För andra betydelser av CAP, se Cap.

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (franska: Politique Agricole Commune PAC, engelska: Common Agricultural Policy, CAP) är ett av Europeiska unionens befogenhetsområden. CAP står för cirka 37 procent av unionens utgifter.[1] Den gemensamma jordbrukspolitiken påbörjades den 30 juli 1962.

En stor del av unionens budget går till den gemensamma jordbrukspolitiken.

Förutom direktstöd för jordbrukare innehåller CAP produktionskvoter, minimipriser och tullavgifter, som framför allt syftar till att hålla priser och produktion över marknadsjämvikt.

Se även Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ Europeiska unionens budget 2018
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.