Östeuropa

östra delen av Europa

Östeuropa omfattar den östra delen av Europa. Östeuropa har ofta varit en politiskt färgad beteckning som skiljs från Väst- och/eller Centraleuropa, och vilka länder som har ingått har varierat.

Karta över det svårdefinierade Östeuropa med följande indelningar:
Svart gräns: Östblockets utbredning under kalla kriget
Grå gräns: före detta Sovjetunionens västgräns
Mörkröd färg: dagens Ryssland
Röd färg: Ortodoxa länder där man talar slaviska språk.
Brun färg: andra slaviska länder
Mörkorange färg: ortodoxa före detta kommuniststater med icke-slavisk språkmajoritet (Rumänien och Moldavien)
Orange färg: övriga före detta realsocialistiska stater med icke-slavisk majoritet samt icke-ortodox majoritet (Baltikum, DDR, Albanien, Ungern)
Gul färg: land som under Kalla kriget hade vänskapsavtal med Sovjetunionen som aldrig varit socialistiskt (Finland)
Rosa färg: ortodoxt land som aldrig varit socialistiskt (Grekland)
Index till kartor över östra Europa publicerat 1954 av USA:s armé.

Efter kalla kriget har ett antal tidigare "östeuropeiska" länder (då del av COMECON och Warszawapakten) fått en tydligare centraleuropeisk identitet (som del av Europeiska unionen). Därefter anses ofta Östeuropa synonymt med östra Europa.[1]

Olika definitionerRedigera

Under andra världskrigetRedigera

I början av andra världskriget var Tyskland i ekonomisk och politisk allians med Sovjetunionen. Men 22 juni 1941 anföll Tyskland Sovjetunionen med över 3 miljoner soldater, i ett anfall som kallades operation Barbarossa. Under resten av andra världskriget var kriget i öster [2] en viktig, men ofta bortglömd del av andra världskriget.

Under kalla krigetRedigera

Under kalla kriget var Östeuropa benämningen på de länder i Europa som tillhörde Sovjetunionens inflytelsesfär. Förutom Sovjetunionen innefattade detta även Bulgarien, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland; jämför Östblocket. Ibland räknades även Jugoslavien och Albanien in, eftersom de var styrda av partier som förklarade sig kommunistiska, fastän de stod utanför Warszawapakten och utanför Sovjetunionens kontroll. Denna beteckning var helt politisk. Finland och Grekland räknades sällan till Östeuropa fast de ligger långt österut.

Efter 1990Redigera

En viktig skiljelinje i tiden var kommunismens fall 1990–1991. Då började beteckningen Centraleuropa åter användas om en del länder som under efterkrigstiden räknats som Östeuropa. Svenska Utrikesdepartementet betraktar numera Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina som Östeuropa[3]. Utrikespolitiska institutet definierar områdena i de före detta COMECON-länderna som delar av både Central- och Östeuropa.[4]

Andra definitionerRedigera

En annan definition är de slaviska och baltiska folken plus Estland, Ungern, Rumänien och Albanien. Denna definition knyter an till förhållandena under det kalla kriget, och inkluderar flera länder som idag definitivt betraktar sig själva som centraleuropeiska, sydeuropeiska och nordeuropeiska. Se även panslavism.

Man kan också se Östeuropa som den östkyrkliga delen av Europa. Då ingår Ryssland, Belarus, Ukraina, Moldavien, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Georgien, Makedonien, Serbien och Montenegro.

Östeuropas länderRedigera

Östeuropa omfattar alltid[källa behövs]:

Det förekommer att följande länder inkluderas:

Dessa ligger geografiskt sett till öst fast tillhörde västblocket under kalla kriget:

Länder på gränsen mellan Europa och Asien:

Finland, Grekland och östra TysklandRedigera

FinlandRedigera

Finland ligger geografiskt placerat mer till öst än väst i Europa. Finland hade även ett vänskapsavtal med Sovjetunionen under Kalla kriget, men på grund av sitt samarbete med Västeuropa och sin kultur räknas det sällan som tillhörande öst.

GreklandRedigera

Grekland ligger geografiskt mer till öst än väst, detsamma gäller även dess främsta religion som är ortodoxa kyrkan, vilken också Ryssland och Ukraina tillhör.

Oftast räknar man ändå inte Grekland som ett östeuropeiskt land då landet ända sedan slutet av andra världskriget har haft bra relationer med väst, både politiskt och ekonomiskt.

Östra TysklandRedigera

Den nordostliga delen av dagens Tyskland hamnade efter andra världskriget inom Sovjetunionens maktområde, som en egen stat. Östtyskland (DDR). Tyskland återförenades 1990, men denna del räknas ibland fortfarande till Östeuropa[källa behövs].

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Östeuropa - Uppslagsverk”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6steuropa. Läst 14 april 2021. 
  2. ^ Sanning och lögn om kriget och terrorn i Östeuropa 1941-1945
  3. ^ "Östeuropa och Centralasien". Arkiverad 18 juni 2012 hämtat från the Wayback Machine. Regeringen.se, 16 april 2012. Läst 2012-05-15.
  4. ^ Länder i Fickformat: Östt- och Centraleuropa Arkiverad 14 november 2011 hämtat från the Wayback Machine. Utrikespolitiska institutet