Den här artikeln ingår i Wikipedias
serie om socialism
Ideologier

Marxism
Socialdemokrati
Reformism
Demokratisk socialism
Kommunism
Syndikalism
Autonomism
Frihetlig marxism
Frihetlig socialism
Funktionssocialism
Gillesocialism
Luxemburgism
Marknadssocialism
Marxism-deleonism
Religiös socialism
Utopisk socialism
Vänsterkommunism
Eurokommunism

Politiska partier

Socialistiska partier
Komintern
Socialistinternationalen (EU)

Frihetlig socialism brukar användas som samlingsnamn för vissa politiska ideologier som avsäger sig toppstyrning för att förverkliga socialismen. Framför allt anarkism och syndikalism brukar beskrivas med ordet.[1] Den frihetliga socialismen återfinns bland annat inom den sociala anarkismen och individualanarkism, men också olika marxistiska strömningar använder ordet.

Den frihetliga socialismen kännetecknas av en organisationsuppfattning där makten i största möjliga mån ska byggas underifrån. Konkret brukar detta innebära en decentralisering av makten och utpräglade inslag av direkt- eller deltagandedemokrati. Därmed finns en kritik mot den hierarkiska och centralistiska statsmakten och den parlamentariska representativa demokratin. Förespråkare för den frihetliga socialismen är ofta starkt kritiska till så kallade statssocialister såsom leninister och maoister. Organisationer i Sverige som kämpar för den frihetliga socialismen är bland andra Syndikalistiska Ungdomsförbundet, Allt åt alla och Sveriges Arbetares Centralorganisation som alla tillhör den syndikalistiska traditionen inom socialismen.

Ett försök till frihetlig socialism var den så kallade Pariskommunen 1871 som varade i 72 dagar. [2] Nutida försök till frihetlig socialism är Zapatisternas väpnade uppror i Chiapas, Mexiko,[3] som varat från 1994 och framåt, samt de kurdiska kantonerna i Rojava, norra Syrien.[4]

Andra betydelserRedigera

Även den nu vilande föreningen Vägval Vänster, med anknytning till Vänsterpartiet, kallade sig för frihetliga socialister, dock utan att ansluta sig till de ovan angivna värderingarna.[5] Mats Dahlkvist redogör i sin essä "Civilsamhället som demokratins arena", Demokratiutredningens skrift nr 29 (SOU 1999:112)[6] för hur många som verkar inom statssocialistiska organisationer egentligen identifierar sig med en mer frihetlig, rörelsesocialistisk, tradition.

ReferenserRedigera

  1. ^ Uppslagsordet frihetlig från Nationalencyklopedins internettjänst. Hämtat 25 oktober 2008.
  2. ^ Jmf:Från Marx till Seattle. Offensiv nr 508, 18/7 2002; samt Pariserkommunen,I-II. Gyldendals 1973.
  3. ^ Jmf: Subcommandante Marcos: Från sydöstra Mexicos underjordiska berg. Manifest 2002, sid. 9 ff.
  4. ^ "Kurdisk autonomi i Syrien – en kortlivad historia eller fullbordat faktum?" ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 18 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150518101251/http://www.internationalen.se/2014/10/kurdisk-autonomi-i-syrien-en-kortlivad-historia-eller-fullbordat-faktum/. Läst 7 maj 2015. 
  5. ^ Lönnroth, Johan: Program för en frihetlig vänster. Broschyr utgiven av www.vagvalvanster.se
  6. ^ Dahlkvist, Mats (1999). Civilsamhället som demokratins arena. Den instängda demokratin - Rörelsesocialism och statssocialism i svensk arbetarrörelse 

Se ävenRedigera