Tredje världen var ursprungligen en politiskt definierad term från det kalla kriget som åsyftade de länder som varken tillhörde första världen (västvärlden) eller andra världen (östblocket). Till tredje världen hörde således många tidigare kolonier i Afrika, Asien och Sydamerika. Med tiden kom begreppet att avse fattiga länder, vilka även betecknas utvecklingsländer och idag allt oftare låginkomstländer.[1]

Gröna länder har historiskt ofta räknats till tredje världen, gula ibland

Uttrycket tredje världen (franska Tiers Monde) myntades 14 augusti 1952 av den franske demografen, antropologen och historikern Alfred Sauvy i l'Observateur.[2] Sauvy hade uttalat sig om de tre världarna i en brasiliansk tidskrift 1951 utan att nämna den tredje världen. Orden le Tiers Monde alluderade på abbé Sieyès berömda fras om det Tredje ståndet (le Tiers Etat) från den franska revolutionens tid.[3] Sauvy avsåg ursprungligen länder som varken var allierade med den kommunistiska Warzawapakten eller det kapitalistiska NATO-blocket under kalla kriget, det vill säga en politisk definition.[4]

Begreppet fick spridning vid tiden kring Bandungkonferensen 1955, i vilken tidigare kolonialländer deltog. Mao Zedong ställde sig bakom en indelning enligt vilken Kina var ett prominent land i tredje världen.[5]

Uttrycket första och andra världen fick aldrig någon spridning, till skillnad från tredje världen. Man talade istället om i-länder eller västvärlden (första världen) och östblocket, öststaterna eller realsocialistiska staterna (andra världen).

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Tredje världen i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 11 december 2018.
  2. ^ Gregory, Derek; Johnston, Ron; Pratt, Geraldine; Watts, Michael; Whatmore, Sarah (2011-09-23). The Dictionary of Human Geography. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-4443-5995-4 
  3. ^ Sauvy, Alfred. ”TROIS MONDES, UNE PLANÈTE. Alfred Sauvy.”. http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html. Läst 19 maj 2018. 
  4. ^ Gregory, Derek et al. (Eds.) (2009). Dictionary of Human Geography (5th Ed.), Wiley-Blackwell.
  5. ^ Dick Harrison (25 mars 2012). ”Tredje världen?”. Svenska dagbladets blogg. https://blog.svd.se/historia/2012/03/25/tredje-varlden/.