Öppna huvudmenyn
Do-logotype.PNG

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DepartementArbetsmarknadsdepartementet
(tidigare)Kulturdepartementet
(tidigareArbetsmarknadsdepartementet
(tidigare Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-6073
DiskrimineringsombudsmanAgneta Broberg
InstruktionSFS 2008:1401
Webbplatswww.do.se

Myndigheten utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Utöver de uppgifter som Diskrimineringsombudsmannen har enligt den lagen ska myndigheten verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder.[1]

Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsområde

  1. informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer,
  2. följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer,
  3. följa forsknings- och utvecklingsarbete,
  4. hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering, och
  5. ta initiativ till andra lämpliga åtgärder[2]

DO inledde sin verksamhet den 1 januari 2009. Myndigheterna Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) avvecklades i samband med inrättandet av DO.

2009 utsågs den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Katri Linna till diskrimineringsombudsman. Efter hård kritik från flera håll beslutade regeringen den 1 februari 2011 att förflytta Katri Linna till en tjänst inom Regeringskansliet[3].

Den 23 juni 2011 utsåg regeringen Agneta Broberg till DO. Agneta Broberg har ett förordnande som gäller till den 30 september 2020.[4]

I december 2016 konstaterade DO i ett tillsynsbeslut att könsseparerade öppettider på simhallar kan vara fråga om diskriminering som har samband med kön. Ett undantag i diskrimineringslagen kopplat till tillhandahållande av tjänster och bostäder möjliggör dock att kvinnor och män i undantagsfall kan behandlas olika, om det finns ett så kallat berättigat syfte och om de medel som används för att uppnå syftet är lämpliga och nödvändiga.[5]

KällorRedigera

  1. ^ 1 § lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen.
  2. ^ https://lagen.nu/2008:568#P3
  3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 februari 2011. https://web.archive.org/web/20110204073515/http://www.regeringen.se/sb/d/14203/a/160188. Läst 1 februari 2011. 
  4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110827052335/http://www.regeringen.se/sb/d/14747/a/171561. Läst 24 juni 2011. 
  5. ^ ”DO: Kvinnotider i simhallen kan vara okej”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=6588369. Läst 15 december 2016.