Domprost är en titel inom kristendomen.

I Svenska kyrkan och i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kallas kyrkoherden i en domkyrkoförsamling, eller i ett pastorat där en sådan församling ingår, för domprost.[1] Domprosten är där också vice preses (ordförande) i stiftets domkapitel. Domprosten utför också uppdrag såsom kyrkoinvigningar och kyrkoherdemottagningar på uppdrag av stiftets biskop.

Kyrkoherden i Kalmar kallas inte domprost, trots att där finns en domkyrkoförsamling. Anledningen är att Kalmar inte längre är stiftsstad.

I den tidigare Storkyrkoförsamlingen i Stockholms stift kallades kyrkoherden för pastor primarius.

Se även redigera

Källor redigera