Huvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll
redigera  

EU-portalen

  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska stater och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 grundat på Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades den 9 maj 1950 genom Schumandeklarationen och som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 27 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater tilldelat vissa befogenheter till unionen och dess sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens grundläggande värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Läs mer...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

Ceremonin i Lissabon där fördraget undertecknades den 13 december 2007.

Lissabonfördraget, ursprungligen känt som reformfördraget, är ett europeiskt fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som undertecknades i Lissabon, Portugal, den 13 december 2007. Det trädde i kraft den 1 december 2009 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Lissabonfördraget innehöll väsentligen samma reformer som Europeiska konstitutionen. Fördraget syftade till ett förenkla, effektivisera och demokratisera Europeiska unionen. Den tidigare pelarstrukturen avvecklades och ersattes av en enhetlig överstatlig struktur, som även innefattade polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken förblev dock mellanstatlig, men stärktes genom inrättandet av Europeiska utrikestjänsten och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Europaparlamentets inflytande ökade markant genom inrättandet av ett ordinarie lagstiftningsförfarande som likställde parlamentet med Europeiska unionens råd på de flesta lagstiftningsområdena. Fördraget gjorde även stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande och inrättade en separat ordförande för Europeiska rådet.

Läs mer...

redigera  

Utvald bild

EuroConstLarge.png
Den officiella €-symbolen.

Fler bilder...

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

Calea Victoriei (Segeravenyn) och floden Dâmbovița i centrala Bukarest, sett från ovan.

Bukarest (på rumänska Bucureşti (/bu.ku'reʃtʲ/)) är Rumäniens huvudstad och det industriella, kulturella och kommersiella centret i landet. Staden är belägen i sydöstra Rumänien vid floden Dâmboviţa och har cirka 2,2 miljoner invånare (2020). Staden har en areal på omkring 228 km².

Staden tjänas av den internationella flygplatsen Henri Coandă (alternativt Otopeni). I Bukarest ligger Rumäniens parlament och regeringsbyggnader.

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

redigera  

Relaterade portaler

Wikipedias portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…