Öppna huvudmenyn

Östeuropa

östra delen av Europa
Karta över Östeuropa- av USA:s armé.
Karta över det svårdefinierade Östeuropa med följande indelningar:
Svart gräns: Östblockets utbredning under kalla kriget
Grå gräns: före detta Sovjetunionens västgräns
Mörkröd färg: dagens Ryssland
Röd färg: Ortodoxa länder där man talar slaviska språk.
Brun färg: andra slaviska länder
Mörkorange färg: ortodoxa före detta kommuniststater med icke-slavisk språkmajoritet (Rumänien och Moldavien)
Orange färg: övriga före detta realsocialistiska stater med icke-slavisk majoritet samt icke-ortodox majoritet (Baltikum, DDR, Albanien, Ungern)
Rosa färg: ortodoxt land som aldrig varit socialistiskt (Grekland)

Östeuropa omfattar den östra delen av Europa, men är inte helt väldefinierat ens som geografisk region. Östeuropa är en politiskt färgad beteckning som skiljs från Väst- och/eller Centraleuropa, och vilka länder som har ingått har varierat.

Innehåll

Olika definitionerRedigera

Före och efter 1991Redigera

Under kalla kriget var Östeuropa benämningen på de länder i Europa som tillhörde Sovjetunionens inflytelsesfär. Förutom Sovjetunionen innefattade detta även Bulgarien, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland; jämför Östblocket. Ibland räknades även Jugoslavien och Albanien in, eftersom de var styrda av partier som förklarade sig kommunistiska, fastän de stod utanför Warszawapakten och utanför Sovjetunionens kontroll. Denna beteckning var helt politisk. Finland och Grekland räknades sällan till Östeuropa fast de ligger långt österut.

En viktig skiljelinje i tiden var kommunismens fall 1990–1991. Då började beteckningen Centraleuropa åter användas om en del länder som under efterkrigstiden räknats som Östeuropa. Svenska UD betraktar numera Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland som Östeuropa[1]. Utrikespolitiska institutet definierar områdena i de före detta COMECON-länderna som delar av både Central- och Östeuropa.[2]

Andra definitionerRedigera

En annan definition är de slaviska och baltiska folken plus Estland, Ungern, Rumänien och Albanien. Denna definition knyter an till förhållandena under det kalla kriget, och inkluderar flera länder som idag definitivt betraktar sig själva som centraleuropeiska, sydeuropeiska och nordeuropeiska. Se även panslavism.

Man kan också se Östeuropa som den östkyrkliga delen av Europa. Då ingår Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Rumänien, Bulgarien, Georgien, Grekland, Makedonien, Serbien och Montenegro.

Östeuropas länderRedigera

Finland, Grekland och östra TysklandRedigera

FinlandRedigera

Finland ligger geografiskt placerat mer till öst än väst, men på grund av sitt samarbete med Västeuropa och sin kultur räknas det sällan som tillhörande öst.

GreklandRedigera

Grekland ligger geografiskt mer till öst än väst, detsamma gäller även dess främsta religion som är ortodoxa kyrkan, vilken också Ryssland och Ukraina tillhör.

Oftast räknar man ändå inte Grekland som ett östeuropeiskt land då landet ända sedan slutet av andra världskriget har haft bra relationer med väst, både politiskt och ekonomiskt.

Östra TysklandRedigera

Den nordostliga delen av dagens Tyskland hamnade efter andra världskriget inom Sovjetunionens maktområde, som en egen stat. Östtyskland (DDR). Tyskland återförenades 1990, men denna del räknas ibland fortfarande till Östeuropa[källa behövs].

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ "Östeuropa och Centralasien". Arkiverad 18 juni 2012 hämtat från the Wayback Machine. Regeringen.se, 16 april 2012. Läst 2012-05-15.
  2. ^ Länder i Fickformat: Östt- och Centraleuropa Utrikespolitiska institutet
  3. ^ International Geographic Encyclopaedia and Atlas. Springer, 24 november 1979, p. 273
  4. ^ National Geographic Magazine, Georgien, 9 juni, 2016
  5. ^ Stora sovjetencyklopedin, 2:a upplagan, Vol. XV, Moskva: 1952, s. 382