Blandekonomi är ett ekonomiskt system där det huvudsakligen råder marknadsekonomi, men där bland annat statsmakterna försöker påverka den ekonomiska utvecklingen. De flesta ekonomiskt välutvecklade länderna i världen har ett blandekonomiskt system.

Under 1600-talet fanns det merkantilistiskt inriktade stater i Europa, som både styrde och stimulerade den framväxande kapitalistiska ekonomin.

Under 1900-talet kom vissa länder, bland annat de nordiska, att kombinera marknadsekonomi med delar av en marxistisk, socialistisk planekonomi. Det gjordes genom en välutbyggd välfärdsstat med relativt höga skatter och stor offentlig sektor.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera