Marxism-leninism är en form av marxism, som analyserar det kapitalistiska samhällets utveckling och påvisar hur arbetarklassen ska kunna erövra statsmakten och bygga det socialistiska samhället. Den beskrivs ofta som "marxismen under imperialismens epok", en epok som inleddes runt 1900-talets början. Termen skapades efter Vladimir Lenins död och användes främst av Josef Stalin och hans anhängare.[1]

Den tolkning av Karl Marx och Vladimir Lenins teorier som sammanfattas i termen marxism-leninism formulerades av det sovjetiska kommunistpartiet under ledning av Josef Stalin i början av 1930-talet. Vissa av dess grundteser, till exempel synen på partiets ledande ställning, bygger direkt på Lenin men som helhet är marxism-leninismen en produkt av den så kallade generallinjen i Stalintidens Sovjetunionen.[1]

Synen på termen marxism-leninism och dess innebörd skiljer sig mellan olika delar av den i vid mening marxistiska rörelsen. Trotskister och vissa andra socialistiska inriktningar anser att marxism-leninism är liktydigt med stalinism och står i motsättning till såväl marxismen som leninismen. Rosa Luxemburg och andra tidiga marxister såg avgörande skillnader mellan marxism och leninism.[2] Det senare 1900-talets maoistiska rörelser betecknade sig ofta som marxist-leninistiska.[3]

I Sverige företräds marxism-leninismen idag (2024) främst av Kommunistiska Partiet och SKP.

Referenser redigera

Vidare läsning redigera

Artiklar om socialism

Marxism · Kommunism
Reformism · Socialdemokrati
Mera

Centrala begrepp

Arbetarklass · Fackförening
Folkrepublik · Jämlikhet
Klasskamp · Planekonomi
Produktionssätt · Proletariat
Realsocialism · Reformer
Revolution · Solidaritet

Portalfigurer

Robert Owen · Karl Marx
Friedrich Engels · Eduard Bernstein
Vladimir Lenin · Lev Trotskij
Rosa Luxemburg · Josef Stalin
Mao Zedong

Organisationer

Socialistiska partier i Sverige
Socialistiska partier i världen
Socialistiska internationaler