Folkrepublik

benämning på många socialistiska stater under efterkrigstiden

Folkrepublik är en benämning på många socialistiska stater under efterkrigstiden.[1]

Folkrepubliker:
  Aktuellt
  Tidigare

Sammansättning av folk-, demokratisk eller socialistisk med republik har som avsikt att betona att statsskicket inte är en borgerlig republik. Ordet republik i sig betyder folkets sak/styre. Därmed får folkrepublik en dubbelbetoning på ordet "folk".

Användning redigera

I formellt hänseende har en folkrepublik många likheter med en republik, med det statsbärande, oftast socialistiskt eller kommunistiskt orienterade, partiet har endera en betydande ledande roll eller också är det det enda tillåtna. Vanliga (och ofta likvärdiga) varianter är 'demokratisk republik', 'demokratisk folkrepublik' och 'socialistisk republik'. Det finns också stater med flerpartisystem som använder socialistiska benämningar, såsom Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka och Folkrepubliken Bangladesh.

I den praktiska tillämpningen har flera av länderna styrts av det enda tillåtna partiet och utan tillåten opposition. Press och massmedia är regeringskontrollerade. Fria val förekommer sällan. Det gemensamma för folkrepublikerna är att det repressiva politiska klimatet inför stora begränsningar i de medborgerliga rättigheterna, framför allt av yttrandefriheten, föreningsfriheten, äganderätten. Ofta övervakas medborgarna av högutvecklad säkerhetspolisapparat med angivarsystem. Under det kalla kriget stöddes regimerna ofta ekonomiskt och militärt av Sovjetunionen, Kina och av de andra folk-/socialist-/kommunistrepublikerna (till exempel med militära rådgivare från Kuba).

I Europa bildades folkrepublikerna som resultat av att kontinentens östra delar kontrollerades av Sovjetunionen till följd av överenskommelsen mellan Sovjetunionen, Storbritannien och USA vid Jaltakonferensen (4—11 februari 1945) och Potsdamkonferensen (17 juli–2 augusti 1945).

Lista över folkrepubliker och demokratiska folkrepubliker redigera

Europa redigera

Icke-sovjetiska folkrepubliker redigera

Östblockets folkrepubliker redigera

Postsovjetiska folkrepubliker redigera

Socialistiska republiker med likvärdig statsskick vars namn saknar prefix "folk-" redigera

Afrika redigera

Asien redigera

Folkrepubliker:

Socialistiska republiker med likvärdig statsskick med namn utan "folk-" prefix:

Källor redigera