Öppna huvudmenyn

Blandekonomi är blandningen mellan de ekonomiska systemen planekonomi och marknadsekonomi. De länder som brukar kallas blandekonomier är främst de nordiska länderna som präglas av relativt höga skatter och stor offentlig sektor. I en blandekonomi äger och verkar staten inom det marknadsekonomiska systemet genom att investera samt äga företag och reglerar marknaden med lagar och skatter.

Se ävenRedigera