Öppna huvudmenyn


Huvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll
redigera  

EU-portalen

Europeiska flaggan
  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer
Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 28 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Mer om Europeiska unionen...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

European constitution versions.jpg
Lissabonfördraget, även känt som Reformfördraget, är ett av Europeiska unionens fördrag och trädde i kraft den 1 december 2009. Fördraget undertecknades i Lissabon, Portugal, av medlemsstaternas stats- och regeringschefer den 13 december 2007.

Lissabonfördraget innebar inte, till skillnad från Europeiska konstitutionen, att tidigare fördrag ersattes. Istället medförde Lissabonfördraget en serie ändringar i de tidigare fördragen, i likhet med föregående ändringsfördrag. Fördraget innebar således ändringar i Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som genom Lissabonfördraget bytte namn till Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Fler artiklar...

redigera  

Utvald bild

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

Stadtteile von Wien entlang der Donau (gesehen von Nordwesten).jpg
Wien är huvudstaden i Österrike, belägen långt österut i landet. Den genomflyts av floden Donau. Staden hade 2005 1 626 440 invånare, vilket kan anses vara stort för ett litet land som Österrike, något som dock förklaras i att den fram till 1918 var huvudstad i kejsardömet Österrike-Ungern. Numera är Wien säte för flera internationella institutioner. Bland annat finns huvudkontoret för internationella atomenergiorganet, IAEA, i Wien, och även huvudkontoret för de oljeproducerande staternas organisation, OPEC.

Av stor internationell betydelse är Wiens stora Musikscen. Som i få andra städer har så många betydande kompositörer verkat som i Wien och satt stora atryck i musikhistorien.Wienervals, kören Wiener Sängerknaben, musikaliska återkommande stora arrangemang som tv-sända nyårskonserten eller opera- och teaterscener som tillhör några av de främsta i världen. Wien är även berömt för sitt kök och för sina kaffehus, och "psykoanalysens fader" Sigmund Freud verkade i staden.

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

  • jordbruks- och regionalpolitik står för mer än 45 procent av EU-budgetens utgifter?
  • färre än 20 % av slovakerna men fler än 90 % av belgarna röstade i Europaparlamentsvalet 2009?
  • Sverige betalar drygt 30 miljarder kronor årligen i EU-avgift?
  • 22 av EU:s 28 medlemsstater är medlemmar i försvarsalliansen Nato?
  • Europaparlamentsvalet 2009 är det hittills största transnationella val som genomförts?
  • Schweiz har en vilande ansökan om EU-medlemskap?
  • Algeriet, Grönland och Saint-Barthélemy är de enda landområdena som någonsin har lämnat EU eller dess föregångare?
  • Marocko nekades medlemskap 1987?
  • Sverige var ordförande i rådet under sex månader 2001 och 2009?
  • rådets adress är 175 Rue de la Loi, Brussel?
redigera  

Relaterade portaler

redigera  

Relaterade Wikiprojekt

Wikipedias portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Symbolen för utmärkta portaler Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Symbolen för utmärkta portaler Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…