Harmonisering, eller tillnärmning, innebär ett aktivt närmande av lagar eller andra författningar mellan olika administrativa enheter. Harmonisering har varit och är centralt inom Europeiska unionen för att uppnå en inre marknad med gemensamma och enhetliga regler. Gemensamma bestämmelser syftar dels till att inte snedvrida konkurrensvillkoren, dels till att underlätta gränsöverskridande handel och företagsetablering. Harmonisering uppnås vanligtvis genom direktiv, som är bindande med avseende på de resultat som ska uppnås, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. I de fall helt gemensamma bestämmelser är nödvändiga kan förordningar, som är direkt tillämpliga inom hela unionen, antas. Unionen har befogenhet att vidta harmoniserande åtgärder endast där den har exklusiv eller delad befogenhet.[1]

Om skillnaderna i lagar i olika administrativa enheter helt suddas ut uppnås unifiering.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Harmonisation” (på engelska). EUABC.com. http://en.euabc.com/word/547. Läst 16 augusti 2015. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.