Öppna huvudmenyn
För andra betydelser, se Kollektiv (olika betydelser).

Kollektiv härstammar från det latinska ordet colligere, som betyder 'samla' på svenska. Ordet är etymologiskt besläktat med orden kollega, kollegium, kollekt, kollektor med flera. Det betyder i sin mer allmänna, talspråkliga, betydelse, "en plural enhet", "något gemensamt".

I organisatorisk bemärkelse en arbetsgrupp, ett företag, eller dylikt, som utgörs av och drivs med gemensamhet. Ett fundamentalt begrepp inom socialismen, där kollektiva intressen och själva maktstrukturen är mer avgörande än en ekonomisk infallsvinkel. Följaktligen är det ett mer abstrakt och ideologiskt begrepp än kooperativ, vilket i högre grad fokuserar på kollektivets monetära aspekter och på dess konkreta ägande. Många gånger kan dock begreppen ses som likvärdiga.