Sofiakällan
 
Portal:Helsingborg
Lästips om Helsingborg
Intressant artikel
Fasad mot Norra Storgatan.
Henckelska gården är en byggnadsminnesmärkt handelsgård från 1600-talet belägen vid Norra Storgatan i Helsingborg. Den har fått sitt nuvarande namn från handelsmannen Fredrik Wilhelm Henckel som ägde gården i mitten av 1800-talet.

Enligt muntlig tradition ska gården ursprungligen ha byggts 1629 av danske kungen Kristian IV. Gården revs under den danska ockupationen av Helsingborg under Skånska kriget och den nuvarande huvudbyggnaden är från 1681. Den uppfördes då i en för tidpunkten traditionell korsvirkesstil, men gården har renoverats och byggts om vid flera tillfällen och gatufasaderna är numera utförda i en mer nyklassisistisk gustaviansk stil. Gården domineras av huvudbyggnaden i två våningar med sitt höga valmade tegeltak, samt av dess söder därom liggande, terrasserade trädgård ut mot Norra Storgatan, vilken utgör ett unikt inslag i Helsingborgs stadsbild. Hela gården, tillsammans med det lusthus som ligger på landborgen, blev byggnadsminnesförklarad 1978. Läs mer ...

Intressant person
Konsul Nils Persson
Nils Persson, född 20 januari 1836 i Allerum, död 1916, konsul, företagare och riksdagsman verksam till största delen i Helsingborg. Vid 15 års ålder påbörjade Persson sin köpmanskarriär då han jobbade som bodbetjänt hos sin morbror. 1860 öppnade han en egen diversehandel i Helsingborg och började där importera och sälja guano som användes som konstgödsel bland bönderna. Företaget var väldigt lönsamt och Persson funderade på möjligheterna att framställa eget konstgödsel vilket ledde till att han 1875 grundade Skånska superfosfat- och svalesyrefabriks AB (nuvarande Kemira) på Söder. 1873 hade han startat Helsingborgs Ångtegelbruk AB. Regionens expansion vid den tiden gjorde att efterfrågan på tegel var mycket stor och bruket levererade tegel till flera byggprojekt i Helsingborg och Köpenhamn. Fler fabriker som Persson bidragit till är Sockerbruket i Helsingborg, som han startade i samarbete med konsul Olsson och Skromberga stenkols- och lerindustri AB i EkebyLäs mer ...
Bilder från Wikimedia Commons
Vill du hjälpa till?

Wikipedia är en fri encyklopedi med öppet innehåll som utvecklas av sina användare – en så kallad wiki. Det betyder att vem som helst, även du, kan redigera vilken artikel som helst, när som helst, genom att klicka på länken "redigera" som finns längst upp på varje sida.

Helsingborgsportalen är en samlingsplats för artiklar och information om Helsingborg och dess omgivningar. Vill du hjälpa till att utöka informationen om Helsingborg på Wikipedia listas här nedan ett antal områden där förbättringar behövs, samt tips om hur man kan gå till väga.

Artiklar som saknas
Artiklar som behöver förbättras
Önskemål om bilder
Källor och resurser
Hjälp och instruktioner
Ämnesportaler på Wikipedia

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…