Dharma wheel.svg
Buddhism
Portalen för artiklar som är relaterade till Buddhismen
Buddhismen är en religion som baseras på lärdomar från Siddharta Gautama, Buddha.

Buddhismen föddes i det som idag motsvarar norra Indien mellan det femte och tredje århundradet f.Kr. Den spreds sedan i östra Asien och blandades med olika kulturer och traditioner. Idag finns det främst tre inriktningar inom buddhismen, med stora och små skillnader sinsemellan. Dessa är: theravada, mahayana och vajrayana. Mahayana har i sin tur en rad olika undergrenar, såsom zen, sukhavatibuddhismen och nichiren-buddhism.

Buddhismens grundläggande lära kan sammanfattas i de fyra ädla sanningarna. Enligt dessa innehåller livet en oundviklig dukkha - lidande eller otillfredsställelse - som orsakas av människors starka begär gentemot många olika saker, såsom långt liv, njutning, och så vidare. Enligt buddhismen är den enda lösningen på dukkha den åttafaldiga vägen. Just hur buddhismen utövas, är dock olika i olika traditioner. Trots att samtliga traditioner följer den åttafaldiga vägen, kan utövandet se väldigt annorlunda ut.

Buddhismen är idag en världsreligion med uppemot 550 miljoner utövare, vilket representerar 7-8% av världsbefolkningen.


Läs mer...

GrunderRedigera

InriktningarRedigera

Tidiga inriktningar (finns i allmänhet ej längre kvar)Redigera

Nutida huvudförgreningarRedigera

Mahayanska inriktningarRedigera

  • Madhyamaka (en filosofisk skola snarare än en inriktning)
  • Yogacara (en filosofisk skola snarare än en inriktning)
  • Zen (Japan, i Kina heter inriktningen Chan, i Sydkorea heter den Seon och i Vietnam heter den Thiền)
  • Har väldigt många undergrenar. En populär internationell lekmannaorganisation är sokka gakkai (SGI)

Mahayanska inriktningar med esoteriska utövningssätt (vajrayana)Redigera

Om man ser vajrayana som en separat inriktning från mahayana överlappar dessa inriktningar mellan mahayana och vajrayana

Typer av upplysningRedigera

  • En bodhisattva är en varelse som siktar mot samyaksambuddhaskap

Heliga/kanoniska skrifterRedigera

BuddhorRedigera

BodhisattvorRedigera