Huvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll
redigera  

EU-portalen

  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska länder och ett unikt överstatligt samarbete i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 utifrån Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades den 9 maj 1950 genom Schumandeklarationen och som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 27 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater tilldelat vissa befogenheter till unionen och dess sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens grundläggande värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Unionen har även inrättat ett unionsmedborgarskap, som är kopplat till vissa grundläggande rättigheter, såsom rätten att röra sig fritt inom unionen.

Läs mer...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

  Euroområdet
  Övriga Europeiska unionen

Euroområdet, även känt som euroland, euroländerna eller eurozonen, utgörs av 20 medlemsstater inom Europeiska unionen som har euron som valuta. Inom euroområdet används eurosedlar och euromynt som kontanter. Medlemsstaterna omfattas av en gemensam monetär politik, som utformas av Eurosystemet under ledning av Europeiska centralbanken. Cirka 350 miljoner människor bor i euroområdet, som är en av världens största ekonomier.

Inom Europeiska unionen har följande medlemsstater euron som valuta: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Därutöver har de europeiska mikrostaterna Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten euron som valuta genom monetära avtal med unionen, medan Kosovo och Montenegro har infört euron som valuta unilateralt.

Sju medlemsstater inom Europeiska unionen har fortfarande kvar egna nationella valutor och ingår därmed ännu inte i euroområdet: Bulgarien, Danmark, Polen, Rumänien, Sverige, Tjeckien och Ungern. Bortsett från Danmark har dessa medlemsstater förbundit sig att införa euron som valuta när de väl uppfyller de så kallade konvergenskriterierna.

Läs mer...

redigera  

Utvald bild

Kapitolinska museerna i Rom där där Romfördragen undertecknades 1957.

Fler bilder...

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

Flygfoto över Nicosia.

Nicosia (även känd som Lefkosia; på grekiska Λευκωσία, på turkiska Lefkoşa) är Cyperns huvudstad. Staden ligger vid floden Pedieos. Staden har en befolkning på cirka 200 700 invånare. Nicosia är Cyperns ekonomiska, politiska och kulturella centrum.

Staden började byggas av egyptierna på 300-talet. Under antiken kallades staden Ledrae. Det grekiska namnet ”Lefkosia” kommer förmodligen från Ptolemy I av Egyptens son, som grundade staden. På 1000-talet blev staden Cypers huvudstad. Under namnet Ledrea införlivades Nicosia med Venedig 1489. Namnet Nicosia började användas på 1100-talet. När ottomanerna erövrade staden 1570 skadades 20 000 personer. Runt 1960, när Cypern blev självständigt från Brittiska imperiet, var det en våldsam period och 1974 invaderade Turkiet ön. Sedan dess finns en FN-zon i staden.

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

redigera  

Relaterade portaler

Wikipedias portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Arkitektur · Astronomi · Bilsport · Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · EU · Europa · Finland · Frankrike · Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…