Öppna huvudmenyn
Inte att blanda ihop med Kapitalism.

En marknadsekonomi är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan.[1][2] Detta kontrasteras ofta mot planekonomi, i vilken en central regering bestämmer priset på varor och tjänster med hjälp av priskontroll. I praktiken har inget land varit någon renodlad marknadsekonomi eller planekonomi; alla länder har någon form av blandekonomi, vilken kan se ut på många olika sätt.[3]

Statens roll i en marknadsekonomi.Redigera

De flesta anhängare av marknadsekonomi anser att staten har en legitim roll i att definiera och upprätthålla de grundläggande marknadsreglerna. Den korrekta rollen för en statsmakt i en marknadsekonomi är kontroversiell. Det existerar flera perspektiv angående hur stark roll staten borde ha i att ledsaga ekonomin och att ta hand om de ojämlikheter som marknaden producerar.

Olika typer av marknadsekonomier.Redigera

Kapitalistisk marknadsekonomi.Redigera

Ett kännetecken på en kapitalistisk ekonomi är kravet på avkastning, att företag måste göra vinst för att överleva långsiktigt.

En kapitalistisk marknadsekonomi kan ses som en "demokrati" där människor "röstar" med sina pengar för vad som ska produceras. Inom den gren av nationalekonomi som kallas public choice använder man begreppen "choice" och "exit". Genom att köpa en produkt eller tjänst "röstar" man för medan den som avstår eller byter till en annan vara använder "exit". I regel måste producenter ta hänsyn både till de nuvarande kundernas önskemål samtidigt som man måste locka till sig nya kunder.

Mutualistisk marknadsekonomi.Redigera

En mutualistisk marknadsekonomi förutsätter att staten på intet sätt intervenerar marknaden. En fungerande marknadsmekanism förutsätter individuell suveränitet, vilket kräver avskaffandet av alla former av tvång, även ekonomiska tvång. Utbud och efterfrågan ställer sig i jämvikt först när alla former av tvång eliminerats, varvid profiten försvinner, dessutom kan frivillighet på marknaden endast existera när alla former av tvång eliminerats. Mutualistisk marknadsekonomi förekommer främst i mindre skala som sociala ekonomier,tvång från andra marknadssystem är ofta närvarande varför marknadsformen ses som ideal.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Altvater, E. (1993). The Future of the Market: An Essay on the Regulation of Money and Nature After the Collapse of "Actually Existing Socialism. Verso. sid. 57 
  2. ^ "market economy", Merriam-Webster Unabridged Dictionary
  3. ^ samhallskunskap.se