Artiklar om socialism

Marxism · Kommunism
Reformism · Socialdemokrati
Mera

Centrala begrepp

Arbetarklass · Fackförening
Folkrepublik · Jämlikhet
Klasskamp · Planekonomi
Produktionssätt · Proletariat
Realsocialism · Reformer
Revolution · Solidaritet

Portalfigurer

Robert Owen · Karl Marx
Friedrich Engels · Eduard Bernstein
Vladimir Lenin · Lev Trotskij
Rosa Luxemburg · Josef Stalin
Mao Zedong

Organisationer

Socialistiska partier i Sverige
Socialistiska partier i världen
Socialistiska internationaler

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning redigera

Denna mall är avsedd att användas i alla artiklar som på något sätt behandlar socialism, alltså inte bara de som nämns i mallen. Den hänvisar till ett litet urval artiklar som är centrala för "Socialism", som en hjälp till den läsare som veta mera. Den innehåller också länkar till kategorier ("Mera" samt länkarna under rubriken "Organisationer") där man kan hitta ALLT som finns under respektive ämne. På så så sätt behöver mallen inte uppdateras när artiklar tillkommer, försvinner eller byter namn.

Mallen kan ses som ett standardiserat "Att läsa" och ska placeras under den rubriken i artiklarna. Det gör att den passar i mobil vy. Den hamnar inte överst och konkurrerar därmed inte med själva artikeltexten, men finns tillgänglig för den som vill få lästips.

Parametrar redigera

Inga parametrar finns