Huvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll
redigera  

EU-portalen

Europeiska flaggan
  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer
Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 27 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Mer om Europeiska unionen...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

Passkontroller vid gränsen har avskaffats mellan deltagande länder, samtidigt som de har förstärkts mot länder utanför samarbetet. Tullkontrollen vid gränserna mellan länderna har också lättats upp eller avskaffats. En databas har inrättats över stulna pass, utvisade personer mm, och i princip ska alla som passerar den yttre gränsen kontrolleras mot den. Inom Schengenländerna kan man resa med bara ett särskilt nationellt ID-kort, eller ett pass. Sverige införde 1 oktober 2005 ett sådant ID-kort, innan dess krävdes formellt pass, men kontrollerades i första hand bara på flygplatser. Hotell och liknande har krav på sig att kontrollera pass eller ID-kort (valfri typ) på utlänningar samt registrera nummer, för att underlätta polisens jakt på misstänkta. Flygplatser har krav på sig att kontrollera medborgarskap och ev. visum på alla resenärer före flygningen, även inom Schengenområdet, så i praktiken är det passkontroll vid flygresor. Ibland återinförs passkontroller vid vissa situationer, exempelvis fotbollsturneringar. Då krävs pass eller nationellt ID-kort.

Fler artiklar...

redigera  

Utvald bild

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

Amsterdam airphoto.jpg
Amsterdam är Nederländernas största stad, den officiella huvudstaden (den nederländska regeringen befinner sig dock i Haag), och ligger i provinsen Noord-Holland. Staden har 740 000 invånare och med förorter 1,4 miljoner invånare. Ungefär 50% av befolkningen har utländsk bakgrund, mest från Surinam (70.993), Marocko (64.794) och Turkiet (38.209), men även många med västerländsk bakgrund (72.464). Det finns 173 nationaliteter i staden.

Staden är känd för Rijksmuseum, van Gogh-museet, Rembrandtmuseet, Anne Franks hus, kanalerna och de många cyklar som holländarna använder för att transportera sig med. Amsterdam har den största gamla stan av alla Europas huvudstäder, där det finns många kanaler och små gator.

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

  • jordbruks- och regionalpolitik står för mer än 45 procent av EU-budgetens utgifter?
  • färre än 20 % av slovakerna men fler än 90 % av belgarna röstade i Europaparlamentsvalet 2009?
  • Sverige betalar drygt 30 miljarder kronor årligen i EU-avgift?
  • 21 av EU:s 27 medlemsstater är medlemmar i försvarsalliansen Nato?
  • Europaparlamentsvalet 2019 är det hittills största transnationella val som genomförts?
  • Schweiz har en vilande ansökan om EU-medlemskap?
  • Algeriet, Grönland, Saint-Barthélemy och Storbritannien är de enda landområdena som någonsin har lämnat EU eller dess föregångare?
  • Marocko nekades medlemskap 1987?
  • Sverige var ordförande i rådet under sex månader 2001 och 2009?
  • rådets adress är 175 Rue de la Loi, Brussel?
redigera  

Relaterade portaler

redigera  

Relaterade Wikiprojekt

Wikipedias portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Symbolen för utmärkta portaler Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Symbolen för utmärkta portaler Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…