilket betyder att det kanske är bäst att vara djärv efter att du först försökt ta reda på vad som gäller där. Och du får säkert hjälp här. --LPfi (diskussion) 22 mars 2020 kl. 07.58 (CET)
Tack för reaktionen! Jo det är det som är det viktiga, att få ungdomarna att verkligen förstå vikten och dokumentationen av källor. Jag undersöker Wikiversity. Tack! --Kasu01 (diskussion) 22 mars 2020 kl. 11.11‎ (CET) (Signatur tillagd i efterhand.)
Vidare läsning finns även på Wikipedia:Använda Wikipedia i undervisningen. ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 22 mars 2020 kl. 12.26 (CET)

Felaktig kategori som irriterarRedigera

Kategori:Wikidataetiketter på främmande språk för egenskapen P1435 ligger på Användardiskussion:Nirmos/Arkiv. Kan någon få bort detta?--Bruno Rosta (diskussion) 24 mars 2020 kl. 00.24 (CET)

Jag är verkligen inte bra på wikidata. Men antar att det är nått fel med någon av nedanstående koder på sidan:
{{#invoke:Sandlådan/Nirmos/Wikidata2|formatStatements|entityId=Q5167026|property=P1435}}
{{#invoke:Wikidata2|formatStatements|entityId=Q5167026|property=P1435}}
✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 24 mars 2020 kl. 00.53 (CET)
Kategorin behövde skapas och det är nu gjort. Anledningen till att sidan dyker upp i kategorin beror på att objektet plats medtagen i Nationella registret för historiska platser (NRHP) i USA (Q19558910) saknar en svensk etikett i Wikidata. När någon har stoppat in en svensk etikett för detta objekt kommer sidan att försvinna från denna åtgärdskategori.
--Larske (diskussion) 24 mars 2020 kl. 07.25 (CET)
Jag har lagt till en översättning. / Anhn (diskussion) 24 mars 2020 kl. 08.33 (CET)

TranslatewikiRedigera

Någon som har translatewiki-konto? Enligt mig bör en del av dessa uppslag inte använda sig av ordet "nyliga". Min språkkänsla säger att "senaste" är bättre i flera fall. Mvh ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 24 mars 2020 kl. 03.19 (CET)

@GeMet: Jag har försökt snygga till alla utom två. Där hittar jag ingen bättre variant (utan att veta bättre i vilket sammanhang meddelandena visas). Notera förresten denna SAOL-förklaring.--Paracel63 (diskussion) 25 mars 2020 kl. 02.30 (CET)
Tack! Jag tyckte det blev bra. Och ja, det är ju sant att det är lättare att översätta om man vet exakt vilka sidor som använder sig av texten. ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 25 mars 2020 kl. 02.52 (CET)
 Gillar--Paracel63 (diskussion) 25 mars 2020 kl. 03.32 (CET)

Saknar kb i artikel som mallas för kbRedigera

i artikeln Göta ingenjörregemente finns tre dolda kategorier att det saknas källor. Jag kan inte hitta något i texten. Är det någon bugg? (den var stubbmärkt innan) Adville (diskussion) 24 mars 2020 kl. 15.54 (CET)

Not 5 har mallen {{sida behövs}}. Disembodied Soul (diskussion) 24 mars 2020 kl. 16.02 (CET)
Har inte 1932 års upplaga, men i Sv.Uppslagsbok från 1949 (tryckår 1955) är det band 12 spalt 551. Men man kanske inte får ändra en tidigare källa. För övrigt är det en så kort artikel så jag tycker det är onödigt med ett sidnummer för en uppslagsbok. KlasHass (diskussion) 25 mars 2020 kl. 11.25 (CET)
Nu tycker väl inte jag heller att det är så kinkigt när det står i ett alfabetiskt ordnat uppslagsverk men som jag har 1932 års upplaga kollade jag, det är band 12 spalt 160-161. Annars hade det ju gått att ändra till 1949 års utgåva om det stod samma sak där.FBQ (diskussion) 25 mars 2020 kl. 12.15 (CET)
Tack, den missade jag. Adville (diskussion) 25 mars 2020 kl. 13.20 (CET)

Ännu en irriterande problemkategoriRedigera

Kategori:Användning av Wikidata Infobox med problem finns i Mall:Wikidata Infobox/core. Kan någon åtgärda detta?--Bruno Rosta (diskussion) 25 mars 2020 kl. 01.38 (CET)

Felaktig kategori som bör tas bortRedigera

15 artiklar ligger på Kategori:Sports-reference. Kan någon få bort detta?--Bruno Rosta (diskussion) 28 mars 2020 kl. 03.16 (CET)

Kategori:Sports-reference är nu tom efter detta. ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 28 mars 2020 kl. 03.24 (CET)
Vad bra! Tack för hjälpen!--Bruno Rosta (diskussion) 28 mars 2020 kl. 03.25 (CET)

Ab urbe conditaRedigera

Bara av nyfikenhet, varför går gränsen för A.U.C vid år 1453 i Mall:Årtal 800-1599? (se 1453 och 1454) -- KlasHass (diskussion) 28 mars 2020 kl. 20.27 (CET)

Killgissar på att det är för att det Bysantinska riket upphör 1453 i och med Konstantinopels erövring --Mgr (diskussion) 28 mars 2020 kl. 20.50 (CET)

Irriterande kategoriRedigera

Kategori:Mallar som använder Wikidata utan koordinater ligger i Malexandermorden. Kan någon åtgärda detta?--Bruno Rosta (diskussion) 1 april 2020 kl. 00.16 (CEST)

Jag bytte ut gamla vännen {{Wikidata Infobox}} mot {{Faktamall terrorhändelse}} (som används i lite diverse olika artiklar). Dieselmotorvagnar (till stationen) 1 april 2020 kl. 01.07 (CEST)
Vad bra! Tack för hjälpen!--Bruno Rosta (diskussion) 1 april 2020 kl. 01.18 (CEST)

Ännu en irriterande kategoriRedigera

Kategori:Coord2 template ligger i Mall:Coord2/display/inline,title och Mall:Coord2/input/error2. Kan någon åtgärda detta?--Bruno Rosta (diskussion) 1 april 2020 kl. 01.26 (CEST)

Jag har plockat bort kategorin från mallarna och skrivit till Tomastvivlaren (som skapade mallarna) för att är som det ska vara eller om något annat måste göras. Dieselmotorvagnar (till stationen) 1 april 2020 kl. 02.47 (CEST)
Tack för hjälpen!--Bruno Rosta (diskussion) 1 april 2020 kl. 03.16 (CEST)