Artiklar om socialism

Marxism · Kommunism
Reformism · Socialdemokrati
Mera

Centrala begrepp

Arbetarklass · Fackförening
Folkrepublik · Jämlikhet
Klasskamp · Planekonomi
Produktionssätt · Proletariat
Realsocialism · Reformer
Revolution · Solidaritet

Portalfigurer

Robert Owen · Karl Marx
Friedrich Engels · Eduard Bernstein
Vladimir Lenin · Lev Trotskij
Rosa Luxemburg · Josef Stalin
Mao Zedong

Organisationer

Socialistiska partier i Sverige
Socialistiska partier i världen
Socialistiska internationaler

Marknadssocialism eller socialistisk marknadsekonomi är ett decentraliserat ekonomiskt system inom vilket kapital och produktionsfaktorer ägs och planeras gemensamt i företagen eller av offentliga aktörer. Produktionsfaktorer (eller produktionsmedel) så som arbetskraft, naturresurser/råvaror och kapital handlas, tillsammans med produktionsresultatets avsättning i form av varor och tjänster, på marknader. Marknadssocialism är en kombination av marknadsekonomiska mekanismer och socialism, där termen socialism betecknar den sociala relationen i ägandeskapet medan marknadsekonomi handlar om hur resursallokering och prisbildning sker i ekonomin. Det finns andra kombinationer av ägandeformer och ekonomiska system, såsom kapitalistisk marknadsekonomi, socialistisk planekonomi, kapitalistisk planekonomi. Marknadssocialism är inte att förväxla med de ekonomiska relationer såsom välfärdsstater, välfärdskapitalistiska samhällen och blandekonomier som vuxit fram inom ramen för det kapitalistiska systemet i, i synnerhet Europa och Norden. Marknadssocialismen var den ekonomiska plattformen i det forna Socialistiska federativa republiken Jugoslavien fram till 1990-talet.

Vinsterna som genereras i det marknadssocialistiska systemet är tänkt att återinvesteras i företagen och de anställda eller användas inom den offentliga sektorn.[1][2] Den grundläggande skillnaden mellan så kallad traditionell socialistisk ekonomi och marknadssocialism är att det inom det marknadssocialistiska systemet finns en marknad där produktionsmedlen och kapitalvaror verkar under marknadsmässiga principer.

Nutidens marknadssocialister

redigera

Inom socialismen förespråkar bland andra mutualister marknadsekonomi, men även andra som socialdemokrater. Det finns dock skillnader i synen på hur fri marknaden skall vara bland olika typer av marknadssocialister.

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Buchanan, Alan E. Ethics, Efficiency and the Market. Oxford University Press US. 1985.ISBN 978-0-8476-7396-4, 104-105
  2. ^ Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century, 2003, by Gregory and Stuart. ISBN 0-618-26181-8. (P.142): "It is an economic system that combines social ownership of capital with market allocation of capital...The state owns the means of production, and returns accrue to society at large."