Ämnesguider

Artiklar om biologiska taxa - arter, släkten, klasser etc - bör följa en mall. Denna mall har diskuterats på Wikipedia:Projekt biologi.

Relevanskriterier redigera

Humanperspektiv redigera

Artiklar om organ (ex hjärna), fysiologiska processer (ex läkning), biokemiska substanser (ex dopamin) och liknande kan beskrivas antingen utifrån sin allmänna biologiska betydelse, eller utifrån sin funktion i människokroppen. För närvarande finns ingen praxis om hur de olika perspektive ska beskrivas.

Stilråd redigera

Namngivning redigera

Om ett etablerat och entydigt svenskt namn finns, så skall detta användas. Om sådant saknas används det vetenskapliga. Om art och släkte har samma svenska namn skrivs arten i artikeln med detta namn och släktet i artikeln "xxxsläktet". Exempel på detta är olvon och olvonsläktet.

Inledning redigera

  1. {{Taxobox}}
  2. Vedertaget svenskt namn i fetstil
  3. Vetenskapligt namn i kursiv stil
  4. Alternativa namn och stavningar.
  5. Definition. Är gruppen ett vedertaget taxon eller inte? Om ja - vilken nivå?

Brödtext redigera

  1. Fysiologi - mått, uppbyggnad, ämnesomsättning, livscykel
  2. Utbredning
  3. Roll i ekosystemet
  4. Relation till människan, bevarandestatus
  5. Kulturell betydelse

Se även redigera