Revolutionär socialism är en variant av socialism som vill införa det socialistiska produktionssystemet medelst revolution. Varianter av revolutionär socialism är revolutionär marxism och anarkism. Det finns även många socialister som förespråkar reformistisk socialism.